Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2017 рік

Номер журналу:
№ 4(53)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
3. Вступне слово головного редактора Збірника наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил полковника ВАСЮТИ К.С. 6
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
4. Основні тенденції та перспективи розвитку військового радіорелейного зв’язку Кушнір О. І., Васюта К. С., Озеров С. В., Литвин А. В., Северілов А. В. 7-11
5. Методичні положення оцінки живучості зенітної ракетної системи від дії по її елементах засобів ураження противника Загорка О. М., Коваль В. В., Загорка І. О. 13-16
6. Аналіз сучасних засобів знищення безпілотних літальних апаратів Корольов Р. В., Королюк Н. О., Петров О. В., Сюлев К. В. 17-21
Актуальні питання розвитку збройних сил
7. Аналіз впливу рівня поточного фінансування Збройних Сил та інших військових формувань на здатність виконувати свої функції Городнов В. П., Репіло Ю. Є. 22-27
8. Дослідження властивості мультиколінеарності статистичних моделей при розрахунку показників бойових можливостей міжвидових тактичних груп за умов обмежень поточного фінансування їх матеріально-технічного забезпечення Городнов В. П., Ярош С. П. 28-32
9. Аспекти удосконалення системи радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Славіхін В. М., Висоцький О. В., Макаров С. А., Лєбєдєв В. О. 33-37
10. Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І., Зубрицька Г. Г. 38-45
Інформаційна безпека
11. Method of forming the signal code constructions for information transmission in hidden information telecommunication networks Васюта К. С., Захарченко І. В., Нікіфоров І. А. 46-53
12. Rationale for necessity of improving the protection of operational videoinformation in wireless infocommunication systems Бараннік В. В., Рябуха Ю. М., Ларін В. В. 54-58
13. Метод підвищення оперативності та конфіденційності відеоданих в інфокомунікаційних технологіях Бараннік В. В., Тарнополов Р. В., Хаханова Г. В., Бараннік Д. В. 59-61
14. Кластерне кодування бітового потоку в залежності від структури вхідних даних Гаврилов Д. С., Бойко О. В., Тарасенко Д. А. 62-65
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
15. Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення Василишин В. І., Лютов В. В., Луняка В. Д., Бутенко С. Л., Суслов А. К. 66-70
16. Обґрунтування напрямку підвищення оперативності доставки інформації у автоматизованих системах обробки розвідувальних даних Бараннік В. В., Давикоза О. П., Мусієнко О. П., Тарасенко Д. А. 71-76
17. Варіант ідентифікації цілей при побудові системи обміну інформацією про повітряну обстановку між КЗА ЗРВ та можливим додатковим джерелом даних Батуринський М. П., Комін Д. С., Свистунов Д. Ю. 77-80
18. Вплив відношення сигнал-шум на статистичний показник якості акустичного спектрального портрету безпілотного літального апарату Бугайов М. В., Гордієнко Ю. О., Солонець О. І., Солопій І. А. 81-85
19. Пропозиції щодо побудови сучасної телевізійної системи повітряної розвідки Глушко А. П., Чечуй О. В., Магурін А. М., Лук’яненко А. В. 86-89
20. Порівняльний аналіз методів маршрутизації в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ авіацією та протиповітряною обороною Голубничий Д. Ю., Мінаєв Є. А., Мінаєва А. О. 90-92
21. Особливості локації вертольотів в умовах поширення радіохвиль над морем Карлов В. Д., Артеменко А. М., Струцінський О. В., Пічугін І. М. 93-96
22. Особливості використання плаского шару плазми з малим вигином в антенних системах Кириченко Ю. В., Карлов В. Д., Кійко А. С. 97-102
23. Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів Королюк Н. О., Корольов Р. В., Коршец О. А. 103-106
24. Вибір схеми цифрового частотного дискримінатора для систем АПЧ оглядових РЛС «старого» парку Малишев О. А., Остафійчук А. С., Новіков Ю. Д. 107-110
25. Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ Павленко М. А., Черток О. А., Толкаченко Є. А., Ясинецький В. П. 111-114
26. Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями Стасєв Ю. В., Медведєв Д. О., Грабенко Д. О., Жуйков Д. В. 115-118
27. Аналіз методів ергономіки для оцінки та розробки автоматизованих робочих місць в АСУ спеціального призначення Толкаченко Є. А., Павленко М. А., Берднік П. Г., Черток О. А. 119-121
28. Варіант удосконалення бортової радіостанції МХ-ДМХ діапазону хвиль за рахунок введення сигналів односмугової модуляції та швидкодіючої системи фазового автопідстроювання частоти Чекунова О. М., Женжера С. В., Поліщук Б. А. 122-124
29. Модель маскування зображень в системі дешифрування аерофотознімків Фустій В. С., Гаврилов Д. С., Хіменко В. В., Двухглавов Д. Е. 125-128
30. Виділення границь структурованим детектором на зображенні, що отримане з бортової системи оптико-електронного спостереження Худов В. Г. 129-133
31. Основні результати експериментальних досліджень напруженості електричного поля і протяжності плазми для радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій Шефер О. В. 134-143
Метрологія та вимірювальна техніка
32. Метрологічне забезпечення у сфері оборони в умовах проведення антитерористичної операції Кононов В. Б., Копашинський С. А., Коваль О. В. 144-147
33. Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes Герасимов С. В., Тимочко О. І., Хмелевський С. І. 148-152
34. Універсальний метод розв'язання завдань автоматизації в інформаційній розрахунковій системі метрологічного забезпечення Шевяков Ю. І. 153-156
Актуальні питання навчання
35. Місце та роль тренажерної підготовки у системі освіти військового льотчика Невзоров Р. В. 157-164
36. Інтенсифікація навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах з використанням інтерактивного підходу Павленко М. А., Шило С. Г., Сумцов Д. В., Смеляков С. В. 165-170
37. Сетевая среда для подготовки и чтения лекций Бондарев В. М., Черепанова Ю. Ю. 171-177
38. Наші автори 178-181
39. Алфавітний покажчик 181-182