Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2011 рік

Номер журналу:
№ 1(27)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 287-290
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Методичні основи урахування впливу умов експлуатації складних систем озброєння та військової техніки на їх надійність Ковтуненко О. П., Коростельов О. П., Зубарев О. В. 2-4
4. Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів Адаменко А. А. 5-9
5. Підходи до визначення спроможності частин і підрозділів спеціального призначення військових формувань держави до виконання завдань за призначенням Городнов В. П., Кириленко В. А., Репило Ю. Є. 10-13
6. Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення Кучеренко Ю. Ф., Коберський О. В. 14-17
7. До питання удосконалення бойового порядку механізованого взводу (відділення) Поляков С. Ю., Лєнкін В. М., Зміївський Г. А. 18-23
8. Результати аналізу особливостей системи управління розвідувально-пошуковими та пошуково-ударними діями внутрішніх військ з застосуванням авіації Сутюшев Т. А., Шайтанов В. А., Хань С. П. 24-27
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
9. Оценка возможностей компенсации навигационных ошибок движения летательных аппаратов, оснащенных оптическими системами самонаведения Агафонов Ю. Н., Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. 28-31
10. Повышение маневренности и мобильности модульных машин аэродромно-технического обеспечения полетов авиации Васильев Б. Г., Баистов Ю. В., Бодько С. А., Кириченко В. В. 31-34
11. Изменение качества контроля безопасности при процессной концепции производства полетов Гуленко В. Д., Ударцева Т. Е., Пономарева А. Ю., Тимошенко Т. М. 35-40
12. Численное моделирование обтекания сверхкритического профиля с модифицированной верхней (нижней) поверхностью Каленюк И. А. 41-46
13. Дослідження математичної формалізації функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом Неділько С. М. 47-50
14. Классификация видов наноизноса по значению коэффициента диссипации подводимой внешней энергии к трибосистеме Стадниченко В. Н., Трошин О. Н., Стадниченко Н. Г., Приймак А. В., Просяник И. И. 51-61
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
15. Динамічна імітаційна модель радіолокаційних відбиттів від місцевих предметів Арасланов М. Р. 62-67
16. Оцінка часових параметрів складових програми взяття на супроводження постановника активних завад методом триангуляції Глєбов Ю. В., Світлик Р. В. 68-71
17. Селекція імпульсних завад на підставі модифікованого алгоритму векторної медіанної фільтрації Гризо А. А., Невмержицький І. М., Обозовський О. Б. 72-76
18. К вопросу об оценке количества целей в составе групповой при локации в декаметровом диапазоне радиоволн Карлов В. Д., Сирык Ю. А., Тугай А. В. 77-79
19. Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л., Свистунов Д. Ю. 80-85
20. Другий рід помилок стрільби ракетами по нетиповим цілям ЗРК малої дальності Коломійцев О. В., Кудряшов В. Є., Васильєв Д. Г., Загоруйко І. Я., Ворошилов С. С. 86-90
21. Оценка различимости векторного сигнала на фоне помех Лисицына О. С. 91-95
22. Комбинированный метод измерения угла места цели в обзорной РЛС с ФАР Рысаков Н. Д., Титов И. В., Карев В. Г., Дорощук В. А. 96-99
23. Исследование зависимости эффективной теплопроводности нагретых зон радиоэлектронных аппаратов от его конструктивных параметров Синотин А. М., Колесникова Т. А. 100-102
24. Алгоритм просторової обробки сигналів для покращення перешкодозахищеності РЛС кругового огляду Соболенко С. О., Носова Г. Д., Болобан С. І. 103-106
25. Аналіз можливостей ДЧМ сигналів щодо підвищення функціональності радіолокаційних систем Таршин В. А., Очкуренко О. В., Кузнєцов О. Л. 107-111
26. Факторы, определяющие расширение диаграммы направленности радиолокатора с синтезируемой апертурой, и оценка их совместного влияния на разрешающую способность Федотов Б. Н., Слюсарчук А. А. 111-115
27. Супроводження складних балістичних цілей Челпанов А. В., Хмелевська О. О., Хмелевський С. І., Рибалка Г. В. 116-118
28. Излучение последовательностей многочастотных пространственно-временных сигналов цилиндрическими фазированными антенными решетками с заданными характеристиками Ясечко М. Н., Ермаков Г. В. 119-122
Кібернетика та системний аналіз
29. Формування віртуального простору робочої зони утилітарним роботом Бєсєдіна С. В., Небилиця Ю. М. 123-128
30. Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації Голуб С. В., Дяченко А. Ю. 129-131
31. Применение робастных методов анализа данных при обработке структурных описаний Гороховатский А. В., Гороховатский В. А. 132-135
32. Властивості детермінованих випадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень в полях Галуа Гріненко Т. О., Горбенко Ю. І. 136-139
33. Застосування зміщеної Т-схеми на основі ступеневих функцій до розв’язку балістичних задач Кухарський І. А. 140-143
34. Информационная технология оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов Кучеренко Е. И., Глушенкова И. С. 144-150
35. Метод послідовного зменшення норми матриці складності неоднорідної семантичної мережі Оксіюк О. Г., Кравченко І. Ю. 151-153
36. Вычислительная сложность методов кодирования и декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов во временной и частотной области Приходько С. И., Волков А. С. 154-158
37. Исследование погрешности схемы численного решения дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом Соловьева О. И., Лапта С. И., Лапта С. С., Бутенко Н. С. 159-161
38. Системно-динамическая модель цепочек поставок Стадник Е. О. 162-165
39. Применение геометрической теории для построения профиля звукоотражающей поверхности Усик В. В., Мягкий И. Г. 166-169
40. Обґрунтування показників для оцінки важливості елементів структури системи управління Ярош С. П. 170-176
Інфокомунікаційні системи
41. Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку Босько В. В., Березюк І. А., Семенов С. Г. 177-179
42. Internet технології ведення електронного документообігу в органах внутрішніх справ Кобзев І. В., Петров К. Е. 180-183
43. Підтримка цілісності у базах даних з неоднорідною структурою Колісник Т. П. 184-187
44. Розрахунок імовірності передачі кадру мережею АТМ при використанні методу ковзного вікна Пучков О. О., Колачов С. П., Ромащенко Р. А. 188-190
45. Политика безопасности при разворачивании беспроводной сети Северинов А. В., Жуков И. О. 190-192
Механіка, машинознавство та електропостачання
46. Необхідність удосконалення розрахунків ланцюгових передач на основі досвіду експлуатації сільськогосподарської техніки Апьонкін Ю. В., Рябчиков М. Л. 193-195
47. Некоторые вопросы формообразования деталей методом пластического изгиба Беляков В. И., Резниченко Н. К., Мовшович А. Я., Косенко В. В. 196-198
48. Типы автономных источников электрической энергии в системах электроснабжения военных объектов Лагутин Г. И., Ручка А. Е. 198-200
49. Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью Пантелеева И. В., Частников Д. А. 201-204
50. Оптимизация показателей качества координированных размеров отверстий при механической обработке Пащенко Э. А., Трищ Г. М. 205-207
51. Визначення відхилення початкової швидкості з урахуванням початкових умов вильоту снаряду (міни) із каналу ствола Трофименко П. Є., Макеєв В. І. 208-211
52. О некоторых вычислительных особенностях математических моделей динамических процессов в объемных гидромашинах Фурсенко А. К., Кайдаш М. В. 211-213
53. Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду Юрченко О. О. 214-216
Метрологія та вимірювальна техніка
54. Использование искусственных нейронных сетей с интервальной арифметикой при построении калибровочной зависимости средства измерения Водотыка С. В. 217-222
55. Підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань Микийчук М. М., Столярчук П. Г. 222-228
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
56. Аналіз підходів до ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак в провідних країнах світу Безкровний Д. В., Ляшенко І. О., Каркищенко І. М., Козловський А. В. 226-228
57. Оцінка часу отримання вимірювальних даних від мережі сейсмічних спостережень ГЦСК Гордієнко Ю. О., Солонець О. І., Петров С. В. 229-232
58. Формування методологічних підходів до визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм «вплив суб'єкта» Коврегін В. В., Тарадуда Д. В., Шевченко Р. І. 233-236
59. Модель пошукового агента системи підтримки прийняття рішень пошуково-рятувальних служб Савченко В. А. 237-240
60. Моделювання раціонального покриття об’єктів залізниці районами виїзду пожежно-рятувальних підрозділів Собина В. О. 240-242
61. Вплив природних джерел аероіонізації на процеси формування полів концентрації аероіонів у повітряному середовищі приміщень Толкунов І. О., Попов І. І. 243-246
62. Шляхи удосконалення діючої системи оцінювання умов експлуатації транспорту сил охорони правопорядку Топчій Р. І. 247-250
Наукові аспекти будівництва Збройних Сил України
63. Застосування метода LARES для кластеризації компонентів вектора глобальних пріоритетів, отриманого за методом аналізу ієрархій Романченко І. С., Артюх В. М., Потьомкін М. М. 251-255
Актуальні питання навчання
64. Факторная экспертиза взаимосвязи успеваемости и личностных способностей курсантов радиотехнического профиля подготовки Генералова Н. М., Марченко О. Г., Генералова М. С. 256-258
65. Применение современных компьютерных обучающих систем для обучения и повышения уровня профессиональной подготовки летных экипажей вертолетов Ми-8МТВ Зинченко В. П., Фоменко О. Н. 259-262
66. Інформатика в системі юридичної освіти Іванов В. Г., Любарський М. Г., Кошева Н. А., Гвозденко М. В., Мазниченко Н. І. 263-267
67. Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки Клері Л. Р., Гребенюк М. В., Пошедін О. В., Феклістов А. О. 267-271
68. Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання Рябцев В. В., Тищенко М. Г. 272-276
Правове забезпечення
69. Досвід створення норм соціальних гарантій військовослужбовців Червоної армії в 20-40 роки минулого століття Корольов С. С. 277-280
70. Хроніка та інформація 280-281
71. Наші автори 282-285
72. Алфавітний покажчик 286