V universitets proyshli urochistsi zbori z nagodi Dnya Derzhavnogo Prapora Ukrayini ta Dnya Nezalezhnosti Ukrayini_2

V universitets proyshli urochistsi zbori z nagodi Dnya Derzhavnogo Prapora Ukrayini ta Dnya Nezalezhnosti Ukrayini_2