Матеріально-технічна база редакційно-видавничого відділу та друкарні