Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2008 рік

Номер журналу:
№ 3(15)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 186-188
Загальні питання
3. Схема інтеграції методів синтезу систем управління об’єктів озброєння та вІйськової техніки в умовах невизначеності Мітрахович М. М. 2-5
4. Дослідження вірогідності передачі даних при використанні потокових теоретико-кодових схем Науменко М. І., Кужель І. Є. 6-8
5. Проблема атестування незаконних збройних формувань як об’єкту наземної розвідки Сутюшев Т. А., Павлов Д. В., Морозов І. Є. 9-12
6. Мережоцентрична концепція ведення війни ХХІ сторіччя Тітов І. В. 13-16
7. К питанню про обґрунтування та вдосконалення складу угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу з урахуванням основних обмежень, що визначаються економічними можливостями держави, визначення їх раціонального складу в сучасних умовах Харитонов О. Л. 17-19
8. Тенденції впливу стану озброєння і військової техніки на розвиток форм і способів застосування Збройних Сил Хращевський Р. В. 20-22
Проблеми оперативного мистецтва та тактики
9. Методологічні основи оцінювання ефективності застосування нового виду Збройних Сил – Повітряних Сил та їх об’єднань Крюков М. П., Барабаш О. В. 23-28
10. Напрями воєнно-економічного аналізу Повітряних Сил Збройних Сил України Курдюк В. Ф. 29-32
11. Вдосконалення процесу розробки і постановки бойових завдань військам (силам) Мельничук Ю. І. 33-39
Військово-технічні проблеми
12. Експериментальне дослідження впливу терміну зберігання на експлуатаційні показники багатоцільового легкоброньованого тягуна МТ-ЛБ Аніпко О. Б., Маренко Г. М., Іленко Є. Ю. 40-42
13. Вирішення задачі оптимального розміщення апаратури радіопротидії на військових літаках Дзеверін І. Г. 43-44
14. Удосконалення управління наведення і стабілізації головного озброєння бойових гусеничних машин з використанням синтезу нейромережевої системи Довбня В. В., Афанасьєва К. О. 45-48
15. До питання оцінювання можливостей частин (підрозділів) радіаційного, хімічного та біологічного захисту Коваль В. В. 49-50
16. Обґрунтування необхідності прийняття на озброєння інформаційного снаряду з GPS-трекером Кривошеєв А. М. 51-56
17. Розподілення енергетичного ресурсу багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при наведенні зенітних керованих ракет на цілі Мегельбей Г. В., Кадубенко С. В., Мегельбей В. В. 57-60
18. Використання окремих математичних моделей для оцінки інженерної обстановки при прогнозуванні наслідків вибуху боєприпасів на об'єктах зберігання Неклонський І. М. 61-62
19. Оперативність обробки візуальної інформації на борту комплексів дистанційного спостереження Сальник Ю. П. 63
20. Методика оцінки показників надійності літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України Самотьос В. М. 66-68
21. Розрахунок геометричних параметрів порохових акумуляторів тиску і твердопаливних акумуляторів тиску для застосування в автоматичних установках пожежегасіння Федюк І. Б. 69-70
22. Аналіз застосування космічних систем у Російсько-Грузинському конфлікті 2008 року Худов Г. В. 71-76
Теоретичні основи розробки систем озброєння
23. Модель оцінки інфомативності мультиіїзотпоного зв'язного архітектурного представлення в поліадичному просторі Бараннік В. В., Слободянюк О. В. 77-80
24. Оцінювання впливу стану збуреності атмосфери на показники якості виявлення аеродинамічних об’єктів засобами активної радіолокації Батуринський М. П. 81-83
25. Методика досліджень високонавантаженого вузла кріплення підредукторної рами вертольотів типу МИ-8МТ при вирішенні питань продовження призначених показників Бойко А. П. 84-86
26. Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів Воротніков В. В., Канкін І. О., Умінський В. В. 87-89
27. Алгоритмічне забезпечення визначення оптимальної структури вимірювачів вищих похідних фізичних величин Жилін В. А. 90-93
28. Обгрунтування концепції оптимізації метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, оцінки його параметрів і показників функціонування Ігнатків В. У., Віткін Л. М., Литвиненко В. А. 94-103
29. Експериментальні дослідження стану примежового шару, збуреного генератором вихорів Іщенко С. А., Бондар О. В., Аббас Фаділь Махмуд 104-109
30. Підвищення ефективності системи РХБ захисту в наслідок інтенсифікації її ресурсного потенціалу Казмірчук Р. В. 110-112
31. Моделі для розрахунку показників залишкового ресурсу функціональних систем радіоелектронних засобів ЗРК за параметром технічного стану при відомій моделі його зміни Кирилюк А. С. 113-115
32. Порівняльна оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за дальністю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями Клівець С. І., Коломійцев О. В., Сосунов О. О. 116-117
33. Застосування байесівського методу оцінювання параметрів для підвищення точності виміру висоти повітряних об'єктів в оглядових трьоххкоординатних РЛС Клімченко В. І., Малишев О. А., Невмержицький І. М. 118-122
34. Методичний підхід до реалізації синергетичного принципу побудови ергатичних систем управління Кононов О. А. 123-125
35. Дослідження періодичних властивостей генераторів псевдовипадкових чисел, заснованих на використанні надмірних блокових кодів Корольов Р. В. 126-128
36. Процедура оцінки величини впливу на нормовані параметри складних систем для інформаційних систем керування станом Левченко А. О. 129-130
37. Метод компенсації систематичної похибки визначення місцеположення об'єкта локації Лисий М. І. 131-134
38. Об’єктивна оцінка якості обробки зображень Маковейчук О. М. 135-136
39. Вплив точності визначення вертикального градієнта індексу заломлення тропосфери на виявлення тропосферного хвилеводу Місайлов В. Л., Петрушенко М. М., Рябуха Ю. М. 137-142
40. Моделювання телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами Можаєв О. О. 143-146
41. Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу Новічонок С. М., Дробот О. А., Усачов О. М. 147-150
42. Методика вибору засобів неруйнівного контролю за множиною показників Пащенко С. В. 151-152
43. Стиснення двійкових структур на основі каскадного кодування у телекомунікаційних системах Поляков П. Ф., Бараннік В. В., Хаханова Г. В. 153-156
44. Оцінка ефективності розширення бази сигналу РЛС наведення ЗКР для різних потенційно реалізуємих промахів Потелещенко П. В. 157-160
45. Способи виготовлення носових діелектричних обтічників, що мають малі помилки пеленгу цілі Рябоконь Є. О. 161-163
46. Адаптивна просторова фільтрація зображень Смеляков К. С., Рубан І. В. 164-166
47. Визначення показників надійності системи електропостачання за експериментальними даними при раптових відмовах Супрун Т. П. 167-172
48. Інформаційна підготовка проведення ремонту автомобільної техніки Толок І. В. 173-175
49. Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій» Третяк В. Ф., Дуденко С. В., Місюра О. М. 175-181
50. Наші автори 182-185
51. Алфавітний покажчик 185