1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з квітня 2005 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  2073-7378    ISSN (Online):  2518-1661

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р.

Збірник занесений до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України (технічні та військові науки, за спеціальностями 122, 123, 126, 172, 253, 255, 272, 275), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 та від 02.07.2020 № 886.

Мета видання: концепція Збірника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід; актуальні питання розвитку збройних сил; літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування; зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація; кібернетика та системний аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій; актуальні питання навчання; охорона правопорядку.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus(ICV 2018 = 86.84), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 60 грн. за одну сторінку в форматі Збірника.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Васюта Костянтин Станіславович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Василишин Володимир Іванович, доктор технічних наук доцент,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Члени редакційної колегії:
Варфоломієв Олексій Олексійович, кандидат технічних наук,
Byteflow Dynamics, Нью-Йорк, США;
Василець Віталій Олексійович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Камінський Маріуш Антоні, доктор юридичних наук,
інститут національної безпеки Академії військового містецтва, Варшава, Польща;
Карлов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Костенко Павло Юрійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Купченко Леонід Федорович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Оваід Сальман Рашід, кандидат технічних наук,
Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Пацек Петр, доктор філософії,
Державна вища професійна школа ім. Едварда Ф. Щепаніка, Сувалки, Польща;
Сова Олег Ярославович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ, Україна;
Таршин Володимир Анатолійович, доктор технічних наук доцент,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
 Фаркас Тибор, доктор технічних наук,
Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина;
Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України,
Київ, Україна;
Ярош Сергій Петрович, доктор військових наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна.
Відповідальний секретар:
Тристан Андрій Вікторович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;