Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 2(51)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Підходи до автоматизації процесу прийняття рішень на застосування зброї Агафонов Ю. М., Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. 6-8
4. Вибір способу збереження функцій пункту бойового управління Гуляк О. В., Дем’янчук Б. О., Сотніков О. М. 9-12
5. Напрямки удосконалення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних підрозділів Колеснік О. М., Лещенко С. П., Крищенко В. В., Ковбаса П. С. 13-16
6. Протиріччя, що виникають у ході загальновійськового бою та шляхи їх вирішення Пегахін І. А., Стародубцев С. О., Варакута В. П., Забула О. Є., Чернявський О. Ю. 17-24
7. Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною Шинкарьов Є. М., Городнов В. П., Лазебник С. В., Місюра О. М. 25-27
Актуальні питання розвитку збройних сил
8. Розробка моделі оптимального використання засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу на основі критерію вартість/точність Башинський В. Г., Добришкін Ю. М., Собора А. І. 28-34
9. Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряній операції Гурин О. М. 35-39
10. Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу органів військового управління Комаров В. С., Косогов О. М., Курдюк В. Ф. 40-45
11. Показники військово-економічного аналізу та методи їх оцінки Макеєв В. І., Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. 46-50
12. Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування Семененко О. М., Водчиць О. Г., Семененко Л. М., Бойко Р. В., Башинський Д. В., Зубрицька Г. Г. 51-58
Інформаційна безпека держави
13. Огляд програм та вимог керівних документів країн НАТО стосовно космічної ситуаційної обізнаності Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Кожушко Я. М. 59-63
14. Аналіз механізмів реалізації мережевих атак прикладного рівня в інтересах проведення криміналістичних розслідувань кіберзлочинів Снігуров А. В., Балашов В. Ю., Сердюк А. Ю. 64-68
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
15. Розробка перспективного ударно-розвідувального безпілотного літального апарату Бабій Ю. О., Клепіковський А. В., Ковальов В. О. 69-71
16. Определение профильного сопротивления тела в аэродинамической трубе Бездельный В. В., Мишкова А. А., Шелудько М. Н. 72-75
17. Математичні моделі оцінки впливу демпферів сухого тертя на рівень коливань аеродинамічних поверхонь керування літаків при виникненні трансзвукового флатеру Сафронов О. В. 76-80
18. Розвиток вітчизняних безпілотних літальних апаратів в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Соколовський В. В., Мудрик В. Г. 81-84
Зв'язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
19. Методи забезпечення якості обслуговування в сучасних телекомунікаційних мережах військового призначення Бовда Е. М., Сальник В. В. 85-94
20. Аналіз ефективності попередньої обробки сигналів модифікованим методом SSA Василишин В. І., Мацина К. Г., Лук’янюк Р. А., Косіхін Р. В. 95-98
21. Аналіз стану вирішення проблеми узгодження динамічних характеристик відеопотоку і інфокомунікаційних мереж Борейко О. О., Дрозд К. А., Фустій В. С. 99-103
22. Особливості побудови телевізійної системи повітряної розвідки з покращеними характеристиками Глушко А. П., Чечуй О. В., Сінько В. В., Зотов М. С. 104-106
23. Аналіз методів виявлення сейсмічних сигналів за результатами спостережень трикомпонентною сейсмічною станцією Гордієнко Ю. О., Солонець О. І., Кошель А. В., Руденко Д. В. 107-110
24. Порівняння критеріїв різкості зображень для використання в цифровій голографії Довгалюк Р. Ю. 111-116
25. Приклади практичного проектування цифрових обчислювальних синтезаторів сигналів на інтегральних мікросхемах Кандирін М. П. 117-125
26. Розвиток методів розмноження даних для вирішення задачі фільтрації шуму в спостереженні сигналу Костенко П. Ю., Слободянюк В. В., Акімов О. О., Потапова Н. Д. 126-129
27. Розрізнення за шляховою дальністю РЛС з синтезованою антенною решіткою в умовах впливу неоднорідностей атмосфери Кузнєцов О. Л., Коломійцев О. В., Садовий К. В. 130-133
28. Використання сигналів цифрового ефірного телебачення для створення прихованого радіолокаційного поля Петренко В. Р., Білак П. В., Бєляк С. П. 134-136
29. Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій Стасєв С. Ю. 137-141
30. Оцінювання рівня радіолокаційної помітності снаряду ракетної системи залпового вогню "Град" у різних діапазонах довжин хвиль Сургай М. В., Залевський Г. С., Василець В. О., Сухаревський О. І. 142-148
31. Методика вибору режимів роботи багатоантенних систем військового радіозв’язку Шишацький А. В., Кувшинов О. В., Петрунчак C. П. 149-152
Кібернетика та системний аналіз
32. Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів Жиров Г. Б., Лєнков Є. С., Толок І. В. 153-157
Механіка, машинознавство та електропостачання
33. Методика вибору точок кріплення домкрату на стрілі і на рамі вантажопідіймального агрегату Греков В. П., П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. 158-160
34. Термодинамические условия достижения аномально низкого трения и изнашивания в трибологии Трошин О. Н. 161-165
Метрологія та вимірювальна техніка
35. Разработка конструкции ольфактометрической насадки Носова Я. В., Аврунин О. Г., Семенец В. В. 166-169
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
36. Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами Писарєв А. В., Радченко І. О., Тузіков С. А., Писарєв С. А., Лазутський А. Ф. 170-174
Актуальні питання навчання
37. Необхідність підвищення мотивації офіцерського складу із засвоєння програм підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня Шмаков О. М. 175-178
Екологічні питання
38. Шлакощелочные вяжущие на основе шлаков дезинтеграторного измельчения Казимагомедов И. Э., Рачковский А. В., Казимагомедов Ф. И. 179-181
39. Наші автори 182-185
40. Алфавітний покажчик 186
41. Інформація 187