V universitets proyshli urochistsi zbori z nagodi Dnya Derzhavnogo Prapora Ukrayini ta Dnya Nezalezhnosti Ukrayini_4

V universitets proyshli urochistsi zbori z nagodi Dnya Derzhavnogo Prapora Ukrayini ta Dnya Nezalezhnosti Ukrayini_4