Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2011 рік

Номер журналу:
№ 3(29)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 289-291
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Проблема вибору критерійної оцінки якості побудови протиповітряної оборони об‘єктів Гриб Д. А. 2-5
4. Можливий підхід до оцінювання ефективності спеціальної обробки озброєння і військової техніки Коваль В. В. 6-8
5. Регрессионная модель динамики точности десантирования парашютных грузовых систем западных стран Куянов А. Ю. 9-14
6. Визначення вагових внесків основних груп властивостей в узагальнений показник якості зенітного ракетного комплексу Леонтьєв О. Б. 15-19
7. Оцінка імовірнісних показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій «Віраж-РД» Лещенко С. П. 19-24
8. Обґрунтування можливих шляхів підвищення точності та ймовірності ураження цілей Сидоренко Р. Г. 25-27
9. Математична модель визначення області варіантів структури системи зенітного ракетного прикриття Шулежко В. В. 28-32
10. Використання методу експертного оцінювання для аналізу внеску засобів розвідки, зв’язку, автоматизації управління та навігації в ефективність бойового застосування озброєння родів військ, задіяних для ППО України Ярош С. П. 32-38
Розвиток Збройних Сил
11. Професіоналізація Збройних Сил України. Частина 2. Запровадження нової системи комплектування та забезпечення соціальних гарантій Кропивченко С. І. 39-42
12. Аналіз досвіду проведення реформування збройних сил в провідних у військовому відношенні та сусідніх з Україною країнах Бєляєв М. І. 42-44
13. Проблемні питання інтегрування оборонного та бюджетного планування в єдину систему Бойко Р. В. 44-48
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
14. Исследование влияния отклонения задней кромки крылового профиля на его аэродинамические характеристики Каленюк И. А. 49-51
15. Удосконалена методика оцінювання узагальнених показників якості перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються Котов О. Б. 52-56
16. Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту Щербонос О. Г. 57-61
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
17. Поляризаційні характеристики антенних решіток ортогональних випромінювачів з випадковими фазовими помилками Корнієнко Л. Г. 62-66
18. Алгоритм работы измерителя угловых координат повышенной точности в составе радиолокационного посадочного комплекса Рысаков Н. Д. 67-71
19. Алгоритми супроводження постановників активних завад та їх аналіз Турсунходжаєв Х. А. 72-76
Кібернетика та системний аналіз
20. Підвищення адекватності нечітких когнітивних моделей Адаменко А. А. 77-80
21. Модель оценки информативности двухосновного позиционного представления с фиксированным приращением Баранник В. В. 81-86
22. Информационная модель построчно-масштабирующих составляющих фрагмента изображения Баранник В. В. 86-89
23. Підвищення ефективності функціонування системи обробки інформації та управління безпілотних літальних апаратів на основі застосування модулярної системи числення Барсов В. І. 90-95
24. Метод формирования интегрального показателя эффективности проектов информатизации Болгаров А. Д. 95-102
25. Эффективные методы в современных бизнес процессах Голян В. В. 103-108
26. Модель оценки вариантов стратегии развития Замирец О. Н. 107-109
27. Необхідність моделі структурування при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки Замула О. А. 110-113
28. Визначення вимог до побудови систем підтримки прийняття рішень Клюшников І. М. 114-116
29. Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Метод расчета показателей надежности Ланецкий Б. Н. 117-120
30. A liable case optimal strategy in projecting the four-mount construction under range uncertainties with incorrect pre-evaluations of two left and one right endpoints Romanuke V. V. 121-123
31. Экономико-математические модели управления на прединвестиционной стадии девелоперского проекта Сизова Н. Д. 124-130
Інфокомунікаційні системи
32. Исследование влияния временных параметров обновления программных средств на готовность двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата Засуха С. А. 131-135
33. Принципи побудови розподілених web-систем Кобзев І. В. 136-140
34. Метод перераспределения пропускной способности для уменьшения времени передачи данных в беспроводной сети Кучук Г. А. 140-145
35. Технологія побудови пристрою реалізації методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів Рудницький В. М. 145-150
36. Обґрунтування вимог до системи підтримки прийняття рішень для управління телекомунікаційною мережею Царенко Д. В. 151-154
37. Формування множини початкових рішень в еволюційних алгоритмах синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі Шубін Є. В. 154-156
Механіка, машинознавство та електропостачання
38. Снижение уровня помех различных типов при тепловой дефектоскопии сотовых конструкций Беденко Д. А. 157-159
39. Выбор и расчёт параметров профилактических испытаний междувитковой изоляции силовых трансформаторов Буданов П. Ф. 160-163
40. Определение прочности тканевого композита Гребенюк С. Н. 163-167
41. Построение оптимизационных программ движения подвижного состава метрополитена с учетом неоднородностей воздушной среды Грязнова С. А. 168-172
42. Показатель эффективности релейной защиты системы электроснабжения объекта Кононов Б. Т. 173-175
43. Обеспечение быстродействия при дальнем резервировании токовых защит систем электроснабжения Кононов Б. Т. 176-178
44. Автоматизация учета потребления электрической энергии Кононов Б. Т. 179-181
45. Пневматический штангоуловитель Крутий Л. М. 182-185
46. Аналіз засобів функціонального ураження електротехнічних засобів комплексів озброєння та військової техніки Мушаров А. О. 186-189
47. Діагностичні параметри двигунів внутрішнього згорання Рикун В. Г. 189-193
48. Обеспечение качественных показателей электрической энергии при пусковых режимах в системах электроснабжения Ручка А. Е. 193-194
49. Складання рівнянь динаміки довільного руху твердого тіла за допомогою формули Ейлера Хомяков Є. Г. 194-198
50. Підбір двигунів внутрішнього згорання для будівельних і дорожніх машин з урахуванням впливу неусталених режимів навантаження Шевченко В. О. 198-201
Метрологія та вимірювальна техніка
51. Призначення вимірювань параметрів технічних засобів озброєння та військової техніки військ (сил) Бородавка В. А. 202-204
52. Математическая модель функциональной готовности системы метрологического обслуживания средств измерительной техники Войтенко С. С. 205-207
53. Диференціальне перетворення сигналів у волоконно-оптичних перетворювачах тиску відбивного типу Дараган Н. С. 208-210
54. Дослідження замкнутих універсальних систем автоматичного дозування Журавель К. О. 210-212
55. Modeling and simulation of analog amplitude and pulse-amplitude modulation and demodulation measurement transducers Tzvetkov P. 213-218
56. Методи оцінки точності моделей для завдань дослідження, оцінки і контролю надійності датчиків Черняєва С. С. 219-221
57. Обобщенная математическая модель электроизмерительных приборов при входных периодических сигналах сложной формы Чинков В. Н. 221-223
58. Аналіз діагностування технічного стану транспортних засобів Чоломбитько Р. В. 223-225
59. Особливості дій складових воєнної організації держави в умовах надзвичайних обставин Єфімов Г. В. 226-230
60. Розрахунок виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при надзвичайних ситуаціях Миргород О. В. 230-232
Історичні питання
61. Підготовка льотних кадрів напередодні й у ході Першої світової війни (1910 – 1917 р. ) Заборовський В. В. 233-237
Актуальні питання навчання
62. Информационные технологии в управлении учебным процессом факультета Барашев К. С. 238-242
63. Критерії оцінки рівня сформованості до майбутньої професійної діяльностіофіцерів інженерних військ на різних рівнях підготовки Брижатий Є. І. 243-246
64. Способи підвищення професійної готовності працівників міліції Власенко І. В. 246-250
65. Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних фахівців на підготовку водолазів-підривників на сучасному етапі Гапоненко Г. М. 250-253
66. Оцінювання ефективності навчальної діяльності курсантів ВВНЗ МВС України Мацегора Я. В. 254-261
67. Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України Мацегора Я. В. 262-268
68. Анализ современных методов оценивания качества обучения Морозова О. И. 269-274
69. Многоуровневая система подсказок в интеллектуальных компьютерных обучающих программах Чухрай А. Г. 275-279
Правове забезпечення
70. Практичні аспекти створення, утвердження та нормативно-правового забезпечення гарантій соціального захисту військовослужбовців країн-членів НАТО Корольов С. С. 280-283
71. Наші автори 284-287
72. Алфавітний покажчик 288