Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2013 рік

Номер журналу:
№ 2(35)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Напрямки дій щодо збереження системи прикриття об’єктів від ударів з повітря в умовах зменшення кількості боєздатного озброєння і військової техніки Городнов В. П., Кириленко В. А., Шемаев В. М., Дробаха Г. А. 2-5
4. Перспективна структура системи управління силами і засобами протиповітряної оборони сухопутних військ Піскунов С. М. 6-10
5. Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України Водчиць О. Г., Семененко О. М., Абрамова М. В., Бойко Р. В., Бердочник А. Д. 11-15
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
6. Методика определения сроков проверки технического состояния бортового оборудования беспилотных летальных аппаратов Власик С. Н., Герасимов С. В., Журавльов О. О. 16-20
7. Методичний підхід до оптимізації інформаційного забезпечення льотчика на граничних режимах польоту винищувача Кубарь С. В. 21-23
8. Аналіз деяких економічних особливостей впровадження БПЛА в Повітряних Силах Збройних Сил України Кудрявцев А. Ф., Камак Д. О. 24-27
9. Математическая модель выбора основных параметров беспилотного летательного аппарата для решения типовых задач поиска наземных целей Приймак А. В., Сюлев К. В., Рыжук И. А., Куприенко А. В. 28-32
10. Перспективи впровадження вбудованих систем контролю авіаційної техніки на основі методу акустичної емісії Стадніченко В. М., Стадніченко М. Г., Джус Р. М., Гурін О. О. 33-37
11. К вопросу о формировании требований к ИК-заметности самолета-истребителя Украинец Е. А., Котов А. Б., Анипко О. Б., Вовк А. В., Ткачёв В. В. 38-41
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
12. Оптимізація обчислювачів координат літальних об’єктів Бархударян М. В., Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. 42-44
13. Обґрунтування структури вимірювача кутових координат групової цілі, що не розділяеться за дальністю та швидкістю, для амплітудного радіопеленгатора з сумарно різницевою обробкою сигналів Бурцев В. В., Гуцол О. А., Клімін В. О. 44-47
14. Розробка оптимальних методів обробки шумоподібних сигналів в кутомірної радіонавігаційній системі “ПАР-АРК” Дорощук В. А., Нікітін О. В., Ященок В. Ж., Булаєнко М. В. 47-50
15. Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвилеводу над морем Карлов В. Д., Меленті Є. О., Шейгас О. К., Петрушенко В. М. 50-53
16. Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль Карлов Д. В., Журавський М. М. 53-57
17. Вплив характеристик антен на точність визначення координат джерела випромінювання Момот Р. В., Худов Г. В. 58-61
18. Предложения по построению и реализации циклических кодов в аппаратуре передачи данных Рысаков Н. Д., Куценко В. В., Титов И. В., Карев В. Г. 61-66
Кібернетика та системний аналіз
19. Выделение бинарного сообщения по наблюдению хаотического сигнала, сформированного динамической системой Икеды Барсуков А. Н. 67-70
20. Повышение скрытности передачи бинарного сообщения в прямохаотической системе радиосвязи за счет фильтрации хаотической несущей Васюта К. С., Озеров С. В., Малышев А. А. 71-74
21. Анализ современного состояния и развития Grid-технологий и языков описания заданий Волк М. А., Филимончук Т. В., Аль Шиблак М. 75-81
22. Анализ производительности Web сервисов в среде Cloud Computing Горбенко А. В., Тарасюк О. М., Лысенко А. С. 82-86
23. Повышение надежности функционирования телекоммуникационных сетей военного назначения за счет использования технологии FAST REROUTE Добрышкин Ю. Н., Корнеев В. А., Тристан А. В. 86-88
24. Эффективность информационных процессов и технологий при обслуживании воздушного движения Замула А. А., Черныш В. И., Землянко Ю. В. 89-93
25. Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів Іванець Г. В., Євдокименко Ю. І., Марченко О. Г., Наконечний О. А. 94-97
26. Метод синтезу інформаційної структури зв’язного фрагменту корпоративної мультисервісної мережі Кучук Г. А. 97-102
27. Методи і моделі data mining в побудові оціночної моделі переваг користувача Лєсна Н. С., Дікарєва К. К. 102-105
28. Моделирование и усовершенствование алгоритма формирования оптимальных маршрутов транспортных перевозок Липанов В. Д., Кичкайло С. А. 105-109
29. Теоретичні основи живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення Ляшенко І. О. 110-113
30. Прогнозирующие МГУА-полиномиальные модели в задачах экологического мониторинга Мантула Е. В., Сакало Е. С. 114-116
31. Спектральные свойства обобщенных каскадных кодов Приходько С. И., Курцев М. С., Хамзе Билал 117-120
32. Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення Романенко І. О., Смеляков К. С., Рубан І. В., Алексєєв С. В., Калачова В. В., Бабенко О. П. 120-125
33. Использование комплексных показателей при разработке программного обеспечения Цуранов М. В., Слипченко А. В. 126-128
34. Разработка приложения расширенного кулинарного справочника на основе Facebook API Чуприна А. С., Белозёров Н. А. 128-131
35. Анализ распараллеливания алгоритма задачи оптимального разделения графа на подграфы Шматков С. И., Толстолужская Е. Г., Артюх Ю. А. 132-134
Механіка, машинознавство та електропостачання
36. Перспективи та концепція розвитку сучасних методів діагностування електродвигунів Буданов П. Ф., Ясинський Ю. О., Кальний С. Є. 135-137
37. Потокова організація робіт при монтажі структурно-вантових конструкцій покриття Гасій Г. М., Дяченко Є. В., Пахомов Р. І. 138-140
38. Дослідження опорів поперечним переміщенням дерев'яних та залізобетонних шпал в залізничних коліях підприємств металургійного комплексу Даренський О. М. 140-144
39. Аналіз ефективності застосування для споживачів 0,4 кВ статичних компенсаторів STATCOM Кобцева Г. В., Єгорова О. Ю. 145-148
40. Методи визначення частот і амплітуд крутильних коливань вала дизель-генератора Кононов Б. Т., Кононова О. А., Бачу Р. І. 148-150
41. Способ борьбы с обледенением контактного провода и его реализация Коняхин Г. Ф., Сулима В. С. 151-153
42. К вопросу повышения износостойкости рабочих элементов штампов Мовшович А. Я., Ряховский А. В., Косенко В. В. 154-157
43. Методика исследования функционирования систем электроснабжения военного назначения в условиях силовых деструктивных воздействий Мушаров А. А. 157-160
44. Концепция выбора двигателей технологических процессов блока АЭС для обеспечения их надежности Шевченко В. В., Лизан И. Я. 161-165
Фізичні та хімічні експерименти
45. Денитрификация водных растворов методом ёмкостной деионизации Голота В. И., Горбенко С. Ю., Егоров М. А., Завада Л. М., Кудин Д. В., Мошинский Д. В., Родионов С. В. 166-168
Метрологія та вимірювальна техніка
46. Розроблення методики експериментального дослідження датчика тиску порохових газів у каналах стволів стрілецької зброї Александров О. А. 169-172
47. Исследование и разработка процедуры оценивания единичных показателей качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть Белая М. Н., Цветков В. Н. 173-176
48. Использование имитационного моделирования при установлении меры неопределенности измерений Генсицкая Е. Ф., Жмерев В. С. 177-179
49. Анализ остаточной дефектности оборудования АЭС в условиях неопределённости Маловик К. Н., Мирошниченко А. Н. 180-182
50. Синтез параметричних структурних схем поляризаційних оптичних датчиків Сіріченко В. О., Науменко А. М. 183-185
51. Порівняльний аналіз мікромеханічних гіроскопів і гіроскопів на поверхневих акустичних хвилях Тихомирова К. Е., Науменко А. М. 185-187
52. Анализ возможности использования двух полупериодного преобразования для измерения фазового сдвига гармонических сигналов с равной амплитудой Тышко С. А., Смоляр В. Г., Забула О. Е. 188-191
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
53. Результати експериментів по опробації моделі квазістаціонарної турбулентної течії рідини в установках локалізації аварій Адаменко М. І. 192-195
54. Аналіз сучасного стану екологічного моніторингу у військовій сфері Борисюк С. Л. 196-198
55. Метод організації прикордонного контролю в умовах обмеженого часу Мисик А. Б., Дмитренко О. М. 199-201
56. Способи ізоляційних дій підрозділів внутрішніх військ та їх класифікація Панченко В. Ю., Башкатов Є. Г., Сутюшев Т. А., Пістряк П. В. 202-205
57. Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Донецької області Рогозін А. С. 206-208
58. Возможности электромагнитных технологий в противодействии чрезвычайным ситуациям на элеваторах и в хранилищах зерна Черепнев И. А., Дьяконов В. И., Варако А. А. 209-216
Актуальні питання навчання
59. Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка» Кузнєцов О. Л., Таршин В. А., Садовий К. В., Красношапка І. В., Очкуренко О. В., Ковальчук А. О. 217-220
60. Визначення показника якості пілотування курсанта-льотчика при оцінці його навичок пілотування Сіненко Д. В. 220-223
61. Методичні підходи до обґрунтування доцільної системи підготовки воєнних кадрів Збройних Сил України для національних контингентів та національного персоналу Школяренко В. В., Тимошенко Р. І., Кремешний О. І. 224-229
Історичні питання
62. І.М. Кожедуб – видатний майстер повітряного бою Борисов Д. С., Кожанов А. Є., Лановий А. О. 230-233
63. Бойові дії під Харковом на початку 1943 року Деменнікова А. І., Офій Д. В. 233-237
64. Анализ боевого применения снайперов незаконными вооруженными формированиями в локальных вооруженных конфликтах Казимиров А. О., Заборовский В. В. 237-240
65. Харківська трагедія 1942 року Рафальський Є. В., Беляєв С. О. 240-244
Правове забезпечення
66. До визначення напрямів протидії кіберзлочинності Струков В. М. 245-249
67. Воєнна організація держави: проблеми становлення та розвитку, термінологічний аспект Єфімов Г. В. 250-255
68. Хроніка та інформація 256-259
69. Наші автори 260-265
70. Алфавітний покажчик (тези доповідей) 265
71. Алфавітний покажчик (статті) 266