Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 2(43)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 210-211
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б., Астахов О. О. 3-8
4. Пропозиції щодо зниження ефективності ударів повітряного противника за рахунок застосування удаваних позицій зенітних підрозділів Єрмошин М. О., Шулежко В. В., Кулєшов О. В., Коломійцев О. В. 9-12
5. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України Бабков Ю. П., Адамчук М. М. 13-18
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
6. Математическое моделирование группировки источников радиоизлучения различного назначения для обеспечения ее электромагнитной совместимости со средствами радиомониторинга Калюжный Н. М., Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. 19-22
7. Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб Збройних Сил України під час антитерористичної операції Климович О. К. 23-27
8. Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів при однопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях Ковалевський С. М., Тютюннік В. О., Худов Г. В. 28-31
Кібернетика та системний аналіз
9. Модель распределения подканалов в беспроводной mesh-сети стандарта IEEE 802. 16, представленной в виде гиперграфа Гаркуша С. В., Гаркуша Е. В., Еременко А. С. 32-38
10. Алгоритм шифрования информации с использованием управляемого, случайного и нелинейного элемента генерации ключей Жердев Н. К., Пампуха И. В., Жиров Г. Б., Хлапонин Ю. И. 39-45
11. О предикатных моделях неявных знаний в задачах анализа информационных процессов Калиниченко О. В., Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Ярмак А. В. 46-49
12. Анализ категорных диаграмм и алгебры предикатов как базы предикатной категории Лещинская И. А. 50-53
13. Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту Ляшенко І. О. 54-56
14. Інформаційна технологія прогнозування службового використання військовослужбовця за рахунок застосування інформаційно-аналітичної моделі кар’єрного росту Малюга А. В. 56-59
15. Розробка основних вимог до методики побудови інформаційної моделі бази даних автоматизованої системи управління військами Пащетник О. Д. 60-63
16. Система протидії повільній DoS-атаці Рубан І. В., Лошаков Є. С. 64-66
17. Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного простору Свид І. В., Обод А. І. 67-70
18. Математическое моделирование пускового комплекса ЗРК Скорик А. Б., Зверев А. А., Ткаченко И. С., Вареник Р. Ю. 71-75
19. Восстановление значений тактико-технических характеристик летательного аппарата методом многомерной пространственной экстраполяции Федин С. С., Зубрецкая Н. А. 76-79
20. Анализ требований информационной и функциональной безопасности к операционным системам реального времени Шипова Т. Н., Босько В. В., Березюк И. А. 80-83
Механіка, машинознавство та електропостачання
21. Моделювання ознак аварійності параметрів технологічного процесу об'єктів електроенергетики Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 84-88
22. Математическая модель для исследования влияния параметров электрической сети на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности Лагутин Г. И., Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. 89-92
23. Аналіз спектру вищих гармонік в системі «випрямлювач - інвертор» Олійник Ю. С. 93
24. Визначення раціональних режимів роботи і експлуатації енергооб'єктів та електроприводів Пантєлєєва І. В. 100-103
Метрологія та вимірювальна техніка
25. Методи оцінювання точності моделей для задач дослідження, оцінки та контролю надійності датчиків Науменко А. М., Кушнерук Ю. І., Самойличева А. О. 104-106
Моделювання в економіці та управління проектами
26. Моделювання як основа для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу в умовах ризику Сєркова Л. Е., Паламарчук О. С. 107-110
27. Уровень инновационности работ проекта создания сложной технической системы и оценка риска Толкунова Ю. Н. 111-114
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
28. Визначення геометричних характеристик ландшафтної пожежі з урахуванням неоднорідної вологості лісового пального матеріалу Калиновський А. Я., Чуб І. А., Обіженко Т. М. 115-118
29. Метод оперативного перерозподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру Кучук Н. Г. 119-122
30. Методика розрахунку рівнів виробничих ризиків на прикладі професії «Гірник очисного забою» Левішко К. В., Квітковський Ю. В. 123-128
31. Метод оцінювання систем оповіщення людей про пожежу, що базується на показниках ефективності їх застосування Лиходід Р. В., Рудницький В. М. 129-132
32. Сравнительный анализ моделей социальных ситуаций «паникующая толпа» Одейчук А. Н., Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. 133-138
33. Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками Пахомов Р. І., Гасій Г. М., Білоус І. О., Лаврут Т. В. 139-144
34. Классификация функций компьютеризованной системы пожарной сигнализации Рудницкий В. Н., Хрулёв Н. В., Ерофеев Ю. Ф. 145-148
35. Деякі методи оцінювання індивідуального ризику при загрозі та скоєнні терористичного акту Тузіков С. А., Лазутський А. Ф., Ковжога С. О., Карманний Є. В., Писарєв А. В. 149-154
36. Использование электромагнитных технологий для формирования продовольственного резерва Черепнев И. А., Мороз А. Н., Ляшенко Г. А. 154-158
37. Учёт смешанного излучения при измерении радиоактивного заражения различных предметов в полевых условиях Чернявский И. Ю., Чернявский О. Ю., Писарев С. А., Галак А. В. 159-165
38. Застосування АВС-аналізу для формування інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 166-175
Соціальна адаптація військовослужбовців
39. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні Буряк О. О., Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. 176-181
Актуальні питання навчання
40. Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов Базавлук Д. А., Голян В. В., Голян Н. В. 182-185
41. Методология разработки видеоуроков Борозенец И. А. 186-189
42. Розроблення вимог до навчальної матеріально-технічної бази окремої механізованої бригади з тактичної підготовки Ковч В. Ю., Макаліш О. В., Горбенко С. В. 190-193
43. Моделювання аварійних ситуацій під час підготовки фахівців автомобільної служби Костюк В. В., Афонін В. М., Семенова О. Є. 194-198
44. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения Федосова И. В., Мироненко Д. С., Алёшин С. В. 199-203
45. Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання Шевченко С. М. 203-206
46. Наші автори 207-209
47. Алфавітний покажчик 212