Керівні документи
Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах
Наказ про присвоєння вчених звань
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів
Наказ про вимоги до оформлення презентацій
Положення про спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Оголошення та новини наукової діяльності університету