Кафедра психології та педагогіки

Кафедра психології та педагогіки здійснює:

 • викладання навчальних дисциплін гуманітарного циклу, які мають практичне військове спрямування, для усіх категорій здобувачів освіти в університеті;
 • підготовку фахівців за спеціалізацією «Морально-психологічне забезпечення у підрозділах Повітряних Сил»;
 • підготовку науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • психологічну підготовку курсантів, офіцерів та військовослужбовців, призваних за мобілізацією до майбутньої професійної діяльності;
 • консультативно-тренінгову роботу з військовослужбовцями.

Основними завданнями кафедри є:

Формування:

 • у свідомості військовослужбовців ідеології державного будівництва, виховання їх на національно-історичних традиціях українського народу та Збройних Сил;
 • лідерських якостей майбутніх офіцерів;
 • психологічної готовності випускників до професійної діяльності;
 • морально-ділових та психологічних якостей особистості сучасного військового керівника;
 • потреби у самовихованні та самоосвіті, критичному самоаналізі результатів своєї діяльності;
 • високої культури, моральних якостей та естетичних цінностей.

Навчання:

 • системному підходу, формам і методам організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення діяльності військ;
 • основам військової психології та педагогіки, соціології і конфліктології, правознавства та військового законодавства;
 • методиці проведення військово-патріотичної роботи з особовим складом підрозділів.

Кафедра є випусковою для фахівців зі спеціалізації «Морально-психологічне забезпечення у підрозділах Повітряних Сил».

Останні новини кафедри психології та педагогіки