Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2013 рік

Номер журналу:
№ 3(36)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 274-276
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Концептуальные подходы к оценке устойчивости и адаптивности сложных организационных систем управления Ткаченко В. И., Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. 3-7
4. Комплексна модель процесу функціонування системи технічного забезпечення оперативного застосування угруповання внутрішніх військ Темніков В. О. 7-16
Розвиток Збройних Сил
5. Роль військових комісаріатів в виконанні державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України по створенню професійної армії Горбенко С. В. 17-19
6. Погляди на шляхи удосконалення матеріально-технічного забезпечення бойового застосування військ (сил) Гриб Д. А., Гурін О. М. 20
7. Формализованный методический подход к формированию облика системы защиты объектов от высокоточного оружия Демидов Б. А., Науменко М. В., Хмелевская О. А. 24-29
8. Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України Добровольський Ю. Б., Семененко О. М., Абрамова М. В., Бойко Р. В., Кремешний О. І. 29-34
9. Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи Климченко В. Й., Бєлавін О. В. 35-41
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
10. Результати аналізу ступеню захищеності літальних апаратів за допомогою систем викиду хибних теплових цілей Башинський В. Г., Васильєв Д. Г., Камак Ю. О. 42-46
11. Алгоритми траєкторного управління керованими авіаційними бомбами при неконтактному підриві бойових частин для ураження розосереджених легкоуразливих цілей Дмитрієв А. Г., Печура Д. С., Нікітченко В. І. 46-50
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
12. Розробка алгоритмів виявлення сигналів невідомій форми при надширокосмуговій локації Калугін Д. С. 51-54
13. Метод обнаружения маневра радиолокационной цели в обзорных РЛС с использованием сверхширокополосных сигналов Ковтунов А. Л., Лещенко С. П., Батуринський М. П., Польшина Л. В. 55-59
14. Псевдосупутникові радіонавігаційні системи, їх створення та оптимізація структури мережі Козелкова К. С. 60-63
15. Анализ надежности радиотехнической системы передачи информации, основанной на mimo-технологии с множеством хаотических несущих Озеров С. В., Артеменко А. А. 64-67
16. Проблемы и перспективы развития навигационного обеспечения летательных аппаратов Сотников А. М., Таршин В. А. 68-74
17. Адаптивна система планування розподілу повітряного простору України як основний напрямок її розвитку Хращевський Р. В. 74-83
18. Обратная задача восстановления параметров волновода Земля-ионосфера, возбуждаемого разрядом молнии Швец А. В., Кривонос А. П., Сердюк Т. Н., Горишняя Ю. В. 84-90
Кібернетика та системний аналіз
19. Модель знань про тактику дій засобів повітряного нападу при подоланні протиповітряної оборони угруповання Повітряних Сил Александров О. В. 91-93
20. Метод декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов Волков А. С. 94-97
21. Керування типовими робочими місцями у великих розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах Волошин А. Л. 98-103
22. Метод контроля криптографической информации, представленной в модулярной системе счисления Краснобаев В. А., Кошман С. А., Курчанов В. Н., Гарамась А. В. 104-107
23. Моделювання топологічної структури вторинної мережі зв’язку Криховецький Г. Я., Поляков А. О. 108-110
24. Метод управління розподілом ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації Кучук Г. А., Косенко В. В., Давікоза О. П. 111-115
25. Об идентификации некоторых начальных логических понятий Лещинский В. А. 115-118
26. Технологія створення експертних систем для тваринництва Лубко Д. В. 119-121
27. Управление надёжностью сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью Лукьянчук В. В., Ланецкий Б. Н. 122-125
28. Оценка оперативности принятия решений при назначении воздействий по объектам противника Тимочко А. И. 126-129
29. Работа поисковой системы с большими объемами данных в облаке с внедрением технологии Solr Ткачёва Т. С., Аль-Сафи Ахмед Нурулдин, Ибрагим Мустафа Халил 130-132
30. Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень Тристан А. В. 133-136
31. Models and methods for heat loss evaluation Chupryna A. S., Ogunniyi Oreoluwa 137-140
32. Метод оценки вероятности доставки сообщения за заданное время в компьютерных сетях Шматков С. И. 140
33. Визначення показника якості обслуговування мобільної станції у випадку застосування процедури хендоверу Болюбаш О. О. 144-146
Механіка, машинознавство та електропостачання
34. Кругова продувка моделі підводної частини БТР-3У в аеродинамічній трубі Бугаєв С. В. 147-150
35. Моделирование движения жидкости в баках цилиндрической формы Горелова К. В. 151-154
36. Перехідні процеси в трифазній електричній мережі при несанкціонованому втручанні в її роботу Кононов Б. Т., Мушаров А. О.
37. Управління якістю електричної енергії Кононов Б. Т., Рябуха Н. М., Щека В. М. 158-161
38. Компьютерное моделирование поведения транспортного средства с антиблокировочной системой Писаренко А. В., Белоус А. В., Кононенко Д. В. 162-166
39. Покращення показників дизеля зміною пропорцій дизельного та біодизельного палив в паливній суміші Поляков А. П., Галущак О. О., Поляков П. А., Королюк Д. Л.
40. Пьезоэлектрический преобразователь для генераторов электростанций Сапига Н. Н., Буданов П. Ф., Юкова Е. Н. 169-172
41. Тепловое состояние турбогенераторов малой и средней мощности с полным воздушным охлаждением Шевченко В. В., Минко А. Н., Фомина Е. М. 173-176
Фізичні та хімічні експерименти
42. Пристрій для виміру інтенсивності звукових коливань у суцільних середовищах Коняхін Г. Ф., Верещагін В. Л., Яценко Р. А. 177-180
43. Метод оценки помеховой обстановки на антенном полигоне Карлов В. Д., Головин Г. А., Петрушенко Н. Н., Бесова О. В. 180-183
Метрологія та вимірювальна техніка
44. The estimation of the experimental investigation results of the powder gas pressure sensor in barrels of small arms Aleksandrov O. A., Pivovarov S. O., Kostenko I. V. 184-187
45. Аналіз ефективності роботи пасивного ІЧ детектора рухомих об’єктів (ПІЧ-детектора) Манохіна О. С., Науменко А. М.
46. Вживання вихрових витратомірів-лічильників у тяжких умовах експлуатації Науменко А. М., Жила М. В. 190-192
47. Науково-технічна база системи вимірювання та обліку витрат текучого середовища Стеценко А. А. 193-198
48. Оценки методических погрешностей при поверке электромеханических измерительных приборов сигналами специальной формы Чинков В. Н., Мошаренков В. В. 199-202
Управління проектами
49. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах Гусєва Ю. Ю., Гребенікова О. В., Пан М. П. 203-206
50. Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств авіаційної промисловості Семенов В. Б., Туголуков В. О., Леховіцер В. О. 207-209
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
51. Разработка гибридного метода оценки безопасности инфраструктур и объектов критического применения в условиях неопределенности Брежнев Е. В. 210-215
52. Методика побудови автоматизованих систем управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Дядюшенко О. О. 216-218
53. Обзор программных комплексов для расчета времени эвакуации людей из зданий и сооружений Куценко С. В. 219-222
54. Аналіз електротравматизму у будівельній галузі Пахомов Р. І., Дяченко Є. В., Лаврут Т. В. 223-225
55. Моделювання поширення пожежі всередині будівель у двовимірному просторі методом клітинних автоматів Пустовіт М. О. 226-230
56. Алгоритмічний і програмний інструментарій аварійної стратегії управління системами подачі й розподілу води Рябченко І. М., Гагарін В. В., Рябченко Д. І. 231-233
Охорона правопорядку
57. Модель можливих дій правопорушників щодо їх підготовки до незаконного перетину державного кордону в пунктах пропуску на шляхах міжнародного сполучення Балицький І. І. 234-238
58. Суїцид в правоохоронних органах, як суспільне явище Власенко І. В., Чміль М. О., Бакуменко С. М. 239-241
Правове забезпечення
59. Право населения на владения оружием как фактор обеспечения личной и общественной безопасности Дьяконов В. И., Черепнев И. А., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Никуличев Б. А. 242-251
Актуальні питання навчання
60. Хто такі військові менеджери і чим вони повинні займатися у військовій організації? Полікашин В. С., Поляков С. Ю., Полікашин О. В. 252-259
61. Факторна структура професійної самосвідомості курсантів внутрішніх військ МВС України Колесніченко О. С. 260-264
62. Информационная технология организации процесса обучения на основе идентификации индивидуальных показателей Морозова О. И. 265-268
63. Наші автори 269-272
64. Алфавітний покажчик 273