Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 1(38)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 309-311
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Умовна ймовірність ураження цілі з врахуванням надійності роботи елементів комплексу і протидії стрільби ракетами Коломійцев О. В., Кудряшов В. Є., Адамовский О. О., Коротя А. А. 3-9
4. Модель надійності функціонування ЗРК з врахуванням надійності його складових частин Ланецький Б. М., Звєрєв О. О., Паніцин О. О., Чигрин І. О. 10-12
5. Вимоги до системи оперативної підтримки дій осіб бойових обслуг як складової сучасних автоматизованих систем управління військового призначення Поліщук С. В., Хмелевський С. І. 13-15
6. Ефективність бойового застосування угруповань радіотехнічних військ у збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століть Щипанський П. В., Кукобко С. В. 15-18
7. Расчет показателей остаточного ресурса РЭС ЗРК при распределении наработки до ресурсного отказа по закону Вейбулла Кирилюк А. С., Глок С. И. 19-20
Розвиток Збройних Сил
8. Методичний підхід щодо оцінювання стану системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки Бойко Р. В., Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бердочник А. Д. 21-26
9. Проблемные вопросы совершенствования понятийного аппарата в военно-технической области Демидов Б. А., Хмелевская О. А., Науменко М. В. 27-34
10. Обґрунтування області визначення і значення функції належності приросту навичок в ході планування бойової підготовки військовослужбовців Романенко І. О., Івахненко Т. О. 34-36
11. Оцінка повноти реалізації повноважень і відповідальності органами військового управління Смірнов Є. Б. 37-41
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
12. Вдосконалення функціонування складського господарства продовольчої служби військової частини Товма Л. Ф., Трунін О. В. 41-44
13. Особливості побудови математичної моделі процесу зльоту літака Бердочник В. А., Приймак А. В., Бердочник Д. В. 45-48
14. Роль, місце, завдання та можливості повітряної розвідки в інформаційному забезпеченні розвідувально-пошукових дій Іващук Б. М., Амазастов Є. І., Калюжний Ю. С., Статигін А. В. 49-52
15. Визначення методичного підходу до обґрунтування кількісно-якісного складу угруповання тактичної авіації Котов О. Б., Лященко Р. В. 53-56
16. Определение аэродинамических характеристик модели экраноплана в аэродинамической трубе Т-1 Харьковского университета Воздушных Сил Украинец Е. А., Корниенко А. П., Зимин В. А., Онищенко С. Д., Сметана С. Н., Крюченко А. Ю. 57-60
17. Управление процессом назначения воздействий истребителями в перспективном комплексе средств автоматизации истребительной части Шейгас А. К., Петрушенко Н. Н. 60-63
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
18. Оптимізація структури обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження повітряного простору Андрусевич В. А. 64-66
19. Повышение помехозащищенности систем передачи бинарных сообщений с использованием хаотических последовательностей, сформированных отображением Икеды Барсуков А. Н. 67-71
20. Дослідження методів покращення якості матеріалів аерокосмічної оптико-електронної зйомки Білобородов О. О., Маланчук А. М., Присяжний В. І., Рибалка Г. В., Челпанов А. В. 72-79
21. Вимірювання геометричних розмірів групової цілі моноімпульсним пеленгатором РЛС супроводження Бурцев В. В., Труш М. Ю., Севч П. Ю., Бєсов Є. В. 80-83
22. Можливість застосування векторних медіанних фільтрів напряму для селекції імпульсних перешкод Гризо А. А., Невмержицький І. М., Купрій В. М., Гоголев А. Б. 83-88
23. Багатоканальний приймач кореляційного типу у бортовому обладнанні автоматичного радіокомпасу Дорощук В. А., Нікітін О. В., Кулік О. П., Тітов І. В. 89-92
24. Підвищення ефективності захисту багатофункціонального радіолокатора від протирадіолокаційних ракет за рахунок адаптивного регулювання потужності зондувального сигналу в залежності від дальності до цілі, що супроводжується Камчатний М. І., Бублик Я. В., Сементовський І. Ю. 92-96
25. Програма попереднього розрахунку зони радіопокриття мережі стільникового зв’язку в середовищі MathCad Макаренко А. О., Гринкевич Г. О. 97-100
26. Розробка інформаційної моделі контролю технічного стану озброєння та техніки радіотехнічного батальйону  м. ., Міщенко Т. Ю., Гусак М. Ю., Сімонов С. І. 101-104
27. Рекомендації щодо вибору закону модуляції частоти дискретного частотноманіпульованого сигналу Таршин В. А., Ковальчук В. А., Фінагеєв С. М. 105-108
Кібернетика та системний аналіз
28. Исследование свойств линейнопреобразованных стохастических процессов Васюта К. С., Щербинин С. А. 109-113
29. Аналіз та розробка додаткового модулю для системи управління контентом Ільїна І. В., Александров Є. Р. 113-115
30. Подходы к синтезу технической структуры компьютерной системы, образующей систему управления объектом критического применения Коваленко А. А. 116-119
31. Распределительный подход к осуществлению пассажирских перевозок и выбору необходимых управляющих решений Козачок Л. Н. 119-121
32. Процедура коррекции цветового баланса цифровых изображений в цветовом пространстве Lab Колесникова Т. А., Жук Е. Ю., Синотин А. М. 122-124
33. Метод обработки данных, представленных в целочисленном виде Краснобаев В. А., Варига Н. Г., Гомилко Б. В., Капленко В. В., Лемешко А. Г., Мовчан М. С. 124-131
34. Математические модели и алгоритмы возведения целых чисел в квадрат по произвольному модулю класса вычетов Краснобаев В. А., Янко А. С., Кошман С. А. 132-137
35. Проектирование параметрических инвариантных систем на основе применения оценок их чувствительности Кучерук С. М. 138-142
36. Анализ видеоданных на основе диаграмм Вороного различного порядка Михнова Е. Д. 142-145
37. Верифікація програмних засобів символьних перетворень для моделювання динамічних процесів об’єктів транспорту Носовський А. М., Баранов Г. Л., Васько С. М. 146-149
38. Методика самодіагностики обчислювальних систем на основі гнучких структур перевірочних зв’язків Обідін Д. М. 150-154
39. Особенности применения мультиэвристического подхода для решения задач минимизации недетерминированных конечных автоматов Пивнева С. В. 154-157
40. Метод идентификации регрессионной модели распределения яркости изображения объекта нерегулярного вида Смеляков К. С. 158-160
41. Анализ существующих механизмов информационной безопасности Смирнов А. А., Лысенко И. А. 161-163
42. Процедура повышения резкости в жанре портретной фотографии Фалий В. В., Колесникова Т. А. 164-166
43. Формализация правил получения оценок деятельности оператора в процессе тренажной подготовки Чернов В. Г. 167-172
44. Модель оценки интенсивности структурно-весовых кодограмм видеопотока в инфокоммуникациях Красноруцкий А. А. 172-175
45. Ефективність паралельного розв’язання рівняння Пуассона на кластерних обчислювальних системах з графічними прискорювачами Шквар Є. О. 176-181
Механіка, машинознавство та електропостачання
46. Схеми заміщення двофазного асинхронного генератора Єгоров О. Б., Єгорова О. Ю. 182-183
47. Фізичні явища і механізми, за якими змінюється поверхня і поверхневий шар оптичного матеріалу від дії електронного потоку Канашевич Г. В.
48. Металлографические исследования деталей из стали 40Х, паяных медью Косенко В. В., Кобзев А. С. 189-193
49. Математическая модель колебательной системы машины ДЭ-226 для очистки от снега взлетно-посадочных полос Крук Б. М., Стадниченко Н. Г., Гурин О. А., Скребец А. М. 194-199
50. Методичний підхід до оцінки ефективності експлуатації систем електроживлення технічних засобів охорони кордону Левков В. В. 200-205
51. Щодо питань інформаційної підготовки організації ремонту військової автомобільної техніки Мелешко М. В. 206-209
52. Організація й технологія зведення каркасів будівель із струкурно-вантовим сталезалізобетонним покриттям Стороженко Л. І., Гасій Г. М., Коршунов М. О., Дяченко Є. В. 210-212
Метрологія та вимірювальна техніка
53. Розробка оптимальної методики контролю параметрів технічних систем за критерієм точності Герасимов С. В. 213-216
54. Фактори підвищення ефективності системи метрологічного забезпечення у сфері оборони Гудима В. П. 217-220
55. Питання підвищення ефективності експлуатації інформаційно-вимірювальних систем Науменко А. М., Конєва В. В., Овсянніков О. О. 220-222
56. Оцінка основних похибок вимірювальних перетворювачів температури Науменко А. М., Сизоненко В. М. 222-225
57. Математична модель виконання взаємопов’язаних етапів метрологічної повірки в рамках інформатизації центру стандартизації Сєркова Л. Е., Пальонна Т. А., Бурцева Т. І. 225-227
58. Визначення математичної моделі планування експерименту при ідентифікації випробувань Шамаєв Ю. П., Лисенко Ю. С. 228-229
Моделювання в економіці та управління проектами
59. Концептуальная схема интеллектуальной системы поддержки принятия решений для автоматизации процесса управления персоналом Гугнин В. Н. 230-232
60. Оптимизация внутрисистемных издержек логистики производственно-сбытового объединения с распределенной структурой Лысенко А. И., Шостак Е. И., Гончар И. А. 232-235
61. Винтовая модель жизненного цикла мультипроекта создания сложной технической системы Толкунова Ю. Н., Павленко Т. Ю. 236-240
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
62. Застосування детонаційних СО2-лазерів для дезактивації Галак О. В. 241-245
63. Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки Голуб С. В., Бурляй І. В. 246-251
64. Розробка методики «Психологічна готовність особистості фахівця екстремального виду діяльності» Колесніченко О. С. 252-258
65. Совершенствование методики приема радиосигналов в метеорологических радиолокационных станциях для проведения экологического мониторинга Пашков Д. П. 259-261
66. Implementation of digital instrumentation and control systems for nuclear power plant using FPGA-technology: benefits and solutions Sklyar V. V. 262-265
67. Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської областей Рогозін А. С. 266-270
68. Вибір оптимального критерію для визначення раціональних значень основних характеристик сховищ Тузіков С. А., Ковжога С. О., Карманний Є. В., Лазутський А. Ф., Писарєв А. В. 270-272
Охорона правопорядку
69. Практичне застосування інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у державній прикордонній службі в особливих ситуаціях Андрощук О. С. 273-277
70. Особливості та принципи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу «с» Городнов В. П., Кириленко В. А., Мейко О. В. 278-282
Військовий менеджмент
71. Еволюція військового менеджменту та його принципів на першому етапі (з глибокої давнини до першої чверті XVIII століття) Полікашин В. С., Поляков С. Ю., Полікашин О. В. 283-291
Актуальні питання навчання
72. Деякі аспекти удосконалення тактичної підготовки курсантів (студентів) військових підрозділів вищих навчальних закладів Поляков С. Ю., Лєнкін В. М., Зміївський Г. А., Шкуропацький О. І. 292-298
73. Хроніка та інформація (Новітні технології – для захисту повітряного простору – Х наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) 299-302
74. Наші автори 303-307
75. Алфавітний покажчик 308