Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2009 рік

Номер журналу:
№ 2(18)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 179-180
Військово-технічні проблеми
3. Планування бойових дій винищувальної авіації при вирішенні задачі прикриття надводних сил від ударів з повітря Биченков В. В., Лиходєєв О. С. 2-6
4. Удосконалення зенітних ракетних комплексів тактичної ланки з використанням технології цифрових антенних решіток Вакаренко А. В., Нікітін М. М., Митяй Р. І. 7-10
5. Аналіз способів і прийомів застосування тактичної авіації в локальних війнах та збройних конфліктах Казіміров О. О., Нєвзоров Р. В., Шмаков В. В. 11-13
6. Ефективність управління вогнем та стрільби переносного ЗРК в обумовлених умовах його застосування Коломійцев О. В., Кудряшов В. Є., Шевченко А. Ф. 14-16
7. Модель руху снаряду при стрільбі зенітних гарматних комплексів Коновалов О. М., Піскунов С. М., Оборонов М. І. 17-21
8. Аналіз складу технічних засобів системи технічного обслуговування комплексів керованої ракетної зброї танків Левченко А. О., Хахула В. В. 22-26
9. Дослідження можливостей визначення установок для стрільби активно-реактивними снарядами (мінами) за даними вимірів параметрів активної ділянки траєкторії Макеєв В. І., Петренко В. М., Житник В. Є. 27-30
10. Застосування зенітного ракетного десанту для вирішення Наливайко Ю. В. 31-35
11. Методичні рекомендації щодо створення ефективної системи зенітного ракетного прикриття об'єктів та військ Печкін А. М. 36-39
12. Математична модель бою протитанкового артилерійського комплексу Скрипченко О. П., Серпенінов С. А., Варава В. В. 40-42
13. Пропозиції щодо вдосконалення методик розрахунку вогневих можливостей частин і підрозділів ППО Сухопутних військ Харитонов О. Л. 42-44
14. Роль та місце метрологічного забезпечення військової вимірювальної техніки у системі метрологічного забезпечення Збройних Сил України Чинков В. М., Спренне В. С. 45-49
Теоретичні основи розробки систем озброєння
15. Симетричне мікрохвильове гібридне кільце Бакуменко В. М., Петров С. В. 49-51
16. Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань Бархударян М. В., Кулагін К. К., Нос І. А., Чумак Б. О. 52-54
17. Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції постійного магнітного поля Герасимов С. В., Філістєєв Д. А. 55-58
18. Математична модель пневматичного приводу робочої гальмівної системи з захисним пристро Гецовіч Є. М., Рогозін І. В. 59-64
19. Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред'являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються Гриб Д. А., Демідов Б. О., Науменко М. В. 65-73
20. Методика оцінювання гарантованого рівня захищеності технічних об’єктів Грищук Р. В., Хмара О. О. 74-78
21. Деякі особливості випробування спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Гузько О. М. 79-83
22. Оцінка впливу конструктивних похибок антен на показники поляризаційного компенсатора завад Корнієнко Л. Г. 84-87
23. Математична модель оцінки похибок зовнішнього цілевказування при використанні додаткового вимірювання відстані Корольов В. М., Руденко К. В., Корольова О. В. 88-91
24. Аналіз автоколивального руху в нелінійній динамічній системі четвертого порядку Котляров В. П. 92-94
25. Концепція синтезу локальної багатопозиційної радіонавігаційної системи Кравченко Ю. В., Лаврінчук О. В., Залужний Р. М. 95-98
26. Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування Мінервин М. М., Карлов В. Д., Петрушенко М. М., Луковський О. Я. 99-102
27. Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку Можаєв О. О., Завизіступ Ю. Ю., Коваленко А. А. 103-105
28. Оцінка завадостійкості синтезованих ансамблів складних сигналів Носик А. М. 106-108
29. Прогнозування руху космічного апарата у гринвіцький прямокутній системі координат методом диференціально-тейлорівських перетворень Ракушев М. Ю., Завада А. А., Ковбасюк С. В., Болотніков В. Й. 109-114
30. Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки Романенко І. О., Алексєєв С. В., Рубан І. В. 115-118
31. Підсистема інформаційного обміну мобільних абонентів системи управління тактичної ланки Збройних Сил України на основі обладнання стандарту IEEE 802. 16e-2005 Стрюк О. Ю., Харибін О. В. 119-123
32. Спосіб управління енергоспоживанням процесорів з однорідною паралельно-декомпозиційною архітектурою Толстолузька О. Г. 124-127
33. Класифікація дефектів, виникаючих в об'єкті Автоматизованої системи управління спеціального призначення Усачов О. М., Руденко В. М., Дробот О. А. 127-130
34. Інверсний DGPS/RTK режим супутникових технологій позиціонування: результати досліджень Флерко С. М. 131-135
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
35. Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС Буданов П. Ф., Лучков В. С., Шалигін Д. М. 135-141
36. Порівняльний аналіз методів визначення місця пошкодження ПЛЕП Егорова О. Ю., Егоров О. Б., Карова Т. А. 141-144
37. Підвищення безпеки життєдіяльності об’єктів хімічної промисловості шляхом моделювання заходів по локалізації надзвичайних ситуацій Захаренко О. В., Адаменко М. І., Клименко О. А. 145-147
38. Персоналізація пасажирських перевезень в Україні за умов глобалізації та урбанізації Зінченко Д. М., Рудик М. П. 148-150
39. Роль, місце та завдання сил спеціальних операцій Збройних Сил України у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом Серветник Ю. С., Бзот В. Б., Дзеверін І. Г. 151-155
40. Розрахунок електростатичного поля, що проникає в ізоляцію кабелів, які перебувають в експлуатації на атомних станціях Старостенко М. Б., Рудаков С. В., Швець С. В. 156-158
41. Принцип комплектування технічними засобами складової «інформаційна безпека» інтегральної системи безпеки за критерієм «ефективність – інтегральна ціна» Тютюник В. В., Шевченко Р. І. 159-165
Загальні питання
42. Методика раціонального розподілу осіб офіцерського складу по посадах Романченко І. С., Артюх В. М. 166-171
43. Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій Злотніков А. Л., Приходько Д. П. 172-174
44. Наші автори 175-178
45. Алфавітний покажчик 178