Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 1(50)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
3. Матрицы возможных состояний автономного инвертора напряжения в системе запуска газотурбинного двигателя военно-транспортного самолета Башинский В. Г., Денисов А. И., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л. 6-11
4. Розробка методики досліджень впливу регулювальних параметрів паливної апаратури на показники паливного насоса високого тиску ЯЗТА-238 транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Поляков А. П., Миронюк М. Ю., Куренко О. Б. 12-16
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
5. Аналіз системи показників якості планування космічного радіолокаційного спостереження Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Пічугін І. М., Воловодюк А. С. 17-20
6. The statistical characteristics of axial-symmetric antennas Батурін О. В., Левагін Г. А., Коломійцев О. В., Рябоконь Є. О. 21-23
7. Аналіз шляхів підвищення скритності широкосмугових систем військового радіозв’язку Кувшинов О. В., Шишацький А. В., Лютов В. В., Жук О. Г. 24-28
8. Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах нормованих відхилень за допомогою радіомаякових систем посадки Рисаков М. Д., Костенко І. Л., Тітов І. В., Карєв В. Г., Рот С. М. 29-34
9. Тенденции развития методов помехоустойчивого кодирования информации в телекоммуникациях Штомпель Н. А. 35-37
Кібернетика та системний аналіз
10. Один из методов оценивания периодической составляющей любой формы случайного процесса при произвольной длине реализации измеряемого параметра Иванец Г. В. 38-41
11. Аналіз факторів, які визначають порядок функціонування Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду Івашков Ю. Б., Залож В. В. 42-47
12. Рефлекторний метод управління інформаційним супроводженням військ (сил) Кубявка М. Б., Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. 48-53
13. Пути построения квазиоптимальных алгоритмов сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения Данилов Ю. А., Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. 54-57
14. Розробка функціональної моделі процесу створення бази знань про розпізнавання об'єктів і дій противника на основі нейромереж та нечіткої логіки Олізаренко С. А. 58-62
Механіка, машинознавство та електропостачання
15. Моделирование процесса изнашивания металлов незакреплённым абразивом Вишневский О. А., Давыдов А. С. 63-67
16. Резонансні коливання підресореної частини спеціалізованих напівпричепів із модернізованою системою їх зчеплення з тягачем Звонко А. А., Сокіл М. Б., Нанівський Р. А., Дзюба А. О. 68-73
17. Концепція самохідних артилерійських систем нової генерації Крайник Л. В., Грубель М. Г. 74-80
18. Дослідження можливості використання електромеханічних підсилювачів кермового приводу на військових автомобілях Мазін С. П., Мазін О. С., Франков В. М., Пархомчук О. В. 81-84
19. Пропозиції щодо вдосконалення конструкції роздавальної коробки автомобіля військового призначення Мазін С. П., Страшний І. Л., Цебрюк І. В. 85-87
20. Теоретические исследования рабочих процессов в механизме переключения передач Михалевич Н. Г., Сильченко Н. Н. 88-91
21. Друга основна задача теорії пружності в просторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами Мірошніков В. Ю. 92-96
22. Процес регулювання стабілізації світла фар на транспортному засобі Сильченко В. О. 97-100
Метрологія та вимірювальна техніка
23. Аналіз динамічних похибок контактних термометрів Білоконь О. В., Полянська А. Д., Науменко А. М. 101-104
24. Аналіз методів побудови тонкоплівкових тензоперетворювачів Калініна М. М., Науменко А. М., Ольшевський І. П. 105-107
25. Формирование требований к средствам измерений диагностических параметров аппаратной связи при техническом обслуживании и текущем ремонте Сакович Л. Н., Аркушенко П. Л., Ходыч А. В. 108-111
26. Інформаційно-вимірювальне забезпечення перспективного полігону ЗРВ Чумак Б. О., Бархударян М. В., Лященко Р. В. 112-114
27. Вимірювальний канал частоти серцевих скорочень Шенгур C. В., Дергунов О. В., Кучерак Р. Я., Кваша О. М. 115-117
Моделювання в економіці та управління проектами
28. Експертні оцінки. Метод «Делфі» як технологія прийняття управлінських рішень Куртов А. І., Полікашин О. В., Потіхенський А. І., Александров В. М. 118-122
Екологічні питання
29. Вплив торгівельно-роздрібних підприємств на забруднення міської території відходами пакування та пропозиції щодо його зменшення Гризо Д. А., Гризо В. Ю., Колеснік Д. О. 123-127
30. Застосування відходів АГДС обробки елементів авіаційної техніки в процесах очищення гальванічних стоків авіапідприємств Матвєєва О. Л., Бовсуновський Є. О., Рябчевський О. В. 128-132
Історичні аспекти
31. Атрибуція воїна-вершника, зображеного на гравюрі Альбрехта Дюрера «Лицар, Смерть і Диявол» Квітковський Ю. В. 133-142
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
32. Особливості дезактивації продуктів харчування при забрудненні радіоактивними речовинами при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах Писарєв А. В., Лазутський А. Ф., Тузіков С. А. 143-146
33. Підвищення ефективності роботи фільтровентиляційних установок на бронеоб’єктах типу Т-64 Галак О. В., Каракуркчі Г. В., Кошкаров Ю. Ю. 147-150
Охорона правопорядку
34. Методика оцінювання впливу повноти та своєчасності матеріального забезпечення на здатність виконання необхідного обсягу служби частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період Власюк В. В. 151-160
35. Психодіагностичний комплекс для визначення рівня психологічної готовності до ризику у військовослужбовців Національної Гвардії України Горєлишев С. А., Юр’єва Н. В. 161-165
36. Теоретико-методологічний аспект значення інформованості особового складу під час виконання завдань з забезпечення державної безпеки Минько О. В., Бєлай С. В., Башкатов Є. Г. 166
37. Удосконалення методики моделювання виконання розвідувальних і розвідувально-бойових завдань підрозділами бригади оперативного призначення Національної гвардії України у антитерористичній операції Небога О. В., Мірошников О. П., Ковтонюк Д. О., Афанасьєв В. В. 171-174
38. Методика оцінювання впливу фінансового забезпечення на здатність військової частини Національної Гвардії України виконати максимально можливий обсяг служби за призначенням в мирний час Павленко С. О. 175-184
39. Інформація 185-189
40. Наші автори 190-193
41. Алфавітний покажчик 193