Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 2(39)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 262-264
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Узагальнена модель функціонування системи технічного забезпечення бойових дій Дем’янчук Б. О., Малишкін О. В., Нікул С. О. 3-8
4. Рух центру ваги некерованої ракети на активній ділянці траєкторії Макеєв В. І., Пушкарьов Ю. І., Воронько В. В. 8-13
5. Визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативно-тактичному напрямку Павленко М. А., Поліщук С. В., Хмелевський С. І., Гріценко П. М. 14-20
6. Модель оцінки втрат підрозділів та частин міжвидового тактичного угрупування військ Збройних Сил України при нейтралізації збройного конфлікту Тіхонов І. М. 21-23
7. Визначення параметрів балістичних цілей з групуванням спостережень Челпанов А. В., Акулінін Г. В., Меленті Є. О. 24-26
8. Удосконалення комплексу математичних моделей, реалізованих на основі геоінформаційної системи “Аргумент-2011” Ярош С. П., Макаров А. Ф., Савельєв А. М., Калініченко В. О. 27-33
Розвиток Збройних Сил
9. Готовність громадян України до захисту Вітчизни у разі оголошення мобілізації чи початку війни Баришніков В. В., Неймирок О. К. 34-37
10. Аналіз розвитку розподілених комп’ютерних систем імітаційного моделювання Сполучених Штатів Америки Бурковський С. І., Закіров З. З., Батуринський М. П., Польшина Л. В. 38-41
11. Досвід адаптації військовослужбовців до цивільного життя в США Горбенко С. В., Хома В. В., Шпанчук Г. В. 42-44
12. Методичний підхід до оцінювання доцільності проведення модернізації зразків озброєння і військової техніки Науменко М. В. 44-48
13. Технологія змін норм харчування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України Товма Л. Ф., Русанов В. О. 49-51
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація,акустика та навігація
14. Визначення електронної температури пробою в повітряному середовищі Антоненко Н. С. 52-55
15. Автоматизація радіотелеграфного способу зв'язку в Повітряних Силах Збройних Сил України Арасланов М. Р., Савченко В. П. 56-60
16. Аналіз нелінійної системи автоматичного керування рухом у системах навігації Дмітрієв О. М. 60-62
17. Методи імітаційного моделювання радіоелектронних елементів із застосуванням програмних комплексів MatLab та Visual Simulation при підготовці спеціалістів у галузі радіоелектроніки Жолонко Т. С., Супрун В. В. 63-65
18. Метод расчета характеристик рассеяния диэлектрических объектов резонансных размеров Залевский Г. С. 66-69
19. Перспективы использования комбинированных формирователей на основе ФАПЧ и ЦСС для формирования СВЧ сигналов. Фазовые шумы системы ФАПЧ Кандырин Н. П. 70-73
20. Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов Карпенко Н. Ю., Уфимцева В. Б. 74-78
21. Задачи дистанционного зондирования Земли и требования к космической информации для их решения Козелкова Е. С. 78-81
22. Аналіз можливого впливу мобільних засобів зв’язку на роботу бортового радіоелектронного обладнання літаків Повітряних Сил Коломієць І. О., Васильчук В. В., Хижняк І. А. 82-84
23. Синтез формирователей одиночных двух импульсных серий с перестраиваемыми временными параметрами Коробкова Е. Н. 85-89
24. Підвищення точності траєкторних вимірювань за рахунок інформації з космічних навігаційних систем Нос І. А., Солонець О. І., Чумак Б. О. 90-92
25. Метод оцінки параметрів сигналів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти Ольшанський В. В., Прокопенко Є. М. 93-95
26. Математична модель управління інтенсивністю відправки даних в телекомунікаційній мережі відповідно до методу адаптивної швидкості Рвачова Н. В., Петренко В. В. 96-101
27. Исследование марковских моделей информационно-управляющей системы с учетом ошибок контроля и управления Скляр В. В.
28. Анализ точности определения координат источников радиоизлучения при совместной работе системы пассивной радиолокации и высотомера Ткаченко В. Н., Коротков В. В., Пантеев Р. Л. 109-114
29. Оценка влияния масштабного фактора трибосистем на энергоемкость параметров акустической эмиссии Трошин О. Н., Стадниченко В. Н., Лемешев Н. Ю., Зинченко Н. А., Притуляк В. В. 115-117
Кібернетика та системний аналіз
30. Методика оцінки можливості модернізації локальної обчислювальної мережі Клименко А. М., Шуба І. В., Болтова Ю. В. 118-120
31. Метод обработки данных в классе вычетов Краснобаев В. А., Чернецкая И. А., Кошман С. А., Мартыненко А. М. 121-126
32. О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на его показатели надежности Ленков С. В., Пашков С. А., Осыпа В. А., Цыцарев В. Н. 127-131
33. Формування авіатранспортного комплексу у сфері інформаційної безпеки Міщенко А. В. 132-134
34. Оптимізація застосування вейвлет-перетворень для визначення характеристик трафіку мультисервісних мереж Можаєв О. О., Раковська Н. Х., Казімірова В. В. 134-140
35. Метод накопичення верифікаційної інформації при виконанні верифікації в розподілених базах знань Обідін Д. М. 140-143
36. Побудова псевдовипадкового коду на основі лінійних генераторів М-послідовностей Рассомахін С. Г., Гажур Д. М. 143-146
37. Метод поиска логических правил в экспертных системах на основе ассоциативных зависимостей между дискретными признаками Ситников Д. Э., Титова Е. В., Коваленко А. И., Банин Ю. В., Патык Р. О. 147-150
38. Протокол обмена ключами и передачи данных в закрытой стеганосистеме с использованием адаптивно формируемых дискретных сигналов Смирнов А. А., Смирнов С. А., Мелешко Е. В., Кузнецов А. А. 151-154
39. Дослідження оптимальних параметрів системи з заданою структурою при детермінованих та випадкових величинах Срібна І. М. 155-157
40. Дослідження триланкових комутаційних полів різної конфігурації Сторчак К. П. 157-159
41. Комплексный метод компрессии томограмм Шамраева Е. О. 160-162
Інформаційна та економічна безпека
42. Методика визначення пріоритетів показників, що характеризують рівень загроз інформаційній безпеці держави Косогов О. М. 163-166
43. Проблеми і шляхи формування системи інформаційної безпеки держави Левченко О. В. 166-168
Механіка, машинознавство та електропостачання
44. Аналіз сучасних методів обліку втрат електроенергії в енергосистемах України Васюченко П. В. 169-175
45. Техніко-економічне обґрунтування ефективності потокового методу зведення сталезалізобетонного структурно-вантового покриття Гасій Г. М. 176-178
46. Особливості та проблеми організації виконання робіт потоковим методом при реконструкції будівель шляхом заміни перекриттів Дяченко Є. В. 178-180
47. Двофазний асинхронний генератор Єгоров О. Б., Єгорова О. Ю. 181-182
48. Методы оценивания качества изделий механосборочного производства Кучеренко Е. И., Трохимчук С. Н. 183-189
Метрологія та вимірювальна техніка
49. Аналіз хвильових датчиків та похибок вимірювання, що виникають при їх експлуатації Крапівін К. О., Кіпачов О. І., Бабич О. О. 190-194
50. Аналіз принципів роботи цифрових частотомірів середніх значень Кушнерук Ю. І., Пятков Є. С. 194-196
51. Аналіз вимірюваних параметрів модульованих сигналів Рафальський Ю. І., Назарук Д. О. 196-198
52. Вимоги до точності вимірювань параметрів магнітних полів перспективного корвету Тимочко О. І., Чуйков Д. В., Булай А. М. 199-202
53. Аналіз метрологічних датчиків автомобільної техніки Ютовець І. І., Кононова О. А. 202-204
Моделювання в економіці та управління проектами
54. Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.) Бойко Р. В., Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Плешкунов С. А., Таврін В. А. 205-214
55. Особенности применения нейросетевых технологий для автоматизации технологических процессов сахарного производства Ляшенко С. А. 214-217
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
56. Моделювання активної зони реакторів у тренажерах АЕС та система розробки і експлуатації моделюючих програмних комплексів АСУ ТП Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Волгіна Н. Я. 218-222
57. Використання імітаційного моделювання при оптимізації параметрів системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів Васильєв О. Б. 223-226
58. Устройство переносного блока системы контроля радиационной обстановки Емец В. М., Шевелева Ю. В., Пелихатый Н. М. 227-229
59. Обґрунтування допустимого рівня небезпеки з урахуванням техногенного навантаження територіальних елементів Полєжаєв А. М. 230-232
60. Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей Рогозін А. С. 233-235
61. Методика оцінки втрат серед людей на момент комплексного впливу ударної хвилі і проникаючої радіації у процесі заповнення ними сховища цивільного захисту Тузіков С. А., Лазутський А. Ф., Писарєв А. В., Молодцов В. А. 236-238
Охорона правопорядку
62. Психологічні особливості прояву професійної деформації військовослужбовців внутрішніх військ МВС України з різним стажем служби Колесніченко О. С. 239-243
63. Методические основы построения системы контроля обстановки на государственной границе Украины Царев Ю. А., Мельников А. Г. 244-248
Актуальні питання навчання
64. Класифікація сучасного програмного забезпечення системного рівня, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей Жилін В. А., Панасенко Д. П. 249-255
65. Хроніка та інформація (Новітні технології – для захисту повітряного простору – Х наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) 256
66. Наші автори 257-260
67. Алфавітний покажчик 261