Шеврон ВКСС

Циклова комісія із загальноосвітніх та загальновійськових дисциплін

Циклова комісія із загальноосвітніх та загальновійськових дисциплін відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” для Збройних Сил України, в галузях знань, за всіма спеціальностями:

Циклова комісія із загальноосвітніх та загальновійськових дисциплін здійснює підготовку курсантів із гуманітарних, соціально-економічних, математичних та загальновійськових дисциплін.

Навчальний процес на цикловій комісії здійснюють педагогічні працівники, спеціалісти вищої категорії, які мають багатий практичний досвід з навчання та виховання особового складу, роботи у військових колективах.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Українська мова за професійним спрямуванням.
 • Історія України та української культури.
 • Історія України та української культури в контексті світової історії
 • Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика).
 • Філософія (філософія, релігієзнавство,культорологія)
 • Основи  правознавства (у т.ч. військове законодавство).
 • Основи  правознавства
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 • Фізичне виховання.
 • Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка.
 • Вища математика.
 • Математика.
 • Фізика.
 • Сучасні інформаційні технології та їх використання в службовій діяльності
 • Інформаційні технології в вбудованих системах
 • Безпека військової діяльності.
 • Військова топографія.
 • Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів.
 • Статути збройних сил України та їх практичне застосування (у тому числі стройова підготовка).
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка.
 • Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка).
 • Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі воєнна історія України)
 • Військова педагогіка, психологія (у т.ч. військове лідерство).
 • Загальна тактика.
 • Основи військового управління (у т.ч. штабні процедури НАТО).
 • Інженерна підготовка.
 • Бойова система виживання воїнів (у т.ч. військово-медична підготовка).
 • Бойова система виживання воїнів (у т.ч. тактична медицина).

Останні новини військового коледжу сержантського складу