Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2012 рік

Номер журналу:
№ 1(30)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 240-242
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії Біленко О. І., Пащенко В. В. 2-5
4. Розробка моделі оцінки припустимої тривалості використання інформації для прийняття рішень на охорону державного кордону із урахуванням її старіння й зниження вірогідності Городнов В. П., Кириленко В. А., Курашкевич А. П. 6-9
5. Методика вибору раціонального наряду різнорідних ударних сил угрупування тактичної авіації при виконанні бойових завдань за визначеними ситуаціями Петров В. М. 10-13
6. Анализ и обобщение опыта информационно-психологической операции стран НАТО против Ливии Поляков С. Ю., Змиевской Г. А., Куртов А. И., Потехенский А. И. 14-16
7. Рекомендації щодо підвищення ефективності використання угруповання авіації Повітряних Сил Скоренький П. О. 17-19
8. Способи асиметричної протидії збройним силам, побудованим для ведення мережецентричної війни Ярош С. П. 20-28
Забезпечення національної безпеки
9. Рекомендації щодо інтеграції зусиль суб’єктів системи забезпечення національної безпеки для нейтралізації виявлених загроз без застосування силових методів Романченко І. С., Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Висідалко А. Л. 29-33
Розвиток Збройних Сил
10. Щодо основних перспективних напрямків розвитку воєнно-економічної аналітичної діяльності та її місця в системі воєнного управління Бойко Р. В., Семененко О. М., Чекед І. В., Кремешний О. І., Бердочник А. Д. 34-38
11. Погляди щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Котов О. Б., Гурін О. М., Новічонок С. М. 39-42
12. Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління Романенко І. О., Алексєєв С. В., Колмиков М. М., Калачова В. В., Трублін О. А., Бабенко О. П. 42-45
13. Удосконалення системи підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України Школяренко В. В., Призиглей Ю. Я., Яковенко А. В., Кремешний О. І. 46-51
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
14. Вдосконалення процесу контролю стану герметичності кабін легких військово-транспортних літаків Корнієнко А. П., Корочкін О. А., Кудрявцев А. Ф., Новиков А. О. 52-56
15. Оцінка ступеню впливу перешкоди на приймач бортових радіотехнічних систем розвідки і наведення сучасних літальних апаратів Сидоренко Р. Г. 56-59
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
16. Исследование возможностей существующей системы связи Вооруженных Сил Украины относительно скорости передачи сообщений Волошко С. В. 60-62
17. Оценка коэффициента подавления помехи при обнаружении объектов на оптико-электронных изображениях в условиях воздействия маскирующих помех Жуйков Д. Б. 63-66
18. Аналіз можливостей трикоординатних РЛС РТВ щодо використання їх для наведення винищувачів на повітряні цілі Климченко В. Й., Смик С. І., Камак Д. О. 67-74
19. Особенности размещения антенной системы для излучения мощных электромагнитных помех в конструкциях ограниченного объема Кучер Д. Б., Голубцов Д. Л. 75-78
20. Основные научно-методические положения методики оценки потенциальных возможностей полного поляризационного зондирования пространства на двух частотах Фоменко Д. В. 78-82
Кібернетика та системний аналіз
21. Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій Адаменко А. А. 83-86
22. Концепция создания системы быстройи достоверной обработки криптографической информации на основе использования информационной технологии распределённых вычислений Барсов В. И., Краснобаев В. А., Фещенко А. С. 87-92
23. Нейротехнологии как метод решения задачи распознавания образов Берковский В. В., Свиридов А. А. 93-95
24. Анализ распределенных имитационных моделей с консервативными алгоритмами синхронизации Волк М. А., Филимончук М. А., Аль Шиблак М., Гридель Р. Н. 95-98
25. The optoelectronic complementary dual neural elements for the implementation of normalized vector “equivalence - nonequivalence” operations Krasilenko V. G., Nikolskyy A. I. 99-103
26. Моделирование представления знаний в электронных терминологических системах Новожилова М. В., Михеев И. А., Ямницкий С. А. 104-107
27. Стеганографічний захист інформації із використанням прямого розширення спектру Смірнов О. А. 108-112
Інфокомунікаційні системи
28. Схема базы данных с универсальной моделью данных Есин В. И. 113-117
29. Анализ современных Web-технологий создания анимации в презентационных сайтах Лазарева Е. С., Ильина И. В. 118-119
30. Математические модели и методы межмаршрутной синхронизации в системах с обратной связью Лосев Ю. И., Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. 120-123
31. Результати моделювання комплексної методики адаптивного контролю захищеності комп'ютерної мережі Мазулевський О. Є., Криховецький Г. Я., Колотило О. А. 124-127
32. Сучасні погляди на правила безпеки під час використання військовослужбовцями телекомунікаційних соціальних мереж Феклістов А. О. 128-130
Механіка, машинознавство та електропостачання
33. Определение формы объёмного тела электролита в грунте при работе переносных электролитических заземлителей Буданов П. Ф., Нечуйвитер О. П., Мезеря А. Ю., Чернюк А. М., Пархоменко Ю. А. 131-134
34. Модель технічного обслуговування та ремонту засобів контролю автономних джерел електропостачання Герасимов С. В., Ольховіков С. В. 135-138
35. Дослідження впливу відхилень напруги на роботу світлодіодних джерел світла Єгорова О. Ю., Довбня К. В. 138-143
36. Феррорезонанс в электрических сетях с поперечной и продольной компенсацией потерь напряжения Кононов Б. Т., Кононова Е. А., Мушаров А. А. 144-146
37. Система для визначення параметрів джерела енерговиділення Коняхін Г. Ф., Макаров Л. Б., Савченко В. М., Федюшин О. І. 147-149
38. Вдосконалення моделі системи діагностування технічного стану дизельного двигуна пересувної електростанції 5И57А Лагутін Г. І., Васильєв А. С. 150-152
39. Транспортирование опасных объектов до места ликвидации автомобилями высокой проходимости с прицепами Соколовский С. А., Коханенко В. Б., Яковлев А. М. 153-156
40. Система преобразования электрических сигналов Федотов Д. А., Федотов П. Д., Крук О. Я. 157-160
41. Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором Хуторненко С. В., Семенець Д. А. 161-166
42. Розрахунок лінійних коливань механічних систем методом динамічних жорсткостей Юрченко О. О. 166-168
Метрологія та вимірювальна техніка
43. Вимірювання температури в каналі автоматизованої системи управління Заярна О. В., Науменко А. М. 169-171
44. Особливості алгоритму дій начальника служби метрології та стандартизації військової частини при проведені операції Козел В. В., Савченко М. П. 172-174
45. Частные математические модели электроизмерительных приборов переменного тока для входных сигналов специальной формы Чинков В. Н., Мошаренков В. В. 175-177
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
46. Дослідження механізму цепного розвитку процесу розповсюдження нестабільності у сейсмічно небезпечних регіонах Землі Тютюник В. В., Калугін В. Д. 178-184
47. Количественная оценка масштабов аварийных разливов нефти при авариях на нефтепроводе Чуб И. А., Неронов А. А., Попов В. М. 185-188
Актуальні питання навчання
48. Определение и анализ показателей качества индивидуально-воспитательной работы с военнослужащими Бакулина А. Н., Котеленец В. Г., Кравцова С. Е., Терещенко И. А. 189-192
49. Обоснование необходимости изучения военного менеджмента Поликашин В. С., Поляков С. Ю., Поликашин О. В. 193-197
50. Розробка програмного забезпечення для навчання вибору точки прицілювання та розрахунку зон ураження цілі Семенюк В. І., Лавров О. Ю., Руденко М. М. 198-201
51. Інтерактивні дошки як сучасний метод навчання у вищих військових навчальних закладах Товма Л. Ф., Мартем’янов В. О. 202-207
Охорона правопорядку
52. Групові тактичні рефлекси особового складу підрозділів малої чисельності Власенко І. В., Борозений І. О., Лікаренко О. О. 208-211
53. Модели и показатели оценки и прогноза возможностей соединений, частей и подразделений внутренних войск по выполнению задач по предназначению в условиях мирного времени Городнов В. П., Полторак С. Т., Цыс А. И. 211-215
54. Спосіб оцінювання впливу змісту бойової підготовки на рівень професійного становлення командирів підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних на стадії самостійної професійної діяльності Шабалін О. Ю. 216-219
Кадрові питання у силових структурах
55. Порядок визначення зміни штатної чисельності офіцерських посад Городнов В. П., Радіонов Г. О., Овчаренко В. В. 220-223
56. Удосконалення науково-методичного апарату відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України Полторак С. Т., Оленченко В. Т., Козлов В. Є. 223-225
Правове забезпечення
57. Применение оружия несмертельного действия в военных и полицейских операциях с точки зрения международного гуманитарного права Черепнев И. А., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В. 226-233
58. Наші автори 234-238
59. Алфавітний покажчик 239