Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2007 рік

Номер журналу:
№ 2(14)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 184-185
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Розробка механізму підготовки та накопичення резерву особового складу мобілізаційних ресурсів для Повітряних Сил Збройних Сил України Нікітюк О. Б. 3-6
4. Проблеми впливу реформування Збройних Сил України на стан національної безпеки України (організаційно-правові питання) Поляков С. Ю. 7-9
5. Деякі проблеми удосконалення Військових Статутів – як правових засад функціонування та реформування Збройних Сил України Полякова О. С. 10-12
6. Комплексний підхід до моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони Кириченко І. О., Серватюк В. М. 13-15
7. Вимоги та фактори, які впливають на ефективність системи управління протиповітряної оборони під час вирішення завдань управління Талавиря В. О., Лезік О. В., Стадніченко В. Г. 15-18
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
8. Точность оценивания координат летательных аппаратов при совместном использовании информации глобальных спутниковых радионавигационных систем и наземных измерительных средств Деденок В. П., Бондаренко А. Л. 19-21
9. Результаты проведения межведомственных наземных (стендовых) испытаний двигателя АИ-25ТЛШ разработки ГП «Ивченко-Прогресс» Денисюк В. Н., Чикалин А. И., Хусточка А. Н. 21-24
10. Застосування розрізних лопаток для системи регулювання компресорів авіаційних двигунів Дихановський В. М., Шаповалов О. Л. 24-27
11. Вплив форми профілю на аеродинамічні характеристики модифікованого крила у присутності гвинта Зінченко Д. М., Гоцак В. В., Компанієць О. М. 27-30
12. Основні шляхи підтримання безпеки польотів модернізованого літального апарата Котельніков Г. Н., Кравченко Ю. В., Вовк О. В. 31-33
13. Моделювання критичних режимів польоту на вертолітному тренажері Моцарь П. І., Миргород Ю. І. 34-39
14. Авіаційні тренажери та деякі методологічні аспекти їх створення Моцарь А. І., Приймак А. В. 39-44
15. Методика расчета гидродинамических характеристик в задаче оценки мореходности самолета-амфибии при продольном движении по водной поверхности Расстрыгин А. А. 44-48
Радіотехніка, радіолокація, електроніка, зв'язок
16. Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах Братченко Г. Д., Бондаренко О. О. 49-51
17. Исследования разряда в системе электродов игла – плоскость при повышенных давлениях воздуха (катодонаправленный стример) Голота В. И., Кадолин Б. Б., Болотов О. В., Остроушко В. Н., Маньковский С. Н. 52-57
18. Роль и место средств связи в обеспечении боевых действий будущего Дубик А. Н. 58-62
19. Анализ ограничений на уровень неучтенного кросс-поляризационного излучения при демодуляции N-Ofdm сигналов Зинченко А. А. 63-65
20. Повышение качества селекции в обзорных РЛС трасс целей за счет использования сигнальной информации Зюкин В. Ф., Гриб Д. А., Грызо А. А. 66-71
21. Спектральные характеристики параллельного фазово-частотно-модулированного сигнала Линник Н. Ф. 71-74
22. Швидкодіючий метод визначення фрактальної розмірності аерокосмічних зображень Пащенко Р. Е., Новіков В. І., Карпенко О. В., Шаповалов О. В. 74-78
23. Анализ подходов к оценке прогнозируемых зон обслуживания базовыми станциями в системах подвижной радиосвязи Спорышев К. А., Ткачев А. М., Постольный А. С. 79-82
24. Пространственные фильтры резкости Смеляков К. С. 83-85
25. Дослідження ефективності методів корекції характеристик каналів цифрових антенних решіток інтегрованої інформаційної системи Тітов І. В. 86-89
26. Про вплив електромагнітної обробки олив на їх службові характеристики Трошін О. М., Джус Р. М. 89-92
Кібернетика та системний аналіз
27. Спосіб збирання діагностичної інформації при виконанні самодіагностування в розподілених інформаційних системах Барабаш О. В., Чмут О. В. 93-97
28. Эталонные изображения фигур пилотажа на основе данных средств объективного контроля Ермолаев И. Р., Кулешин В. В. 97-99
29. Використання цифрових засобів відео реєстрації при випробуваннях парашутних систем технологічна лінія обробки відеоінформації Збрицький Р. О. 100-101
30. Исследование протоколов и механизмов защиты информации в компьютерных системах и сетях Кузнецов А. А., Евсеев С. П., Томашевский Б. П., Жмурко Ю. И. 102-111
31. Сравнение характеристик алгоритма определения числа одновременно действующих сигналов, отличающихся только направлением прихода Никитин Н. М. 112-114
32. Технология построения операционной семантики стратифицированной семантической сети для поддержки принятия управленческих решений Паржин Ю. В., Любченко Н. Ю. 115-118
33. Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки Романенко І. О., Столбов В. Ф., Рубан І. В., Третяк В. Ф. 119-125
34. Выбор полиномов c deg P(X) = 5 для сигнатурных анализаторов в поле Галуа GF(3) по критерию формирования последовательности максимальной длины Рысованый А. Н., Гоготов В. В. 126-128
35. Синтез структуры цифровых сетей интегрированного обслуживания с учетом существующих фрагментов сети Савченко С. В. 129-130
36. Адаптивное прогнозирование безотказности объектов эксплуатации Серая О. В., Амер Шади 131-133
Механіка, машинознавство та електропостачання
37. Выбор совокупности тактико-технических характеристик образцов бронетанковой техники, определяющих их боевую эффективность Бусяк Ю. М., Макогон Е. А., Кобыжской Д. А. 134-137
38. Оценка перевода тягового электропривода на асинхронную тягу Тищенко О. А., Шевченко С. Е. 137-141
Метрологія та вимірювальна техніка
39. Идентификация переходных характеристик средств измерительной техники методом наименьших квадратов Прони Захаров И. П., Сергиенко М. П. 142-145
40. Критерії синтезу та класифікація вимірювальних сигналів з нормованим спектром Крихтін Ю. О. 146-149
41. Цифровий комбінований вимірювач модуляції з рівномірним кроком сканування АМ сигналу Чинков В. М., Бронських В. О. 150-153
Економіка, організація виробництва та управління проектами
42. Актуальні питання побудови високоекономічних систем озброєння протиповітряної оборони на основі їх уніфікації на високих рівнях (рівні видів Збройних Сил, родів військ) Білєтов В. І. 154-156
43. Оценка устойчивости результатов кластерного анализа финансового состояния банков Величко Ю. О., Дубницький В. Ю., Сидоренко О. Н. 157-159
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
44. Алгебрологические средства идентификации нештатных ситуаций Ерохин А. Л. 159-161
Виховання військових фахівців
45. Информационная система оценки и учета академических успехов студентов факультета при модульно-рейтинговой системе обучения Барашев К. С., Кирвас В. А. 161-164
46. Використання тренажерів для удосконалення навчального процесу в системах підготовки авіаційних фахівців Кремешний О. І., Ковтонюк І. Б. 165-167
Повідомлення
47. Специфіка взаємодії імпульсного надширокосмугового (НШС) електромагнітного випромінювання з елементами радіоелектронної апаратури (РЕА) Єгоров О. М., Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. 168-170
48. Система автоматичного супроводження літального апарату за напрямком з вузькосмуговою фільтрацією Коломійцев О. В., Коваленко С. П., Кітов В. С., Кудряшов В. В., Хударковський К. І., Жермельова Р. Ю. 170-172
49. Реферати 173-180
50. Наші автори 181-183
51. Алфавітний покажчик 186