Кафедра філософії

Кафедра філософії входить до складу загально-університетських кафедр, здійснює навчальну, методичну, виховну і науково-дослідну діяльність, підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, проводить військово-наукову роботу з курсантами.

Мета діяльності та завдання кафедри філософії

 1. Здійснює підготовку курсантів і слухачів з філософських, економічних, політологічних, історичних, культурологічних дисциплін та української мови за професійним спрямуванням.
 2. Здійснює підготовку курсантів під час проведення первинної військово-професійної підготовки.
 3. Здійснює підготовку ад’юнктів з навчальної дисципліни “Філософія”.
 4. Здійснює підготовку науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 5. Забезпечує діяльність ад’юнктури.
 6. Проводить заняття у системі воєнно-ідеологічної підготовки.

Місце кафедри у підготовці спеціалістів

Кафедра забезпечує оволодіння знаннями:

 • філософських, історичних, політичних, економічних, філологічних і культурологічних наук як світоглядної і науково-теоретичної основи військової науки і практики, теорії і практики навчання та виховання військовослужбовців.

Кафедра забезпечує формування навиків і вмінь:

 • військово-наукового, військово-історичного, військово-економічного та військово-політичного аналізу і прогнозування;
 • організації виховної роботи з особовим складом;
 • самостійної роботи з різними джерелами інформації;
 • поведінки в різних сферах військової діяльності та життєдіяльності суспільства

Кафедра сприяє залученню:

 • до сучасних надбань вітчизняної та світової наукової думки в системі філософського, історичного, економічного та політичного знання;
 • до національно-історичних та загальнолюдських цінностей, системи цінностей військовослужбовців і Збройних Сил України.

Кафедра забезпечує формування:

 • наукового світогляду і національною самосвідомості;
 • методологічної дисципліни думки;
 • високого загальнокультурного рівня, схильності до гуманістичних, загальнолюдських і національно-історичних ідеалів і цінностей;
 • морально-психологічних якостей особистості сучасного військового керівника і прагнення до самовідданого виконання військового обов’язку, соціальної відповідальності;
 • потреби у самовихованні та самоосвіті, критичному самоаналізі результатів своєї діяльності;
 • педагогічної культури.

Навчальні дисципліни кафедри філософії:

 1. Історія і культура Україн
 2. Українська мова (за проф. спрямуванням)
 3. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)
 4. Економічна теорія
 5. Політологія та соціологія

Підготовка курсантів окремих спеціальностей

 • Економіка і організація виробництва
 • Економіка та організація підприємства
 • Основи маркетингу і менеджменту
 • Всесвітня історія
 • Економічна теорія
 • Культура спілкування та етикет військовослужбовця
 • Формальна логіка
 • Основи релігійних вчень
 • Риторика
 • Основи менеджменту
 • Маркетинг
 • Соціальна філософія
 • Історія світової культури
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Ділове мовлення військовослужбовця
 • Організація діяльності закладів культури
 • Військова етика та естетика
 • Філософські проблеми війни та миру
 • Основи національної безпеки України
 • Основи демократії
 • Філософія виховання
 • Історія міжнародних відносин
 • Основи геополітики
 • Воєнна політологія
 • Історія Збройних Сил України

Повсякденне життя

З включенням до складу кафедри науково-педагогічних працівників кафедри українознавства колектив кафедри філософії поповнився досвідченими науково-педагогічними працівниками. Завдяки зусиллям доцента кафедри Т.О.Чернишової, старшого викладача кафедри А.О.Мироненко, викладача кафедри Н.А.Кудрявцевої курсанти гідно представляють Харківський національний університет Повітряних Сил на щорічному Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

Розвитку самодіяльної художньої творчості та індивідуальних творчих здібностей курсантів сприяє робота на кафедрі  театрального й історичного гуртків університету, які були створені з метою пропаганди духовної, історичної та культурної спадщини українського народу, кращих світових творів музично-театрального, декоративно-прикладного мистецтва, якісної організації дозвілля військовослужбовців та членів їх сімей.

Останні новини кафедри філософії