Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 4(45)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 186-187
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Латентна війна як форма міжнародних відносин країн світу у ХХІ столітті Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. 3-11
4. Метод обґрунтування доцільного варіанту (способів) маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника з використанням сценарного підходу Загорка О. М., Коваль В. В. 12-16
5. Аналіз системи узагальнення досвіду підготовки та застосування Збройних Сил України та провідних країн світу Пашковський В. В. 16-22
6. Визначення наряду ракет для виконання бойових завдань Греков В. Ф., Орлов С. В., П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. 23-25
7. Классификация показателей, характеризующих свойства объекта бронетехники Цебрюк И. В., Баулин Д. С., Темников В. А. 26-29
8. Методика обґрунтування раціональної структури системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття угруповання ППО СВ в операційному районі (зоні) Шулежко В. В., Кузьмін С. А., Рябоконь Є. О., Кулєшов О. В., Мегельбей В. В. 30-35
Актуальні питання розвитку збройних сил
9. Методичний підхід до формування та вибору рекомендацій щодо шляхів оптимізації системи кадрового забезпечення Збройних Сил України Водчиць О. Г., Семененко О. М., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б. 36-39
Інформаційна безпека держави
10. Підхід до побудови державної системи протидії інформаційним загрозам в особливий період Косогов О. М. 40-43
11. Напрями протидії інформаційним заходам під час російської агресії на території України Сірик А. О., Озеров С. В. 43-46
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання та озброєння
12. Формування основних технічних вимог до перспективних засобів аварійного радіозв’язку для потреб авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Котов О. Б., Дмитрієв А. Г., Чигрин Р. М., Севостьянов Ю. В. 47-53
13. До концепції легкого вертольота для потреб Збройних Сил України Ковтонюк І. Б. 54-56
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
14. Шумы квантования в цифровых синтезаторах сигналов и способы их уменьшения Кандырин Н. П. 57-63
15. Система движения зонда устройства визуализации распределения электромагнитных полей рч диапазона Силин А. О. 64-66
16. Методика выбора исходных изображений при подготовке эталонных изображений для корреляционно-экстремальных систем навигации Таршин В. А., Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. 67-70
Кібернетика та системний аналіз
17. Методи підвищення безпеки обробки даних в хмарних обчисленнях Білова Т. Г., Ярута В. О. 71-73
18. Аналіз статистичних властивостей апаратного генератора випадкових послідовностей Горбенко Ю. І., Гріненко Т. О., Нарєжній О. П. 74-77
19. Интеллектуальные технологии анализа пространственно распределенных объектов Кучеренко Є. І., Глушенкова І. С., Глушенков С. О. 78-80
20. Uniform models and methods for gray-scale transformation of digital images Смеляков К. С., Дроб Є. М. 81-85
21. Обзор применений вейвлет-преобразования в задачах интеллектуального анализа данных Юр Т. В. 85-88
Механіка, машинознавство та електропостачання
22. Аналіз режимів роботи системи підсилення тягового електропостачання постійного струму Божко В. В. 89-91
23. Выбор асинхронного двигателя привода вентилятора тепловоза с условием обеспечения его устойчивой работы Дзенис С. Е., Шевченко В. В., Ханин О. О. 92-96
24. Імітаційна модель комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу Єріцян Б. Х., Любарський Б. Г., Якунін Д. І. 97-103
25. Аналогова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини з урахуванням пружних елементів Курцева Л. Б., Власов А. О. 104-108
26. Методи визначення фактичного кута випередження подачі палива в дизель-генератори Рикун В. Г., Зварич Д. С. 109-112
27. Шляхи зниження втрат при роботі електроприводу Ручка О. О., Назарчук О. С. 113-115
28. Влияние деградационных процессов на механические характеристики конструкционных материалов элементов конструкции планера летательного аппарата Фененко О. А. 116-119
29. Моніторинг фізичного стану металевих конструкцій Халмурадов Б. Д., Глива В. А., Макаренко В. М. 120-123
30. Анализ и оптимизация состава оборудования малых ГЭС для автономного энергоснабжения военных объектов и инфраструктуры Чернюк А. М. 124-129
Метрологія та вимірювальна техніка
31. Розробка метрологічного забезпечення при дослідженні хаотичних складових вимірювальної інформації Глухова Н. В. 129-133
32. Некоторые особенности применения современных тахеометров в строительстве Токарев М. Н. 134-136
Моделювання в економіці та управління проектами
33. Наукові основи побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків Віткін Л. М., Лапач С. М., Ролько О. Р. 137-141
34. Синтез ограниченного робастного гарантирующего управления запасами с помощью параметризованной функции Ляпунова Дорофеев Ю. И. 142-149
35. Исследование логистических звеньев распределенного производства для повышения эффективности развивающегося предприятия Прончаков Ю. Л., Западня К. О., Иванов М. В. 150-152
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
36. Результати аналізу статистичних даних виникнення декількох надзвичайних ситуацій одночасно в різних регіонах держави, що потребують планування застосування угруповань Національної гвардії України Бабков Ю. П., Адамчук М. М. 153-157
37. Сравнительный анализ закономерностей расхода кислорода при работе спасателей в регенеративных дыхательных аппаратах Стрелец В. М., Ковалев П. А. 158-162
Охорона правопорядку
38. Математична модель подолання правопорушником фізичних бар’єрів периметру забороненої зони особливо важливих об'єктів Голубок М. Г. 163-166
Актуальні питання навчання
39. Аналіз та дослідження інструментів автоматизації тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять Дуденко С. В., Калачова В. В., Алексєєв С. В., Колмиков М. М. 167-173
40. Програмно-технічний тренажерно-імітаційний комплекс підготовки радіотелеграфіста Казіміров О. О., Куртов А. І., Потіхенський А. І. 174-177
41. Психологічні та дидактичні аспекти адаптації навчаємих іноземців до навчального процесу вищого військового навчального закладу Сутюшев Т. А. 178-181
42. Плагіат у сучасних умовах України Побіженко І. О. 181-183
43. Наші автори 184-185
44. Алфавітний покажчик 188

Whoops, looks like something went wrong.