Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 1(46)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 167-168
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Принципи структурної побудови системи управління силами внутрішньої і зовнішньої безпеки країни Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. 3-9
4. Удосконалені показники та критерії досягнення цілей ведення збройної боротьби у повітрі Астахов О. О. 10-13
5. Основні положення методу обґрунтування раціонального складу сил та засобів маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника Загорка О. М., Коваль В. В. 14-17
6. Пропозиції щодо маскування позиції радіотехнічного підрозділу від засобів повітряної оптико-електронної розвідки Худов Г. В., Купрій В. М., Гребенчук О. А., Свіргун Д. В. 18-22
7. Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника Пєвцов Г. В., Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. 23-28
8. Вплив кратності оптичного прицілу снайперської гвинтівки на ймовірність ураження цілі Біленко О. І., Бєлашов Ю. О. 29-33
9. Аналіз досвіду проти диверсійних дій військових формувань у війнах та збройних конфліктах Панченко В. Ю., Радченко І. О. 34-36
Актуальні питання розвитку збройних сил
10. Проведення аналізу шляхів формування обґрунтованого раціонального варіанту тилового забезпечення бойових дій Повітряних Сил Збройних Сил України Гурін О. М. 37-40
11. Щодо оцінювання ефективності виконання основних бюджетних програм Міністерства оборони України за період 2006 – 2014 рр Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Іванов В. Л. 41-45
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання та озброєння
12. Обґрунтування алгоритмічних завдань сучасних аналітичних засобів бортового комплексу оборони літальних апаратів Шелякін О. М., Борисюк О. П., Шейн І. В. 46-50
13. Дослідження ефективності шляхів видалення накипу з систем охолодження двигунів засобів наземного забезпечення польотів літальних апаратів Кудрявцева А. П., Мухіна Т. П., Леоненко О. М. 51-54
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
14. Пропозиції щодо покращення виявлення маловисотних та малорозмірних повітряних цілей за допомогою використання системи стільникового зв'язку Білак П. В., Худов Г. В. 55-57
15. Аналіз показників якості сумісного пошуку та виявлення об’єктів Висоцький О. В. 58-60
16. Результати аналізу характеристик спрямованості кругової циліндричної антенної решітки при малих фазових помилках Воїнов В. В., Демков М. М., Опенько П. В., Шевченко А. Ф. 61-63
17. Методи оцінювання достовірності контролю технічного стану радіолокаційних засобів системи радіолокаційної розвідки Дончак Д. А., Камалтинов Г. Г., Тютюнник В. О. 64-69
18. Формирователь многочастотного сигнала на основе прямого цифрового синтезатора для управления акустооптическими фильтрами Кандырин Н. П. 70-75
19. Мінімізація помилок вимірювання величини ЕПР об’єктів, що досліджуються в безлунних камерах НВЧ, які обумовлені фоном Прилипко О. В., Орєхов С. В., Лезік О. В. 76-76
20. Модель вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET Сальник С. В., Сальник В. В., Сова О. Я., Стемпковська Я. А. 79-84
21. Адаптація пристроїв та алгоритмів вторинної обробки радіолокаційної інформації Челпанов А. В., Карпейчик С. О., Прядко О. Ю., Решетнік В. М. 85-88
Кібернетика та системний аналіз
22. Применение систолической системы на основе метода моментов для усовершенствования дискретного преобразования Хартли Горюшкина А. Е., Семенов С. Г. 89-92
23. Формализация требований гарантий безопасности (в соответствии со стандартом ISO / IEC 15408) на основе CASE-подхода Косенко И. В., Усачева О. А., Стадниченко М. Г. 93-98
24. Метод таксономія-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив Романченко І. С., Потьомкін М. М. 99-102
25. Подход к оцениванию уязвимости стеганографического канала на основе усечённого преобразования Фурье в поле Галуа к атаке «по известной математической модели» Рубан И. В., Дуденко С. В., Смирнов А. А. 103-106
26. Практичні аспекти створення вихідної інформації для проведення геоінформаційного аналізу у сфері управління нерухомістю Творошенко І. С., Мгеброва В. Р., Білий В. В. 107-111
Механіка, машинознавство та електропостачання
27. Постановка завдання щодо руху об'єктів в неоднорідному середовищі і шляхи його вирішення при експлуатації засобів водного транспорту Гудков Д. Н., Тихонов І. В. 112-115
28. Тензорно-математичне моделювання точності обробки деталей в динамічній системі металорізального верстату Чуприна В. М. 116-124
Метрологія та вимірювальна техніка
29. Метод площадей на основе амплитудно-частотных характеристик для идентификации параметров акселерометров Альравашдех Бакер, Сергиенко М. П. 125-129
30. Аналіз конструкції та характеристик оптичних прицілів Кухар М. А., Науменко А. М., Щербінін С. О. 129-132
31. Аналіз атмосферних систем лазерного оперативного зв'язку Скляр О. Р., Науменко А. М., Рєвін О. В. 132-135
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
32. Формування теоретичних основ інформаційно-комунікативного компенсування функціональної критичності гібридних систем від дії зовнішнього впливу різної природи, в рамках концепції створення матеріально-інформаційно-розумної системи моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 136-141
Охорона правопорядку
33. Рекомендації щодо застосування резервів при ускладненні обстановки на державному кордоні Братко А. В. 142-145
34. Модель витрачання матеріальних засобів угрупування Національної гвардії України в особливий період Городнов В. П., Власюк В. В., Овчаренко В. В. 146-150
35. Методологічні основи розвідувального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності прикордонних підрозділів щодо протидії незаконним збройним формуванням при проведенні антитерористичної операції Купрієнко Д. А., Фаріон О. Б. 151-156
36. Метод визначення раціональної організації заходів матеріального забезпечення оперативних дій Національної гвардії України Ролін І. Ф., Морозов І. Є. 157-160
Актуальні питання навчання
37. Організація індивідуально-виховної роботи зі студентами вищого навчального закладу Бунаков С. В., Петренко А. О. 161-163
38. Наші автори 164-166
39. Алфавітний покажчик 166