Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності)