Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2008 рік

Номер журналу:
№ 4(16)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 174-175
Загальні питання
3. Підхід щодо визначення адаптивної структури метода прийняття рішення на бойові дії в різних умовах невизначеності обстановки Ткаченко В. І., Корняков О. С., Смірнов Є. Б. 2-4
4. Основні тенденції створення електромагнітної зброї Черниш О. М., Пєвцов Г. В., Лупандін В. А., Авчінніков Є. О. 5-15
Проблеми оперативного мистецтва та тактики
5. Стохастична сітьова модель оповіщення і збору командного складу при приведенні військової частини у підвищені ступені бойової готовності Кириченко І. О., Клішин В. М. 16-21
6. Обґрунтування тактичної необхідності створення перспективної балістичної станції інтегрованої з артилерійським формувачем установок для стрільби Кривошеєв А. М. 22-28
7. Метод розпізнавання тактичних груп повітряного противника Стасєв Ю. В., Литвиненко М. І. 29-32
8. Результати польових досліджень змін можливостей снайперів в ході проведення снайперської засідки Сутюшев Т. А., Шайтанов В. А., Шкорбатов Ю. Г. 33-35
9. Методика визначення раціональних співвідношень складових угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу за ступенями їх боєготовності в умовах ресурсних обмежень Харитонов О. Л. 36-43
Військово-технічні проблеми
10. Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах Бархударян М. В., Кулагін К. К., Чумак Б. О. 43-45
11. Використання дерев подій для оцінювання ймовірностей зав’язки траєкторії та її супроводження без зривів засобами радіолокації Батуринський М. П. 46-49
12. Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин Буданов М. П., Демідов Б. О. 50-53
13. Метод об’єднання інформації про повітряні об’єкти від сукупності різнотипових джерел Войтович С. А., Стасєв С. Ю., Корнєєв В. О. 54-58
14. Функціональна структура інформаційно-розрахункової системи з радіоелектронної боротьби Закіров С. В. 58-61
15. Деякі погляди щодо управління складними системами військового призначення в умовах інформаційного впливу Казмірчук Р. В. 62-63
16. Інтелектуальна підтримка прийняття рішень по забезпеченню безпеки об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій Кисельова Я. Г. 64-66
17. Вплив умов поширення активних маскувальних завад на завадозахищеність радіолокаційних станцій радіотехнічних військ Кузнєцов О. Л., Таршин В. А., Мінєрвін М. М. 67-69
18. Розрахунок характеристик розсіяння напівактивних голівок самонаведення зенітних керованих ракет Кукобко С. В. 69-72
19. Основні шляхи розвитку систем управління військами та зброєю на сучасному етапі Кучеренко Ю. Ф., Гузько О. М. 73-76
20. Вплив термомеханічного зміцнення гільз циліндрів на ресурс роботи двигуна КамАЗ-740 Леоненко О. М., Савченков Б. В. 77-79
21. Дослідження якості імітації польоту вертольота Ми-8МТВ на комплексному тренажері Моцар А. І., Миргород Ю. І. 80-85
22. Параметри радіолокаційних відбиттів від земної поверхні та елементів місцевості в задачах моделювання пасивних завад для роботи оглядових РЛС Свистунов Д. Ю. 86-90
23. Експериментальні дослідження впливу розміщення мотогондол двигунів на аеродинамічні характеристики моделі літального апарата Шабрат І. І. 91-93
24. Штурманське забезпечення підготовки льотного складу на імітаційно-тренажному комплексі штурмана на основі ПЕОМ Шмирьов В. Ф. 94-96
Теоретичні основи розробки систем озброєння
25. Оптимізація параметрів якості технічних пристроїв і систем Віткін Л. М., Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. 97-102
26. Методика підвищення ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем за інформаційно-статистичним критерієм Воротніков В. В. 103-106
27. Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. 107-109
28. Корекція фазових флуктуацій гармонійного коливання, спотвореного випадково-неоднорідною тропосферою з урахуванням кореляції між флуктуаціями його амплітуди й фази Дейкало С. О., Женжера С. В. 110-113
29. Задача узгодженості даних в розподілених системах Дуденко С. В., Перепелиця О. В., Еловських Р. О. 114-117
30. Застосування методів кореляційного аналізу для вирішення задач виявлення і оцінки параметрів оптичних сигналів в системах технічного зору Жилін Є. І. 118-121
31. Аналіз флуктуацій інформативних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розповсюдженні над морем Карлов В. Д., Петрушенко М. М., Челпанов А. В. 122-126
32. Метод і алгоритм швидкого розрахунку амплітудно-фазового розподілу активних фар, що формує діаграму спрямованості з широкими провалами в заданих напрямах Карлов В. Д., Окунєв О. А., Головін Г. А. 127-129
33. Огляд моделей трафіка, які використовуються під час аналізу черг Коваленко А. А. 130-132
34. Перспективи використання космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення завдань військового призначення Козелков С. В., Пашков Д. П. 133-137
35. Про розмір кутових коливань лазерного випромінювання відбитого від світлоповертаючого покриття Кочин А. В. 138-141
36. Метод швидкого формування послідовностей псевдовипадкових чисел доказової стійкості Кузнецов О. О., Корольов Р. В., Рябуха Ю. М. 141-147
37. Оптимізаційна математична модель параметричного аналізу системи архівації даних дистанційного зондування Землі Кухарський І. А. 148-150
38. Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу Кучук Г. А. 151-155
39. Вибір методу комплексування показників надійності компонент інформаційних систем за похибкою, що вноситься Поночовний Ю. Л. 156-158
40. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П. 159-162
Економічні питання
41. Методика ресурсно-економічного обґрунтування витрат на утримання типових структурних підрозділів при будівництві та розвитку Повітряних Сил Крюков М. П. 162-166
Безпека життєдіяльності
42. Оцінка значущості впливу поєднаних травм на ступінь тяжкості стану пацієнтів із пошкодженнями підшлункової залози Краснобаєв В. А., Нессонова М. М. 167-170
43. Наші автори 171-173
44. Алфавітний покажчик 173