Автори Назва
2021

О Ф. Величко, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.П. Коростельов, Ю.Ф. Кучеренко, М.І. Луханін, І.Б. Чепков, О.О. Хмелевська

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері. Монографія. Т1

О.Ф. Величко, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.П. Коростельов, Ю.Ф. Кучеренко, М.І. Луханін, І.Б. Чепков, О.О. Хмелевська

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері. Монографія. Т2

2020

С.П. Корнійчук, О.В. Турінський, Г.В. Пєвцов , І.Г. Дзеверін, А.В. Антонов, Д.А. Гриб, Д.В. Карлов, О.М. Місюра, В.Б. Бзот, М.П. Ізюмський, І.М. Клюшніков, О.Б. Танцюра, О.А. Усачова, О.Б. Куренко, О.І. Солонець, Я.М Кожушко, В.Г. Кубрак, В.О. Тютюнник, К.А. Тах’ян, В.П. Попов, Д.В. Фоменко, І.Л. Костенко, А.Г. Дмітрієв, А.М. Печкін, І.М. Трофімов, І.Є. Кужель, А.С, Риб’як, В.А. Лупандін, В.І. Грідін, Є.І. Жилін, М.В. Борисенко

Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС

Г.В Пєвцов., С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології

Т.С. Плачинда

Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі.

А. Абдалла, Г.В. Альошин, І.Н. Вдовиченко, О.М. Гурін, Г.М. Дрєєва, В.Г. Иванов, А.А. Засядько, В.В. Калачова, В.Д. Карлов, О.В. Коломійцев, А.М. Копп, О.Л. Кузнєцов, В.В. Ларін, М.Ю. Левковська, I. Лозовитская Н.І. Мельникова, M. Назаркевіч, Д.Л. Орловський, Л.І. Поліщук, Н.О. Пунченко, О.Я. Різник, Н.А. Сало, Н.Є. Сальна, Ю.О. Сєров, О.А. Смірнов, С.А. Смірнов, Т.В. Смірнова, В.І. Солодка, М.Ю. Сорока, O. Тімченко, С.С. Ткачук, О.Р. Трач, П.С. Усік, С.С. Федушко, О.В. Цира.

Кібербезпека тв інформаційні технології.

Н. Кокодий, А. Натарова

Измерение характеристик мощного лазерного излучения. Часть 1. Средства измерения энергии импульса, мощности, профиля пучка излучения.

О.В. Лемешко, О.С. Єременко, О.С. Невзорова

Потокові моделі та методи маршрутизації в інфокомунікаційних мережах: відмовостійкість, безпека, масштабованість

V. Кalachova, D. Holubnychyi, Y. Ryabukha, V. Tretiak, A. Trystan, A. Vlasov

Modern Problems Of Computer Science And IT-Education: collective monograph

Гула Р.В., Дзьобань О.П., Передерій І.Г., Павліченко О.О., Філь Г.О.

Інформаційна війна: соціально-онтологічний та мілітарний аспекти

О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко, Ю.Ю. Калиновський, Е.А. Кальницький, С.В. Качурова, І.І. Коваленко, Є.М. Мануйлов, Ю.В. Мелякова, О.П. Невельська-Гордєєнко, Ж.О. Павленко, О.М. Юркевич, В.А. Трофименко

Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій

Sergii Prykhodko, Mykola Shtompel, Oleksandr Sievierinov, Viacheslav Tretiak, Andrii Vlasov and Vitalii Martovytskyi

ICTE in Transportation and Logistics 2019: collective monograph

О.М. Гурін, В.В. Старцев

Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері.

2019

Г. В. Альошин, С. В. Герасимов, А. А. Засядько.

Інформаційна безпека та інформаційні технології

І.О. Борозенець, О.М. Дмітрієв , В.С. Мажаров, М.Г. Мельничук, М.А. Павленко, В.М. Руденко, О.І. Тимочко, С.Г. Шило, Г.В. Щербак

Iнформаційне забезпечення діяльності осіб, що приймають рішення в автоматизованих системах управління повітряним рухом.

О.І. Сухаревський, В.О. Василець, С.В. Нечитайло

Довідник характеристик розсіювання повітряних та наземних радіолокаційних об’єктів

О.Б. Аніпко

Стійкість та керованість складних технічних систем типу «силова установка – рухома платформа»

V.V. Holovenskiy, T.F. Shmelova, Y.M. Shmelev, O.I. Tymochko, S.M. Boiko, A.S. Khebda, L.I. Chyzhova, M.V. Kirukhina

Unmanned aerial vehicles. Perspectives. Management. Power supply

І.В. Арістова, О.А. Баранов, К.І. Бєляков, О.П. Дзьобань, О.А. Заярний, В.К. Колпаков, О.В. Кохановська, Н.Б. Новицька, А.М. Новицький, Н.А. Савінова, О.О. Тихомиров, І.М. Шопіна.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

О.І. Тимочко, С.М. Неділько, О.М. Дмітрієв, О.В. Петров, В.М. Неділько, В.В. Головенський

Архітектура обчислювального комплексу та систем повітряного судна.

С.В. Лапицкий, И.В. Одноралов, Б.П. Креденцер, Б.Н. Ланецкий, А.Н. Шатров, М.А. Шишанов, А.А. Любарец

Основы военно-технических исследований. Теория и приложения. Том 11. Синтез системы поддержания исправности средств поражения.

С.Р. Артем’єв, Г.Ю. Бахарєва, О.О. Бондаренко , Ю.Д. Древаль, А.П. Зенін, О.В. Ільїнський, Є.В. Карманний, А.Ф. Лазутський, В.М. Лобойченко, С.О. Ковжога, О.Д. Малько, В.А. Молодцов, А.В. Писарєв, А.М. Полєжаєв, С.А. Тузіков, І.О. Толкунов, О.П. Шароватова, Б.М. Цимбал.

Уніфікація науково-методичного забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей закладів вищої освіти України.

Р.В.Гула, В.Д. Гула

Агонія Левіафана. Частина І. Пасіонарії та юродиві. Політичний терор і тероризм в Україні (1900–1914 рр.).

О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, Є.М. Білоусов, Ю.Ю. Калиновський, І.В. Яковюк

Національна безпека у філософсько-правовому дискурсі

Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М., Мухіна І.Г., Калиновський Ю.Ю., Кротюк В.А., Павліченко О.О., Панфілов О.Ю., Піддубна А.В., Прудникова О.В., Требін М.П., Чернишова Т.О., Шаталова Я.О., Шевцов С. В.

Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах

Вимоги євроконтролю по використанню повітряного

2018

O.I. Sukharevsky, V.A. Vasilets, S.V. Nechitaylo, V.M. Orlenko

空中及地面雷达目标电磁波散射特性. (Electromagnetic wave scattering by aerial and ground radar objects)

O. Sotnikov, M. Iasechko

Advanced technologies of radio electronic equipment (means) protection from powerful electromagnetic radiations with ultra short duration of pulses exposure

О.Б. Аніпко, А.В. Смоляков, В.А. Таврін

Формування масогабаритних та висотно-швидкісних показників розвідувальних мікро-БПЛА та боротьба з ними

А.М. Артеменко, В.Д. Карлов, Ю.В. Кириченко.

Теоретичні основи плазмових антен хвилі, яка біжить

О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко, Ю.Ю. Калиновський, Е.А. Кальницький, І.І. Коваленко, С.І. Максимов, Є.М. Мануйлов, Ю.В. Мелякова, Р.І. Сатохіна, В.А. Трофименко

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення

О.С. Александрова, Ю.В. Беззуб, В.М. Брижнік, О.В. Горбань, С.О. Дзюбак, О.П. Дзьобань, Н.П. Клименко, С.Ф. Левітас, Ф.Л. Левітас, О.Є. Матвійчук, С.В. Олексенко, Н.Р. Петрощук, С.В. Савченко, О.О. Салата, Т.І. Свирська, О.М. Шепетяк.

Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика

В.С. Пономаренка; В.В. Грідіна

Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи

І.М. Ребрій, С.В. Гузченко, С.М. Телюков, І.А. Таран, Г.А. Зливка

Військовий процес прийняття рішення основи організації штабів.

Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко, І.В. Рубан, В.Г. Малюга, А.В. Тристан

Теоретичні основи формування та деградації складних організаційно-технічних систем

Д.О. Медведев, В.В. Баранник , А.Д. Сорокун, О.Н Стеценко, А.Н., Додух

Cоздание метода синтаксического представления сегментов видеокадров с учетом наличия ключевой информации

Р.В.Гула, В.Д. Гула

Агонія Левіафана Частина II. Приречені та знедолені. Політичний терор в Україні (1914 — 1917 рр.)

2017

Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері

Sukharevsky O.I., Gorelyshev S. A., Vasilets V. A.

超宽带雷达应用与设计 [美] James D. Taylor. 第8章均匀半空间附近目标的UWB后向散射

О.О. Безрук, Л.М. Герасіна, І.В. Головко

Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя

В.В. Баранник, В.М. Безрук

Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба

О.Г. Данильян. О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко, Ю.Ю. Калиновський, Е.А. Кальницький, І.І. Коваленко, С.І. Максимов, Є.М. Мануйлов, Ю.В. Мелякова, Н.І. Сатохіна, В.А. Трофименко

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем

С.М. Домбровська, В.В. Коврегін, А.Л. Помаза-Пономаренко, О.М. Колєнов

Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем

О.Ю. Панфілов, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко, В.О. Копилов, Є.М. Мануйлов, І.Г. Мухіна, Л.В. Піддубна, М.А. Шум, О.В. Прудникова, О.В. Сосін, В.О. Чернієнко, О.В. Чернієнко, Я.О. Шаталова

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства

С.Т. Полторак, С.М. Домбровська, Г.В. Пєвцов, С.О Сідченко, К.І. Хударковський, С.В. Залкін

Реформування вищої військової освіти: державно-управлінський аспект

Г.В. Альошин, О.В. Коломійцев

Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи

2016

Sukharevsky O.I., Zalevsky G.S., Vasilets V.A.

Advanced Ultrawideband Radar Systems

Д.В. Абрамов, М.А. Подригало, О.С. Полянський [та ін.]

Покращення тактико-технічних властивостей засобів транспорту при русі в колоні

О.М. Микитюк, С.О. Микитюк, В.О. Микитюк

Фізіологічний, психологічний, та освітньо-професійний ресурси в системі підготовки вчителя

П.Г. Бердник, Г.А. Кучук, Н.Г. Кучук, Д.Н. Обидин, М.А. Павленко, А.В. Петров, В.Н. Руденко, О.И. Тимочко.

Математические основы эргономических исследований.

О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко, Ю.Ю. Калиновський, Е.А. Кальницький, І.І. Коваленко, С.І. Максимов, Є.М. Мануйлов, Ю.В. Мелякова, С.І. Сатохіна, В.А. Трофіменко

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем

Б.А.Демидов, О.П. Коростелев, С.Н. Остапенко, Д.А. Гриб, В.Б. Вагапов, А.Ф. Величко, С.А. Олизаренко

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства.

Б.А.Демидов, О.П. Коростелев, С.Н. Остапенко, Д.А. Гриб, В.Б. Вагапов, А.Ф. Величко, С.А. Олизаренко

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства.

2015

А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, А.В. Антонов, А.А. Адаменко, А.А. Бзот, І.Г. Дзеверін, Є.І. Жилін, С.В. Закіров, М.П. Ізюмський, В.Й. Климченко, І.М. Клюшніков, І.Л. Костенко, В.Г. Кубрак, І.Є. Кужель, О.Б. Куренко, В.Г. Малюга, В.Л. Місайлов, І.М. Ніколаєв, І.А. Нос, С.А. Олізаренко, С.В. Орлов, С.І. Поплавець, В.В. Романенко, А.М. Савельєв, О.В. Сісков, С.І. Смик, О.І. Солонець

Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації

Б. Т. Кононов, Г. І. Лагутін

Організація електропостачання військ у мирний час та в особливих умовах. Частина 1.

Ю.О. Кусакін, Г.І. Лагутін, В.В. Матьорка, В.А. Бородавка, Є.М. Зарічняк

Особливості організації електропостачання військ в умовах проведення антитерористичної операції

Ю. О. Кусакін, В. М. Уваров, В. В. Матьорка, Є. М. Зарічняк

Безпека життєдіяльності.Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій.

М.Н. Ясечко, А.И. Дохов, М.Г. Иванец, О.В. Тесленко

Методи формування і фокусування електромагнітного випромінювання для впливу на радіоелектронні засоби

В.П. Степанов, І.О. Борозенець, В.П. Бурдаєв, О.В. Вільхівська, О.В. Гороховатський, В.А. Затхей, С.В. Кузьменко, О.В. Тесленко, Г.В. Щербак, С.Г. Шило, К.С. Сібілєв.

Система дистанційного навчання та використання інформаційних технологій

Квіткін П.В., Панфілов О.Ю., Кротюк В.А., Мануйлов Є.М., Требін М.П., Дятлова І.В., Шум М.А.

Формування патріотичних якостей особистості військового керівника у період навчання у вищих військових навчальних закладах

2014

Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський

Інформаційна безпека у воєнній сфері: проблеми, методологія, система забезпечення

Sukharevsky O.I., Vasilets V.A., Nechitaylo S.V., Orlenko V.M.

Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects

І. Г. Леонов, А. Є. Присяжний, Д. С. Сидоренко, К. М. Стрюк, А. І. Файнер

Віртуальні лабораторні комплекси в галузі радіотехніки, електроніки та телекомунікацій. Том 1

І. Г. Леонов, А. Є. Присяжний, Д. С. Сидоренко, К. М. Стрюк, А. І. Файнер

Віртуальні лабораторні комплекси в галузі радіотехніки, електроніки та телекомунікацій. Том 2

В.Г Башинский, В.Б. Бзот, Е.И. Жилин, А.Н. Катунин, А.Б. Леонтьев, А.С. Рыбьяк, Е.А. Украинец, В.О. Храпчинский, Г.В. Худов

Малогабаритные беспилотные авиационные комплексы (Mini UVS).

П.Ю. Костенко, О.В. Висоцький, В.І. Василишин, О.В. Нікітін.

Теорія радіонавігаційних систем частина 1

О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко, Ю.Ю. Калиновський, Е.А. Кальницький, І.І. Коваленко, Є.М. Мануйлов, Ю.В. Мелякова, В.В. Міхеєва, В.А. Трофименко

Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем

Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко. М.В. Науменко, О.А. Хмелевская, Т.И. Филякова

Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем.

2013

В.В. Сідаш, Г.В. Пєвцов, О.В. Никифоров

Теоретичні основи автоматизації управління льотною підготовкою військових льотчиків

О.Б Анипко, В.Г. Башинский, Е.А. Украинец

Аэродинамический облик, радиолокационная и инфракрасная заметность самолетов военного назначения при их обнаружении

О.Б. Аніпко., В. Г. Башинський, В. В. Логінов, В. Б. Семенов

Інтеграція силової установки і планера транспортного літака

В.П. Степанов, І.О. Борозенець, В.П. Бурдаєв, О.В. Гороховатський, О.В. Грицунов, В.А. Затхей, С.В. Кузьменко, О.О. Передрій, С.Г. Шило.

Моделі визначення компетентностей у системі дистанційного навчання

Дзьобань О.П., Кануннікова О.Р., Квіткін П.В., Кротюк В.А., Мануйлов Є.М., Мариняк Р.С., Мухіна І.Г., Панфілов О.Ю., Соболєва С.М., Требін М.П., Чумак О.В., Шапіро О.О., Шум М.А.

Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності

2012

Н.Н. Петрушенко, Г.В. Певцов, Д.В. Карлов, Г.А. Кучук

Теоретические основы синтеза систем обеспечения устойчивости со-провождения маневрирующих целей, лоцируемых над морем за пределами радиогоризонта

Sukharevsky O.I., Gorelyshev S.A., Vasilets V.A.

Ultrawideband Radar. Application and Design Chapter 8 UWB Pulse Backscattering from Objects Located near Uniform Half-Space

О.Р. Кануннікова, П.В. Квіткін, В.А. Кротюк, Р. С. Мариняк, І. Г. Мухіна, О. Ю. Панфілов, Л. В. Піддубна, О.О. Савченко, С.М. Соболєва, О. В. Чумак, М. А. Шум.

Освітньо-культурний простір України: філософські, історичні, культурологічні абриси

І.О. Кириченко, Ю.В. Наливайко

Війна і математика: Елементи теорії складних бойових систем

В.В. Сідаш, А.М Алімпієв, Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський

Інноваційний розвиток вищої військової освіти України: досвід, тенденції, перспективи, особливості підготовки військових льотчиків.

С.П. Ярош

Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони

Е.Л. Казаков,О.В. Батурин, Д.Г. Васильев, А.Е. Казаков, А.В. Коломийцев

Адаптивная обработка сигналов в многопозиционных локаторах при определении признаков распределения целей.

В.І. Лозова, М.Д. Култаєва, О.М. Іонова, В.М. Гриньова, Н.О. Ткачова, Л.А. Штефан, Г.В. Троцко, С.О. Микитюк, Ю.Д. Бойчук, О.В. Попова, Т.В. Рогова, Л.С. Рибалко, М.П. Васильєва, В.І. Євдокимов, І.Ф. Прокопенко, С.Т. Золотухіна.

Наукові підходи до педагогічних досліджень.

С.О. Микитюк

Ресурсний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя.

В. П. Степанов, І. О. Борозенець, О. В. Гороховатський

Організація відеоконференцій у навчальному процесі

О.Б. Аніпко, Ю.М. Бусяк, П.Д. Гончаренко, B.JI. Хайков

Живучість нарізних та гладких стволів при використанні боєприпасів післягарантійних термінів зберігання

2009

О.И. Сухаревский, В.А. Василец, С.В. Кукобко, С.В. Нечитайло, А.З. Сазонов

Рассеяние электромагнитных волн воздушными и наземными радиолокационными объектами

2000

Сиренко Ю.К., Сухаревский И.В., Сухаревский О.И., Яшина Н.П.

Фундаментальные и прикладные задачи теории рассеяния электромагнитных волн

1999

Масалов С.А., Рижак А.В., Сухаревский О.И., Шкиль В.М.

Физические основы диапазонных технологий типа "СТЕЛС"