Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 1(49)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
Військово-технічні проблеми
3. Применение рефлексивного управления в конфликтной информационной системе Барышев И. В., Дахно А. А. 6-9
4. ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ Величко В. Ю., Попова М. А., Приходнюк В. В., Стрижак О. Є. 10-19
5. Математична модель обґрунтування обсягів запасів матеріально-технічних засобів у військах Давидов І. Г. 20-22
6. История развития средств защиты глаз военнослужащих в условиях боевых действий и современные требования к контролю их стойкости к ударным воздействиям Дубницький В. Ю., Крыленко И. М., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. 23-37
7. Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни РФ на Сході України Косогов О. М., Сірик А. О. 38-41
8. Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України Лаврут О. О., Климович О. К., Тарасюк М. Л., Антонюк О. Л. 42-49
9. Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій Малюга В. Г., Тристан А. В., Нестеров О. М. 50-54
10. Метод планування виходу у середній (капітальний) ремонт зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом Опенько П. В., Сачук І. І., Дранник П. А., Калита О. В. 55-57
11. Аналіз сучасних зразків гранатометів та шляхи щодо їх вдосконалення Пістряк П. В., Самсонов Ю. В. 58-60
12. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань Ролін І. Ф., Морозов І. Є., Минько О. В. 61-64
13. Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління Сєвєрінов О. В., Шевцов В. О., Сокол-Кутиловська А. С. 65-68
Теоретичні основи розробки систем озброєння
14. Система керування функціональними режимами багатофункціональної РЛС з фазованною антенною решіткою Абраменко О. О., Заріцький М. М., Челпанов А. В., Шевченко А. Ф. 69-72
15. Оцінка імовірності влучення лазерного випромінювання засобу оптико-електронного подавлення в поле зору оптичного засобу повітряної розвідки з вертикальною орієнтацією оптичної вісі Авчінніков Є. О. 73-76
16. Експериментальне відпрацювання як елемент системи управління якості Андрушко М. В. 77-80
17. Використання сигнального процесора для модернізації приладу контролю літакового обладнання Барсуков О. М., Лозовий О. А., Никифоров О. В., Ніколайчук А. І. 81-84
18. Синтез Fuzzy регулятора для управління двомасовою електромеханічною системою Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. 85-91
19. Фільтровентиляційні установки на бронеоб’єктах іноземних держав світу Галак О. В., Каракуркчі Г. В., Сахненко М. Д., Меньшов С. М. 92-95
20. Аналіз особливостей різних типів кінцевих аеродинамічних поверхонь та їх впливу на аеродинамічні характеристики крила літального апарату Глущенко П. А. 96-100
21. Адаптивный алгоритм сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения Данилов Ю. А., Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. 101-104
22. Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору Дзеверін І. Г., Журавльов О. О., Коломійцев О. В., Орлов С. В. 105-110
23. Спосіб оцінювання взаємної кореляції при малій навчальній вибірці Кіріллов І. Г., Довгаль О. П., Циганкін О. О., Снісаренко Я. В. 111-116
24. Алгоритм формування параметрів наведення авіаційних бомб обладнаних блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ Козир А. Г., Бурсала О. Л., Башинський Д. В. 117-121
25. Удосконалення програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації при розпізнаванні типу повітряного об’єкта Королюк Н. О., Синявський В. В., Хаустов Д. О. 122-125
26. Аналіз розвитку сучасних бойових колісних машин Крайник Л. В., Грубель М. Г., Яльницький О. Д. 126-131
27. Методика формування сигналу в радіозасобах з ППРЧ в умовах впливу навмисних шумових завад Кривенко О. В. 132-135
28. Пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення малорозмірних та малопомітних цілей за рахунок комплексування радіолокаційних станцій різного діапазону хвиль Ліщенко В. М., Лісогорський Б. А., Карлов А. Д., Білий Р. О. 136-138
29. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу Ніконов О. Я., Сильченко В. О. 139-142
30. Распознавание типа мультироторного БПЛА с использованием формы фазовых портретов Пащенко Р. Э., Иванов В. К., Цюпак Д. О., Гергель И. А. 143-147
31. Комплексування пасивних методів місцевизначення джерел радіовипромінювання у сучасних системах радіомоніторингу Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Воловодюк А. С. 148-153
32. Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки Семененко О. М., Василенко С. П., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Пташник В. М. 154-157
33. Багатопороговий алгоритм локалізації об'єктів прив’язки кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарата Сотніков О. М., Таршин В. А., Єрьоміна Н. С. 158-161
34. Підхід до визначення типу системи самонаведення для перспективних високоточних боєприпасів Трофименко П. Є., Демидко Л. С., Сорокоумов Г. В. 162-167
35. Вибір кольорового простору для сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження Худов В. Г., Хижняк І. А. 168-172
36. Оценка эффективности функционирования системы выявления и оценки обстановки в условиях воздействия радиационного фактора военного характера Чернявский И. Ю., Писарев С. А., Матыкин В. Б. 173-180
37. Использование асинхронизированных турбогенераторов для стабилизации напряжения в энергосистеме Шевченко В. В., Потоцкий Д. В. 181-184
38. Сучасний метод ідентифікації нелінійних сигналів радіотехнічних систем Шефер О. В. 185-189
39. Методика вибору раціональних значень параметрів засобів військового радіозв’язку з кодовим розділенням каналів в умовах активної радіоелектронної протидії Шишацький А. В., Борисов І. В., Макарчук О. М., Животовський Р. М. 190-193
Безпека життєдіяльності та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
40. Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки Рудченко Д. В. 194-197
41. Інформація 198-205
42. Наші автори 206-209
43. Алфавітний покажчик 210-211