Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 4(24)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 252-254
Історичні питання
3. История развития средств войсковой энергетики Кравченко Г. В., Лагутин Г. И. 2-14
Військово-технічні проблеми
4. Захист бортової апаратури РСБН-5С літаків Л-39 від радіоелектронних засобів технології CDMA 800 стандарту IS-95 на військових аеродромах України Бараннік В. В., Красноруцький А. О., Вареник А. І., Педько А. В. 15-20
5. Обґрунтування підходу щодо розрахунку обмежень гранично-допустимої експлуатаційної зміни тягових та аеродинамічних характеристик транспортного літака Борисенко В. С., Приймак А. В. 21-24
6. Основные пути создания высокоэффективных систем очистки воздуха для военных гусеничных машин Вакуленко В. В. 24-26
7. Експлуатація та ремонт за технічним станом озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ: проблемні питання та шляхи їх вирішення Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Михиденко В. П. 27-31
8. Методика прогнозування надійності радіоелектронного обладнання при експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем параметрів Гудков М. В. 32-35
9. Вибір критерію оцінки технологічної ефективності способів відновлення бронетанкового озброєння та техніки Гуляєв А. В. 36-39
10. Экспериментальное определение характеристик рассеяния военно-транспортного самолета Ан-26 Жевтюк А. А., Новиков А. А., Украинец Е. А., Бречка М. М., Спіркін Е. В. 39-43
11. Основні положення методики оцінюванняuотовності до застосування засобів маскування від технічних засобів повітряної розвідки противника Загорка О. М., Коваль В. В., Каблуков О. А. 44-51
12. Вимоги до системи розвідки повітряного противника в сучасних умовах Зайцев О. В., Ковкін В. В. 52-56
13. Вплив тривалості зберігання об’єктів озброєння та військової техніки на проведення капітальних ремонтів Іленко Є. Ю. 57-59
14. Формування достатніх за обсягом вибірок вихідних даних для розрахунку показників надійності озброєння та військової техніки Коростельов О. П. 60-62
15. Обґрунтування можливості безпарашутного скидання вантажів при забезпеченні спеціальних операцій Ковтун А. В., Табуненко В. О. 63-66
16. До питання перспективної структури сучасної радіоелектронної системи управління групою літаків в багатопозиційній системі самонаведення Коршець О. А. 67-70
17. Математична модель датчика для вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї Крюков О. М., Александров О. А. 71-74
18. Розробка методів нормалізації виміряної швидкості снаряда на різних віддаленнях від дульного зрізу ствола Трофименко П. Є., Макеєв В. І. 74-79
19. Особенности обеспечения процедур обработки и обмена информацией в интегрированной системе автоматизированного управления и связи ракетных комплексов сухопутных войск Чеченков М. М., Малахов С. В., Снисаренко А. Г., Шлокин В. Н., Гостев А. Л. 80-87
Теоретичні основи розробки систем озброєння
20. Методология интеллектуальной диагностики сложных технических систем Афанасьевская В. Е., Угрюмова Е. М., Шматков С. И. 88-94
21. Визначення релаксаційних параметрів субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням Бакуменко В. М., Петров С. В., Шпак П. С., Солонець О. І. 95-97
22. Постановка завдання щодо формування зон вільного польоту в чотирьохвимірному повітряному просторі Білько П. А. 98-101
23. Результати експерименту адаптивного методу наведення антенних пристроїв наземних радіотехнічних систем управління космічними апаратами Богдановський О. М., Рачинський О. П., Павловський О. Л. 102-105
24. Аналіз вимог, що пред'являються до параметрів антен з незалежними діаграмами спрямованості Бороздін М. К. 106-109
25. Вибір параметрів двошарових випромінюючих елементів індукційно-динамічних електророзрядних систем Гурін А. Г., Кононов Б. Т., Щека В. М. 110-113
26. Аналіз впливу похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів Кириченко А. М., Зарубін А. М. 114-117
27. Синтез і дослідження системи наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейрорегулятором на основі моделі авторегресії з ковзаючим середнім Кузнецов Б. І., Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. 118-122
28. Алгоритм розрахунку параметрів просторово-часових змін об’єктів розвідки Кухарський І. А. 122-125
29. Напрямки створення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних частин і підрозділів Лещенко С. П., Колеснік О. М., Бурковський С. І., Бейліс Л. В. 125-130
30. Порівняльний аналіз результатів ідентифікації наземною радіотехнічною системою реальних космічних апаратів Махонін Є. І. 131-133
31. Метод керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при суміщенні режимів її роботи Мегельбей В. В., Кадубенко С. В., Мегельбей Г. В. 133-137
32. Розподіл боєприпасів з використанням методу послідовних прирощень Мокроцький М. Ю., Раскошний А. Ф. 138-140
33. Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі Невмержицький І. М., Гризо А. А., Калініченко І. І., Клименко Р. Ю. 141-145
34. Використання адаптивного компенсатора перешкод в радіолокаційних станціях бічного огляду з синтезуванням апертури антени Пашков Д. П., Домнін С. В. 146-150
35. Математична модель повірки (калібрування) і ремонту засобів вимірювальної техніки в місцях дислокації військових підрозділів Півнєв Д. А., Герасимов С. В., Подорожняк А. О. 151-154
36. Вибір показників та критеріїв оцінки достатності ресурсів окремої механізованої бригади ОСШР Саковський Г. А., Піскунов С. М., Просов А. В., Гудима О. П. 155-158
37. Метод автоматизованого нечіткого визначення корисної інформації для прийняття раціонального рішення Смірнов Є. Б. 159-166
38. Стабілізація рівня хибних тривог за рахунок зміни параметрів зондувального сигналу РЛС Тесленко О. В., Ковальчук В. А., Бровченко С. В., Мовчан А. І. 167-170
39. Удосконалення методу обробки знань для управління літаком з урахуванням вибраного режиму польоту  . ., Лошаков Є. С., Бровко М. Б. 170-174
40. Разработка метода управления приоритетами обслуживания на основе оценки полезности обслуживания запроса Турута А. П. 175-180
41. Основні тенденції розвитку планування повітряного простору за стандартами ICAO Хращевський Р. В. 180-185
42. Методика оцінки ефективності сумісного пошуку і виявлення об’єктів в космічних системах спостереження Худов Г. В. 186-189
43. Аналіз ефективності системи акустичного маскування Черниш В. І., Жуков І. О. 190-192
44. Обґрунтування підходу до опису процесу оброблення оцифрованої інформації в акустооптичному процесорі Шевченко О. В. 193-195
Безпека життєдіяльності
45. Модель побудови тезауруса предметної сфери управління підрозділами в особливих ситуаціях Андрощук О. С. 196-200
46. Аналіз масових безладів на території країн Європи, СНД і України та роль внутрішніх військ під час їх ліквідації Єманов В. В., Башкатов Є. Г. 201-207
47. Математичне моделювання коливань вантажу з урахуванням дії підвіски пожежного автомобіля Чигрин В. В., Кривошей Б. І., Коханенко В. Б. 208-210
48. Прогнозування залишкового ресурсу залізничних цистерн з експлуатаційними пошкодженнями типу «вм’ятина» Шостак Р. М., Ущапівський І. Л., Ларін О. О., Гузенко В. А. 211-214
Загальні питання
49. Обґрунтування шляхів оцінювання ефективності способів бойового застосування військ (сил) в оборонній операціі Бойко В. О. 215-217
50. Планування служби зміни прикордонних нарядів у відділі прикордонної служби Державної прикордонної служби України Войтович А. І., Фаріон О. Б. 218-222
51. Варіанти структури системи зенітного ракетного прикриття та можливі шляхи їх вдосконалення Єрмошин М. О., Ярош С. П., Шулежко В. В., Романюк М. М. 223-226
52. Дидактические требования к специализированным тренажерам функциональных систем вертолета Ми-8МТВ Зинченко В. П. 226-229
53. До питання подальшого розвитку системи управління Повітряних Сил Коберський О. В. 230-232
54. Методика планування роботи бортового спеціального комплексу космічних апаратів оптико-електронного спостереження Пашков Д. П. 232-235
55. О методологии оценки влияния сложности структуры военно-технических систем на боевой потенциал воинских формирований Скорик А. Б., Кириллов И. Г., Турсунходжаев Х. А. 237-241
56. Мультиагентное моделирование коммуникационных взаимодействий в командно-штабных учениях Федорович О. Е., Назаренко Т. Н., Кайдалов А. К. 241-246
57. Наші автори 247-250
58. Алфавітний покажчик 251