Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 1(42)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 161-162
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Дослідження дії ударної хвилі на організм саперів при несанкціонованому вибуху ручних протипіхотних гранат Іванець Г. В., Букін М. П., Стецюк Є. І. 3-6
4. Пути усовершенствования противодействия тепловизионной разведке Поляков С. Ю., Ленкин В. М., Королев С. С., Змиевской Г. А. 7-15
5. Принципи застосування цільового управління органами військового управління Смірнов Є. Б., Таран І. А., Астахов О. О. 16-21
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
6. Ускоренные методы оценки эффективности технологических решений для повышения износостойкости агрегатов гидравлических систем авиационной техники Варваров В. В., Усачева О. А., Кравцов А. Г. 22-24
7. Просторовий метод підвищення завадостійкості запитальних систем спостереження повітряного простору Обод І. І., Свид І. В., Штих І. А. 25-27
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
8. Анализ эффективности метода углового разрешения источников коррелированных сигналов с псевдослучайной пространственной обработкой Василишин В. І., Богданов А. Д. 28-30
9. Сравнительный анализ показателей обнаружения сигналов радиосредств с энергетической скрытностью излучения при двух способах обработки Кобзев А. В., Мурзин М. В. 31-33
Кібернетика та системний аналіз
10. Методика верификации темпоральных ограничений целостности на архиве версий онтологии Кеберле Н. Г. 34-38
11. Обґрунтування набору даних для оцінки технічного стану інтегрованої інформаційної системи Коваленко А. С., Смірнов О. А., Коваленко О. В. 39-41
12. Обнаружение и анализ вредоносных программ с использованием мультиагентного подхода Кораблёв Н. М., Кушнарёв М. В., Лебедев О. Г. 42-47
13. Исследование производительности компьютерной системы обработки целочисленных данных, функционирующей в системе остаточных классов Краснобаев В. А., Янко А. С., Кошман С. А., Сомов С. А., Бендес Ю. П. 48-52
14. Моделі і методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі Лужецький В. А., Савицька Л. А. 53-57
15. Структурний аналіз складних ієрархічних систем в процесі планування вогневого ураження Малюга В. Г., Грідіна В. В., Козак О. М. 58-60
16. Задача синтезу стратегій розгортання ремонтних органів угрупувань військ (сил) Морозов О. О. 61-63
17. Применение искусственного интеллекта для управления асинхронным двигателем с частотным преобразователем Морозова О. И. 64-68
18. Программно-математическое обеспечение ВЧ-гипертермии Олейник И. В., Поспелов Л. А., Соловьева О. И. 69-79
19. Регулирование трафика в информационно-телекоммуникационных сетях систем критического применения Воробьев О. В., Осколков А. П., Балакирева С. М. 80-85
Механіка, машинознавство та електропостачання
20. Шляхи підвищення якості технічного обслуговування і ремонту автобусів на підприємствах автомобільного транспорту України Бабич А. П., Пічугін І. М. 86-90
Метрологія та вимірювальна техніка
21. Аналіз основних принципів дії біодатчиків Коваленко К. В., Науменко А. М. 91-93
22. Датчики температури для безконтактного способу зняття діагностичної інформації в методі власного випромінювання Колачов С. П., Кузавков В. В. 94-97
23. Измерение времени опережения синхронизатора Погорелко А. Е. 98-100
24. Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: види валідності, методи та способи оцінювання показника та його невизначеності Шведова В. В. 100-104
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
25. Розробка моделі екологічного аудиту підприємства на основі використання геоінформаційних систем Богом’я В. І., Коваль О. О. 105-109
26. Методика ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві Віткін Л. М., Лапач С. М., Ролько О. Р. 110-114
27. Класифікація загроз для ядерних установок. Оцінка мотивації, намірів та можливостей правопорушників щодо проникнення на охороняємий об'єкт та здійснення диверсії Голубок М. Г. 115-119
28. Аналіз функціонування цивільного захисту у сучасних умовах та деякі пропозиції щодо його удосконалення Гречанінов В. Ф., Бегун В. В. 120-125
29. Інформаційна модель ідентифікації екологічно небезпечних надзвичайних ситуацій Кацман М. Д., Родкевич О. Г. 126-131
30. Особливості впровадження законодавчо-нормативних документів України та Європейського союзу у галузі охорони навколишнього середовища Коростельова О. А., Шамаєв Ю. П. 132-135
31. Аналіз спеціальних технічних приладів виявлення вибухових матеріалів для груп ліквідації загрози вибуху Старух О. С., Пащенко В. В., Гончар Р. О. 136-139
Охорона правопорядку
32. Ефективність застосування сучасних інформаційних технологій в системі вогневої підготовки Національної гвардії України Баулін Д. С., Горєлишев С. А., Муленко О. О. 140-143
33. Обґрунтування необхідності оцінювання можливостей військових частин оперативного призначення Національної гвардії України в спеціальній операції щодо знешкодження незаконних збройних формувань Варакута В. П., Дробаха Г. А., Луговський І. С., Панченко В. Ю. 144-149
34. Типологія загроз та порушників безпеки інформаційних систем ДСНС України Грибенюк Г. С., Тарасенко А. В. 150-153
35. Удосконалена математична модель виявлення диверсійно-розвідувальних сил противника при охороні важливих державних об’єктів Євсєєв В. О. 154-157
36. Наші автори
37. Алфавітний покажчик