Історія розвитку кафедри філософії

Колектив кафедри філософії, 2004 р.

Колектив кафедри філософії, 2004 р

Колектив кафедри філософії, 2010 рік

Колектив кафедри філософії, 2010 р

Історія становлення та розвитку кафедри відображає загальну історію Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Безпосередніми джерелами її формування стали кафедра філософії Харківського військового університету і кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки Харківського інституту Повітряних Сил.

Кафедра філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба була сформована у процесі створення університету і розпочала своє функціонування як загально- університетська кафедра з вересня 2004 року.

Діяльність щодо створення кафедри філософії очолював доктор філософських наук, професор полковник М.П. Требін, який у подальшому був призначений начальником кафедри.

У процесі створення кафедри був збережений науковий потенціал кафедр, їх досвід і традиції, що дозволило за короткий термін сформувати науково-педагогічний і науковий колектив кафедри філософії, розпочати ефективно організовувати навчальний процес з курсантами, слухачами і студентами, наукову, методичну і виховну роботу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри, навчальної лабораторії кафедри.

кандидат філософських наук, професор полковник П. В. КВІТКІН

кандидат філософських наук, професор
полковник
П. В. Квіткін

доктор філософських наук, професор полковник О. Ю. ПАНФІЛОВ

доктор філософських наук, професор
полковник
О. Ю. Панфілов

кандидат філософських наук, профессор полковник В.Г.Рибалка

кандидат філософських наук, професор
полковник
В. Г. Рибалка

У серпні 2006 року кафедру очолив кандидат філософських наук, доцент полковник П.В.Квіткін, якому у подальшому було присвоєне вчене звання професора. Він делегат Першого з’їзду педагогічних працівників України від Харківської області, автор понад 60 наукових праць, співавтор підручників «Філософія», «Соціальна філософія», «Філософія історії» і «Воєнна політологія», які видані під грифом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, представник від української наукової спільноти на 6-му міжнародному Конгресі з вивчення Центральної та Східної Європи (Фінляндія). Науковий керівник науково-дослідних робіт «Керівник» і «Культура», виконаних кафедрою на замовлення МО України; підготував 4 кандидати філософських наук.

У грудні 2008 року кафедру очолив доктор філософських наук, доцент полковник О.Ю. Панфілов, який раніше обіймав посади заступника начальника кафедри і професора кафедри філософії. Полковник О.Ю.Панфілов є автором понад 100 наукових праць, у тому числі монографії «Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект», і співавтором 7 підручників з філософії, історії філософії, соціальної філософії і політології, які видані під грифом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, підготував 3 кандидати філософських наук.

Значної активізації діяльність кафедри філософії зазнала з включенням до складу кафедри науково-педагогічного колективу кафедри українознавства, яку з моменту її створення у складі Харківського військового університету, а потім Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба очолював кандидат філософських наук, професор полковник запасу В.Г. Рибалка. Валерій Григорович був автором понад 130 наукових праць і співавтором 4 підручників з філософії, соціальної філософії, філософії історії, історії української і зарубіжної культури, які видані під грифом Міністерства освіти і науки України. Підготував 3 кандидатів філософських наук.

Школу кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба пройшла ціла плеяда науковців, які гідно презентують кафедру у вищих навчальних закладах м. Харкова. Це доктор філософських наук, професор О.Г.Данільян, доктор філософських наук, професор М.П.Требін, доктор філософських наук, професор О.П.Дзьобань, кандидат філософських наук, професор Є.М.Мануйлов, кандидат філософських наук, доцент Т.О.Бєляєв, кандидат філософських наук, доцент О.М.Бардін, кандидат філософських наук, доцент Г.І.Фінін, кандидат філософських наук, доцент А.П.Смєлянцев, кандидат філософських наук, доцент І.І.Коваленко, кандидат політичних наук, доцент Ю.Ю.Калиновський.

Педагогічний потенціал кафедри:

Всього Філософських наук Економічних наук Філологічних наук Історичних наук Державне управління
Доктори наук 2 1 1
Кандидати наук 8 5 1 1 1
Професори 2
Доценти 2
Старші наукові співробітники 1

Підготовка наукових кадрів:

 • Підготовлено професорів – 3
 • Підготовлено доцентів – 4
 • Підготовлено старших наукових співробітників – 1
 • Підготовлено докторів наук – 3
 • Підготовлено кандидатів наук – 18

Підготовка підручників і навчальних посібників:

 • Підготовлено  і видано 16 підручників для вищих навчальних закладів під грифом МОН України
 • Підготовлено  і видано 4 підручника для ВВНЗ України під грифом МО України
 • Підготовлено  і видано 1 навчальний посібник для ВВНЗ України під грифом МО України
 • Підготовлено  і видано 14 навчальних посібників

В межах науково-дослідних робіт:

Підготовлено і видано 8 монографій:

 • Тероризм в ХХІ веке. – 2003.
 • Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації. – 2004.
 • Войны XXI века. – 2005.
 • Образование, общество, культура. – 2006.
 • Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект. – 2007.
 • Освітньо-культурний простір України. – 2012.
 • Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності. – 2013.
 • Українське суспільство в умовах глобальних змін: цивілізаційний вимір. -2015.
 • Формування патріотичних якостей особистості військового керівника у період навчання у вищих військових навчальних закладах – 2015.

Підготовлено і видано 40 підручників і навчальних посібників
Опубліковано понад 200 наукових статей

Проведення науково-дослідних робіт:

За останні роки виконано 7 науково-дослідних робіт
(на замовлення Генерального штабу ЗСУ – 2, Командувача Повітряних Сил – 1)

 • Соціально-політичні та духовні основи тероризму як суспільно-політичного явища (“Тероризм”) – 2007 р.
 • Політичний тероризм як загроза національній безпеці України (“Політичний тероризм”) – 2007 р.
 • Гуманітарні проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України (“Гуманітаризація”) – 2007 р.
 • Концептуальні засади формування духовної культури сучасного військового керівника (“Культура”) – 2009 р.
 • Концептуальні засади управління процесом формування особистості сучасного військового керівника в період навчання у вищих військових навчальних закладах МО України (“Керівник”) – 2009 р.
 • Виховання військовослужбовців на світоглядних, національних, військово-патріотичних, духовно-релігійних традиціях українського народу та його Збройних Сил (“Патріот”) – 2012 р.
 • Формування патріотичних якостей особистості військового керівника у період навчання у вищих військових навчальних закладах
  (“Патріотизм”) – 2015 р.

Останні новини кафедри філософії