Впровадження сучасних інфор. технол. в практику підготовки військ

Впровадження сучасних інфор. технол. в практику підготовки військ