Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2012 рік

Номер журналу:
№ 4(33)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 278-280
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Часткова методика визначення потрібного запасу зенітних керованих ракет для угруповання зенітних ракетних військ змішаного складу Гогонянц С. Ю. 2-4
4. Підхід до формування системи показників ефективності угруповань військ Лазебник С. В., Малюга В. Г., Нерубацький В. О. 5-8
5. Оцінювання ефективності методів управління силами та засобами протиповітряної оборони міжвидового угруповання військ (сил) в єдиному інформаційно-бойовому просторі Ярош С. П. 9-14
Розвиток Збройних Сил
6. Щодо основних воєнно-економічних проблем забезпечення обороноздатності держави Бойко Р. В., Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Сівоха І. М. 15-17
7. Удосконалення функціонування пунктів управління в ході оперативної та бойової підготовки військ Школяренко В. В., Призиглей Ю. І., Бердочник А. Д. 18-22
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
8. Модифицированный статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов управления креном маневренного самолета с “нетрадиционными” органами поперечного управления Анипко О. Б., Ковтонюк И. Б., Зинченко А. Г. 23-26
9. Обобщённая классификация беспилотных летательных аппаратов Корченко А. Г., Ильяш О. С. 27-36
10. Расчетная оценка аэродинамических характеристик БПЛА с вертикальным взлетом Рахмати Гасабех Ахмад, Зинченко Д. Н., Чигрин Р. П. 37-43
11. Пропозиції щодо модернізації безпілотних літальних апаратів типу Ту-141 "Стриж" з розвідувального варіанту до варіанту безпілотного літака – перехоплювача повітряних цілей Севостьянов Ю. В., Сєдишев Ю. М., Каратєєв С. М., Северін Л. С., Бойко М. М., Джус Р. М., Клюшников І. М. 44-49
12. Предельная оценка основных летно-технических характеристик транспортной воздушно-космической системы Соловьев О. В., Украинец Е. А., Шалыгин А. А., Комаров Д. В. 50-58
13. Радіолокаційні характеристики літака дальньої авіації ВПС США B-52H Ткачук К. І. 59
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
14. Разработка и анализ масштабируемой модели распределения подканалов в сети стандарта IEEE 802.16 Гаркуша С. В. 68-74
15. Использование информации о среде распространения радиоволн для повышения точности измерения дальности до элементов сложной баллистической цели Карлов В. Д., Черный А. Н., Бесова О. В. 75-78
16. Об одной возможности синтеза когерентного многочастотного сигнала с заданными корреляционными свойствами Карлов В. Д., Леонов И. Г., Животовский Р. Н., Петрушенко В. Н. 79-84
17. Метод виявлення широкосмугових сигналів і виміру радіальної швидкості цілі в оглядових РЛС Ковтунов А. Л., Лещенко С. П. 85-88
18. Коэффициенты отражения и прохождения акустических волн как функции скорости движения отражающей поверхности Курской Ю. С. 89-92
19. Розрахунок поля електричного диполя в тропосферному хвилеводі Меленті Є. О., Сухаревський О. І., Кукобко С. В., Рощупкін Є. С. 93-98
20. Аналіз можливостей управління променем діаграми спрямованості сучасних радіолокаційних стацій з фазованими антенними решітками Момот Р. В., Окороков Р. С., Худов Г. В. 99-102
21. Аналіз можливості розширення спектру завдань окремих радіотехнічних вузлів Моргун О. А., Поляков О. Л., Ломоносов С. Є. 103-107
22. Обґрунтування інформаційної достатності спостережень для проведення натурних випробувань РЛС з заданим рівнем достовірності Петренко О. С. 108-111
23. Методологія синтезу інтелектуальних систем управління вузлами перспективних мобільних радіомереж з динамічною топологією Сова О. Я., Романюк В. А., Жук П. В., Уманець Я. Л. 112-116
24. Побудова діагностичної моделі транзистора в активному режимі роботи для енергодинамічного методу діагностування Шкуліпа П. А., Жердєв М. К. 117-119
25. Аналіз принципів побудови швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти пристроїв телекомунікацій Юхновський С. А., Макаров С. А., Чекунова О. М., Женжера С. В. 119-122
Кібернетика та системний аналіз
26. Анализ уязвимостей реализации в цифровых вычислительных системах хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организации вычислений Антонов А. В. 123-129
27. Использование непозиционных кодовых структур для обнаружения и исправления ошибок информации в системах обработки информации и управления Барсов В. И. 129-135
28. Методичний підхід опису функціонування складної системи в нечіткому нестохастично невизначеному середовищі Більчук В. М., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. 136-140
29. Обоснование возможности решения задач управления группировкой войск Кононов В. Б., Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. 140-144
30. Математическая модель планирования строительно-монтажных работ Криводубский О. А., Шевчук О. А. 144-148
31. Вычислительный метод синтеза регулярных нелинейных узлов замен с использованием недвоичных криптографических функций Кузнецов А. А., Исаев С. А., Фролов В. В. 148-153
32. Автоматизация регуляции динамики гликемии на основе её математического моделирования Лапта С. С. 154-160
33. Алгоритми логічного виведення знань в розподіленій базі знань інтелектуалізованої системи автоматичного управління Обідін Д. М., Барабаш О. В., Хращевський Р. В. 161-167
34. Розподіл функцій між локальними системами підтримки прийняття рішень Оксіюк О. Г., Вялкова В. І. 167-170
35. Методы и процедуры отбора операторов АСУ при использовании интеллектуальных систем поддержки принятия решений  м. . 171-177
36. Информационная система решения задач оптимальной кластеризации 3D-объектов Панкратов А. В., Романова Т. Е., Синявин В. О. 178-181
37. Использование нейро-нечетких контроллеров в системах управления движением морских судов Подпорин С. А. 181-187
38. О построении алгебро-логической модели словообразования мотивированных суффиксальных наречий русского языка Поляков Д. А. 188-191
39. Оброблення і аналіз космічних зображень в умовах багатокритеріальності Попов М. О., Гунько Ю. І., Пилипчук В. В., Топольницький М. В., Кухарський І. А., Подліпаєв В. О. 192-197
40. Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації Рудницький В. М., Бабенко В. Г., Рудницький С. В. 198-200
41. Метод криптографического кодирования информации с введением информационной избыточности на основе двухразрядных логических функций Рудницкий В. Н., Миронец И. В., Веретельник В. В. 201-204
42. Сравнительный анализ алгоритмов маршрутизации в сетях MPLS Руккас К. М., Овчинников К. А. 205-209
43. Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Часть 3. Анализ задачи расчета команд целеуказания для бортового координатора ЗУР с вертикальным стартом Скорик А. Б., Гаврентюк О. В., Ольховиков С. В., Совгир Я. В. 210-213
44. Особенности внедрения технологии LTE на пути повышения эффективности использования спектра Токарь Л. А. 214-217
45. Дослідження комплексного показника надійності для телекомунікаційної мережі Турупалов В. В. 218-220
46. Метод оценивания положения типовых блоков принятия решений в иерархической многоуровневой структуре управления Шостак И. В. 221-223
Механіка, машинознавство та електропостачання
47. Состояние и перспективы развития технологии вакуумно-компрессионной пропитки литых деталей Ильевский В. В., Иванов О. Е., Косенко В. В., Ряховский А. В. 224-227
Метрологія та вимірювальна техніка
48. Автоматизована система аналізу речовин за допомогою пєзорезонансних сенсорів Гавриш О. В., Науменко А. М. 228-230
49. Дослідження принципів побудови магнітопружних датчиків механічних напружень з використанням ефекту Хола Радутна К. Р., Науменко А. М. 231-234
Управління проектами
50. Формализация оценки уровня профессиональной компетентности в процессе принятия решений при формировании команды проекта Доценко Н. В., Косенко Н. В. 235-240
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
51. Основні підходи до забезпечення захисту населення при техногенній надзвичайній ситуації в залежності від розташування джерел викиду Адаменко М. І., Квітковський Ю. В. 241-244
52. Організація системи комплексного моніторингу глобальних кліматичних змін та розробка методики ранжування загроз від глобальних кліматичних змін за їх пріоритетністю Борисюк С. Л. 245-248
53. Реалізація методу підтримки прийняття рішень у процесі первинної обробки даних за фактом пожежі Дядюшенко О. О., Бєсєдіна С. В., Куценко С. В. 248-252
54. Автоматизована система радіаційного моніторингу навколишнього середовища Ємець В. М., Пеліхатий М. М. 253-255
55. Аналіз досліджень моделювання обтікання рельєфу міської забудови Шевченко С. О., Шквар Є. О. 255-263
Актуальні питання навчання
56. Метод управління процесом тренувань фахівців спецпідрозділів на стрілецькому полігоні Гунченко Ю. О., Лєнков С. В., Шворов С. А., Гончарук А. А. 264-266
57. Комплексне дослідження психофізичних якостей та готовності військовослужбовців для відбору особового складу до підрозділів спеціального призначення Залкін С. В., Юр’єв С. О., Полтавець А. І. 267-270
Філософські аспекти
58. Про деякі аспекти вищої військової освіти Петрова Л. О. 271-273
59. Наші автори 274-277
60. Алфавітний покажчик 277
61. Вихідні дані