Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 3(23)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 207-208
Історичні питання
3. Російському самородку або неперевершеному Калашникову – 91 Семенюк В. І., Гишко Г. Б., Лавров О. Ю. 2-8
Військово-технічні проблеми
4. Особливості застосування авіації в локальних війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століть Онищенко С. І., Волошенко О. О., Шишкін В. С. 9-12
5. Можливості застосування альтернативних джерел електричної енергії у Збройних Силах України Абрашин В. О., Новічонок С. М. 12-18
6. Визначення основних тактико-технічних характеристик вимірювальних засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, які впливають на рівень безпеки при проведенні бойових стрільб, пусків ракет, бомбометання та полігонних випробувань Бархударян М. В., Мішуков О. М., Чумак Б. О. 19-21
7. Підвищення захищеності вертольотів при проведенні їх модернізації Башинський В. Г., Шабан Р. Г., Туренко С. М., Котов О. Б. 22-25
8. Методика розрахунку ймовірності виконання вогневої задачі зенітним артилерійським комплексом ближньої дії при введенні в його склад багаточастотної трикоординатної РЛС Воїнов В. В., Єрмаков Г. В., Леонов І. Г., Телюков С. М. 25-29
9. Підходи до удосконалення шляхів застосування сил і засобів артилерії за досвідом локальних війн та збройних конфліктів Грицай П. М., Тіхонов І. М. 30-32
10. Сравнительный анализ боевой эффективности РТС блокирования и РТС функционального поражения приемных устройств радиовзрывателей Ермаков Г. В., Власик С. Н. 33-36
11. До питання порівняльного оцінювання однотипних зразків озброєння і військової техніки РХБ захисту військ Коваль В. В. 37-39
12. Метод об’єднання та узагальнення траєкторій повітряних об'єктів з урахуванням координатних і ознакових вимірів Корнєєв В. О. 39-45
13. Навігація літальних апаратів за допомогою скомплексованої апаратури Котов О. П. 45-47
14. Особливості забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у збройних конфліктах останніх десятиліть Коцюба В. П., Федченко О. П. 48-51
15. «Мережецентрична війна» – заходи оборони і нейтралізації нападу Кривошеєв А. М. 51-56
16. Модель надійності радіоелектронних засобів групи однотипних ЗРК з'єднання (частини) зенітних ракетних військ при відновленні їх працездатності спеціалізованими бригадами Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Теребуха І. М. 56-59
17. Підхід щодо розподілу боєприпасів з використанням методу нормованих функцій Мокроцький М. Ю. 60-62
18. Технологія зв'язку з безпілотними літальними апаратами на основі керованих динамічних радіоканалів Поспєлов Б. Б., Тоцький О. В. 63-67
19. Метод забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів на етапі їх експлуатації Похил В. С. 68-74
20. Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. Частина 1. Еволюційний розвиток оперативно-тактичних вимог Скорик А. Б., Демідов Б. О., Дранник П. А. 75-82
21. Методика розрахунку балансу потужностей та навантажень джерел бортового електроживлення модернізованого літака Сорокін Д. М. 83-84
22. Оцінка точності урахування метеорологічних факторів при стрільбі на великі дальності Трофименко П. Є., Макеєв В. І., Раскошний А. Ф. 85-89
23. Проверка достоверности прогноза и коррекция зависимости изменения начальной скорости пули 9 мм пистолетного патрона ПМ Черкашин А. Д. 90-92
Теоретичні основи розробки систем озброєння
24. Методологічні засади створення інформаційної технології побудови відмовостійких систем управління, що функціонують в модулярній системі числення Барсов В. І. 93-99
25. Аналіз кореляційного методу вимірювання коефіцієнта гармонік Бойша В. В. 100-102
26. Використання сурогатних сигналів для оцінки квантифікацій рекурентних діаграм хаотичних сигналів, спостережуваних на фоні білого шуму Васюта К. С. 103-106
27. Методика оценки уровня опасности морской критической инфраструктуры Гаршин А. Ю., Иванченко О. В., Мащенко Е. Н. 107-109
28. Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації Герасимов С. В., Ізосімов Д. М., Рощупкін Є. С., Богдановський О. М. 110-113
29. Експериментальне визначення динамічної утримуючої здатності сітчастих розділювачів фаз Давидов С. О. 114-116
30. Ефективність застосування фотографічного обладнання на сучасних БПЛА Іващук Б. М., Приступа Р. В., Бердочник А. Д. 117-120
31. Деякі особливості аналізу електромагнітної сумісності в сучасних засобах мобільного зв‘язку Калашник Н. С., Леонов І. Г., Мироничева Н. М., Нос А. І. 120-123
32. Ефективність подавлення частково поляризованих завад компенсаторами бічних пелюсток Корнієнко Л. Г., Фрунжиєв А. Д. 124-126
33. Особливості логічного синтезу багатотактних пристроїв релейного захисту електричних систем Криворчук А. О., Уваров В. М. 126-128
34. Способ сбора релевантных изображений с использованием метода структурно-лингвистической классификации и идентификации Онищенко В. В. 129-132
35. Аналіз методів вимірювання фазових зсувів підвищеної завадозахищеності на основі цифрової обробки сигналу Орлова О. А. 133-135
36. Вплив шумів на роботу станцій радіолокацій бічного огляду з синтезованою апертурою Пашков Д. П., Домнін С. В. 136-141
37. Аналіз доцільності створення та застосування багатофункціональних безпілотних авіаційних комплексів цивільного призначення Приймак А. В., Дар’їн Я. В., Стрюк Д. М., Слободянюк А. А. 142-145
38. Рекомендації за розрахунком глибини занурення калібруємих/поверяємих термометрів Процька Є. О., Мощенко О. І. 146-147
39. Математична модель процесу попереднього оброблення зображень в оптоелектронних системах ідентифікації особи за спектральними ознаками Риб’як А. С., Товста І. П., Лебедєва Т. Є. 148-150
40. Автоматизация процессов лабораторных и стендовых испытаний в триботехнике Рубан И. В., Трошин О. Н., Смирнов С. В., Мусиенко Ю. А. 150-153
41. Метод сложения ПЗС-кадров с накоплением сигнала от астероида со слабым блеском и ненулевым видимым движением на серии ПЗС-кадров Саваневич В. Е., Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Власенко В. П. 154-159
42. Неразрушающий контроль неферомагнитных пленок и покрытий Светличный В. А., Тулупов В. В. 160-162
43. Про моменти та значення деяких атомарних функцій Старець Г. О., Курпа Л. І. 162-163
44. Дослідження сумісності мастил газотурбінних двигунів і працездатності їхніх сумішей Суханов М. І., Богаченко А. П., Малько С. М., Цуканов О. Ю. 164-166
45. Метод автоматизації підтримки прийняття рішень по управлінню динамічними об’єктами на основі інтелектуальних інформаційних технологій  . . 166-170
46. Метод cинтезу структури інформаційної складової радіоелектронної системи бортового радіоелектронного обладнання Черних Ю. О. 171-173
Безпека життєдіяльності
47. Основи розрахунку меж екологічного впливу найбільш важливих чинників ураження аварій на арсеналах та складах вибухових речовин Адаменко М. І., Селіванов С. Є. 174-176
48. Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України Гриб Д. А., Худов Г. В., Маковейчук О. М., Карлов Д. В., Жуйков Д. Б. 176-179
49. Аналіз сигналів наддовгохвильових передавачів для виявлення атмосферних явищ (гроз) з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності Пащенко Р. Е., Карлов Д. В., Медведський С. В., Клімішен О. О., Морозов А. І. 180-184
50. Спосіб виводу пошуково-ударної групи на об’єкт впливу з проміжку ешелону ізоляції в ході спеціальної операції спрямованої проти незаконних збройних формувань Сутюшев Т. А. 185-188
Загальні питання
51. Відповідальність за порушення законів та звичаїв війни за міжнародним правом і законодавством України Каткова Т. Г. 189-192
52. Розробка математичної моделі функціонування системи управління Степаненко О. О. 192-194
53. Визначення необхідного рівня замовлення в системі забезпечення армійського корпусу топографічними картами Шевченко О. В., Шишкін В. С., Фурманов К. В. 194-196
54. Термінологічно-лінгвістичний аналіз терміна “розвідувально-управляюча інформаційна система” Ярош С. П. 196-201
55. Наші автори 202-205
56. Алфавітний покажчик 205