Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 3(51)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-4
Військово-технічні проблеми
3. Розробка методу вибору варіанту модернізації автомобільних засобів рухомості системи наземного забезпечення польотів авіації Бабич А. П., Тур О. М. 5-10
4. Development of the apparatus for the formation of knowledge about the air enemy Балакирева С. М., Кузьменко К. М., Стахова М. О. 11-17
5. Удосконалення графоаналітичного методу визначення річних пробігів при плануванні експлуатації та ремонту автомобільної техніки у військовій частині НГУ Буряк П. Д., Цебрюк І. В., Пархомчук О. В., Марценяк О. П. 18-23
6. Аналіз доцільності використання телевимірювальних систем в зоні проведення антитерористичної операції Коваль О. В., Запека В. Ю., Долина М. П., Батюк А. А. 24-28
7. Пріоритетні напрямки побудови радіозв’язкового обладнання УКХ діапазону з підвищеними показниками захищеності для застосування в бортових засобах зв’язку з урахуванням досвіду проведення АТО Красноруцький А. О., Коротчук А. В., Безклейний Р. А., Козир Є. В., Малишкін В. В. 29-35
8. Обладнання для вимірювання внутрішньо-балістичних характеристик вогнепальної зброї Мудрик В. Г., Торяник Д. О., Зюбан М. І. 36-42
9. Аналіз перешкодозахищеності систем зв’язку та управління при використанні сигнально-кодових конструкцій Стасєв Ю. В., Виставкін С. С., Туленко Т. О., Фустій А. С. 43-47
Теоретичні основи розробки та експлуатації систем озброєння
10. Методи побудови оптимальних оцінок для дослідження неперервно-дискретних процесів як розв’язків гібридних автоматів Бичков О. С. 48-54
11. Метрологічні характеристики оптичного волокна та їх вплив на передачу інформації Бородавка В. А., Ольшевський І. П., Рожков М. І., Лазебник В. Ю. 55-61
12. Дослідження вимірювання низьких частот Кононов В. Б., Кононова О. А., Кірвас В. В., Лозинська С. В. 62-67
13. Дослідження методів покращення показників завадостійкості та завадозахищеності бортових радіостанцій УКХ діапазону Красноруцький А. О., Залога С. М., Зубов І. В., Штанько К. С., Могилей В. О. 68-72
14. Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями Стасєв Ю. В., Клєванна Л. О., Носик О. Ю. 73-77
15. Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів Трофименко І. В., Данік О. В., Шапран Ю. Є. 78-83
16. Обґрунтування узагальненого показника надійності стрілецького озброєння Черніченко Ю. М., Забула О. Є., Музичук В. А. 84-88
17. Постановка задачі ресурсної оптимізації комплексу програмних засобів захисту інформації в умовах динамічного інформаційного протистояння Шевченко В. Л., Рабчун Д. І. 89-94
Безпека життєдіяльності та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
18. Статистический анализ действия адаптогенов на работоспособность экипажей бронетанковой техники при выполнении боевой задачи Барбашин В. В., Толкунов И. А., Дубницький В. Ю., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. 95-112
19. Синергетичний потенціал формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем Купрієнко Д. А., Крутов В. В., Талалай Д. В. 113-124
20. Прикладная информационная технология оценивания реализуемости программы развития организационно-технической системы Лысенко Д. Э., Дмитришин Д. В., Лысенко Э. В. 125-132
21. Метод контроля доступа к данным компьютерной системы экологического мониторинга Нааем Х. Р., Можаев А. А. 133-138
22. Комплексная многокритериальная оценка очагов ядерного поражения на основе анализа иерархий при создании системы радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера Петрухин С. Ю., Писня Л. А., Чернявский И. Ю. 139-145
Загальні питання
23. Представление структур «прецедент – модификации» в понятиях их сходства и эквивалентности Бабенко Ю. В., Шостак И. В., Данова М. А. 146-151
24. Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни Комаров В. С. 152-155
25. Досвід створення електронних інтерактивних навчальних додатків для реалізації інформаційної електронної технології навчання e-Learning у вищому військовому навчальному закладі Невмержицький І. М., Гризо А. А., Сидюк С. С., Саютін О. М. 156-164
26. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенко А. В. 165-174
27. Алфавітний покажчик 176