Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 2(47)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 238-240
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Побудова математичної залежності вартості серійного зразка авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря" малої дальності від її імовірності ураження Алімпієв А. М., Леонтьєв О. Б., Хижняк А. С. 3-5
4. Аналіз доцільності застосування змішаного виду комплектування Збройних Сил України особовим складом в сучасних умовах Горбенко С. В., Якименко І. В., Григорчук О. М. 6-8
5. Обґрунтування підходу до визначення біоенергетичного потенціалу міжвидової тактичної групи Гузченко С. В., Ярош С. П. 9-14
6. Метод прогнозування обсягів завдань, що покладатимуться на ремонтно-відновлювальні органи під час операції (бойових дій) Павловський О. В. 15-18
7. Використання методу малих збурень для обчислення кінематичних та аеродинамічних характеристик руху балістичного тіла Прокопенко В. В. 19-25
8. Метод формалізації функціонування системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів в умовах поведінкової невизначеності Шулежко В. В., Кулєшов О. В., Ряполов Є. І. 26-28
Актуальні питання розвитку збройних сил
9. Методика розрахунку потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання Водчиць О. Г., Семененко О. М., Бойко Р. В., Іванов В. Л., Самотьос В. М. 29-34
10. Деякі аспекти методологічних основ обґрунтування бойового складу Збройних Сил України Можаровський В. М. 35-37
Інформаційна безпека держави
11. Методи забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури держави Косогов О. М. 38-41
12. Essence and types of informative weapon in modern informative conflicts Karlov V. D., Lukashuk O. V., Sholokhov S. M. 42-44
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання та озброєння
13. Процедура управління екіпажами та підрозділами армійської авіації у ході авіаційної підтримки бойових дій сухопутних військ Зінченко І. О., Гамалій Б. Р., Мажара І. П. 45-47
14. Аналіз діяльності щодо координації органів управління державної авіації з органами цивільної авіації із забезпечення заходів безпеки у повітряному просторі України Максимов М. О., Мельников Д. В., Дубнюк А. В. 48-51
15. Результаты исследования аэродинамических характеристик прямоугольных крыльев с учётом влияния экрана Порошин С. М., Соловьев О. В., Соляник П. Н. 52-55
16. Мікроелектронні системи як інноваційний засіб управління складними технічними системами та перспективи їх застосування Товкач С. С., Шквар Є. О. 56-62
17. Цифровий пристрій виміру швидкості потоку в робочій частині аеродинамічної труби малих дозвукових швидкостей Українець Є. О., Безпалий В. А., Романенко І. В., Башинський К. В. 63-66
18. Методика обґрунтування рішення командира авіаційної ескадрильї на бойове застосування по вирішенню задач винищувального забезпечення дій ударної авіації Устименко М. Ю., Леонтьєв О. Б., Бердочник А. Д. 67-70
Зв'язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
19. Можливості виявлення повітряних цілей і виміру азимуту оглядовими радіолокаторами при використанні широкосмугових сигналів Ковтунов А. Л., Лещенко С. П., Чалий В. В., Помогаєв І. В. 71-75
20. Моделювання характеристик розсіяння великого десантного корабля Молчанов Д. В., Василець В. О., Сухаревський О. І. 76-78
21. Применение методов когерентного спектрального анализа для оценки влияния канала распространения на параметры сигнала Печенин В. В., Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В., Зионг В. Ф. 79-81
22. Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору Рисаков М. Д., Тітов І. В., Костенко І. Л., Кулик О. П., Рот С. М. 82-87
23. К вопросу о регистрации космических объектов искусственного происхождения Фролов В. Ф. 88-90
Кібернетика та системний аналіз
24. Розробка багатонаправленої асоціативної пам'яті на основі дискретних нейронних мереж адаптивної резонансної теорії Заковоротний О. Ю. 91-96
25. Декомпозиционная технология анализа систем с большим числом состояний Карпенко В. В., Хазим Ямен 97-99
26. Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності “імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж Ланецький Б. М., Артеменко А. А., Лук’янчук В. В., Звєрєв О. О. 99-104
27. О формульной записи сложных высказываний Лещинский В. А., Лещинская И. А. 105-107
28. Модель информационного сопряжения программных объектов Мамедов А. А. 108-110
29. Дослідження методів орторектифікаціі космічних знімків Пілічева М. О. 111-114
30. Формалізований опис процесу відбору інформаційних ознак для формування моделі повітряної обстановки Полонський Ю. І., Борозенець І. О., Шило С. Г., Литвиненко М. І. 115-117
31. Застосування кратномасштабного аналізу при обробці цифрового зображення Романенко І. О., Попхадзе О. А. 118-120
32. Способ контроля линий связи телекоммуникационной системы облачного антивируса Смирнов А. А., Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. 121-127
33. Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения Смирнов А. А., Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. 128-133
34. Методичні підходи щодо синтезу раціональної структури системи розвідки угруповання протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму Таран І. А. 134-138
35. Обеспечение качества при создании программной системы с многоуровневой компонентной архитектурой Федорович О. Е., Бабич А. В. 139-142
36. Подход к компьютеризации этапа оценки и уточнения исходного перечня тематических направлений в национальных форсайт-проектах Шостак И. В., Кожемяко П. А., Груздо И. В. 143-146
Механіка, машинознавство та електропостачання
37. Контроль локальных параметров вибрации поличастотного виброгрохота Емельяненко Н. Г., Горбань М. Н., Чубукин Р. Ю. 147-150
38. Шляхи забезпечення електромагнітної сумісності споживачів електричної енергії в умовах мирного часу та при веденні бойових дій Лагутін Г. І., Лисенко В. М. 151-154
39. Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення Чуприна В. М. 155-161
Метрологія та вимірювальна техніка
40. Вплив метрологічного забезпечення на якість продукції та ефективне використання ресурсів Амерханова О. О., Шамаєв Ю. П., Рафальський Ю. І. 162165
41. Вимірювання витрати двофазних речовин Андрущенко А. І., Кушнерук Ю. І. 166-168
42. Дослідження виникнення електричних шумів у напівпровідникових датчиках перетворення Бородавка В. А., Лисун Н. І. 168-171
43. Аналіз похибок вимірювання температури контактними методами з застосуванням мікропроцесорів Гурбанова О. М., Науменко А. М., Ревін О. В. 171-174
44. Проблеми застосування інтелектуальних датчиків в багатоканальних випробувальних системах Науменко А. М., Завгородній Д. С., Запека В. Ю. 175-177
45. Імітаційне моделювання системи активного контролю Шамаєв Ю. П., Рак В. О., Торянська І. І. 178-181
Моделювання в економіці та управління проектами
46. Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності Беліченко М. А., Кубявка Л. Б. 181-183
47. Моделювання ризику на м'ясопереробному підприємстві Віткін Л. М., Лапач С. М., Ролько О. Р. 184-185
48. Оценка реализуемости планов развития предприятия Лысенко Д. Э. 186-192
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
49. Дослідження періодичності процесу зміни надзвичайних ситуацій природного характеру на протязі року Іванець Г. В. 193-195
50. Практичне застосування мережецентричних методів для управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації Кацман М. Д., Мироненко В. К., Мацюк В. І. 196-199
51. Особливості впливу вібрації на вестибулярний апарат працівників будівельної сфери Пахомов Р. І., Дяченко Є. В., Зима О. Є. 200-202
52. Оптимізація розміщення пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів по пожежно-рятувальних підрозділах міста Харкова Рогозін А. С., Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Смолянінов С. С. 202-205
53. Моделювання процесу виникнення інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу в системі моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 206-211
Охорона правопорядку
54. Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України Городнов В. П., Кириленко В. А., Петров В. М. 212-215
Актуальні питання навчання
55. Використання гуманітарного потенціалу іноземної мови для вирішення проблем ідеологічної роботи у немовних вишах Криленко І. М., Макогон О. А., Новік С. А. 216-219
56. Службовий етикет та культура службового спілкування командира Куртов А. І., Потіхенський А. І. 220-225
57. Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Воловодюк А. С., Клімішен О. О. 226-229
58. Хроніка та інформація 230-232
59. Наші автори 233-237
60. Алфавітний покажчик 237