Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 2(24)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 228-230
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Оцінка ефективності системи забезпечення управління Повітряних Сил Збройних Сил України Коцюба В. П., Башкиров О. М., Сорока М. В. 2-5
4. Шляхи визначення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ Кучинський А. В. 6-11
5. Методика вибору рівня централізації управління угрупованням зенітних ракетних військ повітряного командування Наливайко Ю. В. 11-17
6. Напрямки розвитку автоматизованих систем управління, що залучаються до виконання завдань протиповітряної оборони Збройних Сил України Нізієнко Б. І., Камінський В. В., Сісков О. В., Александров О. В. 18-21
7. Оцінювання ефективності перспективної автоматичної системи контролю безпеки стрільб зенітними ракетними системами (комплексами) на полігоні обмежених розмірів Пєвцов Г. В., Яцуценко А. Я., Нос І. А., Резніченко А. І. 22-28
8. Моделювання процесу визначення напрямків повітряного удару засобів повітряного нападу Петрушенко М. М., Литвиненко М. І. 28-32
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
9. Экспериментальное определение характеристик рассеяния модели самолета АН-72 Борисенко М. В., Украинец Е. А., Черных Ю. А. 32-35
10. Експериментальні дослідження рівня шуму БпЛА «Стрепет-М» Соловйов О. В. 36-39
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
11. Влияние ширины спектра частот зондирующего сигнала на точность угловых измерений в бортовых РЛС Потелещенко П. В., Орленко В. М., Лещенко С. П., Сачук И. И., Залевский Г. С., Ширман Я. Д. 40-45
Кібернетика та системний аналіз
12. О схемотехническом синтезе специализированного процессора Белова Н. В., Лобода В. Г., Умяров Р. Я. 46-48
13. Математическое моделирование и решение некоторых многокритериальных задач размещения параллелепипедов Гребенник И. В., Баранов А. В. 49-55
14. Вдосконалення метода визначення показника стійкості до загроз системи забезпечення безпеки інформації Доренський О. П., Помазан Л. В., Мелешко Є. В. 56-59
15. Метод контроля и коррекции ошибок криптографической информации на основе использования класса вычетов Дугин М. В., Краснобаев В. А. 60-63
16. Методика сегментации информационно-психологического пространства Залкин С. В. 64-66
17. Формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень Кузнецов О. О., Ковтун В. Ю., Рябуха Ю. М. 67-71
18. Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Основные понятия и положения Ланецкий Б. Н., Лукьянчук В. В. 72-75
19. Структурно-функциональный метод преобразования алгоритмических структур Малафеев Е. Е., Павлик А. В. 76-78
20. Использование векторной алгебры для построения инструментов предметно-ориентированного моделирования Межуев В. И. 79-84
21. Дослідження методів оцінки ризиків безпеці інформації та розробка пропозицій з їх вдосконалення на основі системного підходу Потій О. В., Лєншин А. В. 85-91
22. Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития Смеляков К. С., Романенко И. А., Рубан И. В., Кириллова Н. И., Шитова О. В. 92-97
Інфокомунікаційні системи
23. Оценка эффективности методов классификации состояний телекоммуникационной сети Высочина О. С., Шматков С. И., Салман А. М. 98-101
24. Разработка модели процесса обмена данными в системах с обратной связью и адресным обнаружением ошибок Лосев Ю. И., Закиров З. З. 102-105
25. Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України Ляшенко І. О. 106-108
26. Использование технологии репликации в системе управления распределенными базами данных Третяк В. Ф., Кужель И. Е., Приходько В. М. 109-114
27. Гіперпотокова обробка команд Шувалова Л. А. 115-117
Механіка, машинознавство та електропостачання
28. Выбор параметров генераторов импульсных напряжений Кононов Б. Т., Нечаус А. А. 118-120
Математичні та фізичні методи у прикладних питаннях
29. Математические модели взаимодействия низкоэнергетических электромагнитных полей с некоторыми биологическими структурами Ахиезер Е. Б., Пиротти А. Е., Пиротти Е. Л. 121-124
30. Измерение электромагнитных помех в станционных рельсовых цепях Сердюк Т. Н. 125-129
31. Транспорт в клеточных мембранах под воздействием электромагнитных полей Черепнев И. А., Новиков В. Е. 130-134
32. Концепция метода диагностики моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта Штык С. В. 135-139
Економіка, організація виробництва та управління проектами
33. Исследование множества альтернативных вариантов в логистике производственного процесса для обеспечения качества выпускаемой продукции Западня К. О., Лещенко Ю. А., Шуфани С. Т. 140-143
34. Определение рациональных маршрутов движения грузовых автомобилей Кавун С. В., Степанова А. С., Зима А. Г. 144-147
35. Моделювання прийняття рішення про розміщення лікарняного закладу у районі аеропорту за допомогою ГІС-технологій Нємашкало А. О., Зима О. Г. 147-149
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
36. Метод формирования возможных откликов при определении тенденции развития аномалий техногенного происхождения Бутенко О. С., Жилин В. А. 150-152
37. Модель системи оповіщення та керування евакуацією людей під час пожежі в будинку Лиходід Р. В., Рудницький В. М. 153-156
38. Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фрактальних розмірностей Пащенко Р. Е., Карлов Д. В., Медведський С. В., Журавський М. М. 157-162
Виховання
39. Чинники професійної надійності військовослужбовців, від яких залежить рівень бойової підготовки та способи її діагностики Сідаш В. В. 162-164
40. Наші автори 165-167
41. Алфавітний покажчик 168