Історія розвитку підрозділу кафедри фізики та радіоелектроніки

Кафедра фізики та радіоелектроніки
Очолює кафедру Лауреат премії Ради міністрів СРСР в області науки і техніки, Заслужений діяч науки и техніки України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат премії академіка Проскури, доктор технічних наук, професор Карлов Володимир Дмитрович, його заступником є академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, кандидат технічних наук, доцент Нос Андрій Іванович.

Кафедра «Фізики та радіоелектроніки» почала свій історичний шлях у 1946 році.

Кафедра є випускаючою для бакалаврів, спеціалістів та магістрів – студентів, що навчаються за контрактом за напрямами 6.050901 “Радіотехніка”.
Щорічно під керівництвом викладачів кафедри захищаються кваліфікаційні роботи бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

В різні роки на кафедрі сформувалися наукові школи:

  • М.Д. Колпакова (В.І. Гомозов, В.А. Лошаков, М.Г. Батурін) в області методів формування і застосування в озброєнні ППО прецизійних високоінформативних радіолокаційних сигналів;
  • Ю.М. Сєдишева (А.В. Кобзєв, В.Р. Хачатуров, І.І. Заруднєв, О.П. Кондратенко) в області багатоканальних адаптивних приймальних систем і багатопозиційних систем активно-пасивної радіолокації;
  • А.С. Шифріна (Л.Г. Корнієнко, В.А. Усін ) в області статистичної теорії і техніки антен та антенних вимірювань;
  • І.В. Сухаревського (В.І. Замятін, О.І.Сухаревський) в області теорії дифракції радіохвиль та антенних обтічників;
  • А.В. Місюри (Ф.Б. Чорний, Г.Н. Ткачов, Г.А. Солодовніков, В.Д. Карлов, О.В. Полярус) в області теорії поширення радіохвиль і використання властивостей іоносфери, геофізичного забезпечення дальньої радіолокації;
  • Г.Є. Зільбермана (Л.Ф. Купченко ) в області проходження електромагнітних хвиль оптичного діапазону крізь періодичні структури;
  • А.Ф. Маслова (Т.О. Скворцова) в області антен, що самофокусуються;
  • Б.М. Мінковича (Є.О. Прилепський, В.В. Тарасова) в області теорії синтезу антен. Діяльність цих наукових шкіл забезпечила за останні 20 років підготовку більш, ніж 90 кандидатів і 12 докторів наук.

За останні 5 років під керівництвом науково-педагогічних працівників нашої кафедри захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Зараз відбувається підготовка 2 докторантів та 11 здобувачів.

На кафедрі виконується 11 науково-дослідницьких робіт, за минулий навчальний рік видано 101 наукову та методичну публікацію.

На кафедрі дві навчальні лабораторії (завідувачі: Федоренко Олександр Віталійович та Тихонова Анна Олексіївна), працівники яких виконують величезний обсяг роботи по забезпеченню навчального процесу. Тільки в минулому навчальному році через навчальні лабораторії, лабораторні комплекси та комп’ютерний клас кафедри пройшло більш, ніж 2,5 тисячі тих, хто навчається.

Кафедра активно втілює у навчальний процес сучасні методи навчання і є одною з провідних в університеті по поєднанню наукової та педагогічної діяльності.

Завідувач кафедри

полковник запасу, працівник ЗСУ, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за роботу в області радіоелектроніки, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії імені Г.Ф.Проскури, стипендіат Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки у номінації: технічні науки для провідних науковців,
доктор технічних наук, професор

КАРЛОВ
ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Про кафедру фізики та радіоелектроніки

Загальноуніверситетські кафедри

Останні новини кафедри фізики та радіоелектроніки