Навчальна робота кафедри психології та педагогіки

navchalna-diayalnist-kafedra-psihologii-ta-pedagogiki-hnups_05
Навчальна робота кафедри психології та педагогіки спрямована на реалізацію принципів інтеграції та гуманізації змісту соціогуманітарних дисциплін, розв’язання проблеми індивідуалізації навчання та впровадження особистісно-орієнтованого підходу в освіті.

На кафедрі викладається майже 50 навчальних дисциплін, зокрема для курсантів всіх спеціальностей – «Військова педагогіка та психологія», «Правознавство», «Політологія та соціологія», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування ЗС України». Особлива увага зосереджена на підвищенні якості освітньої діяльності кафедри.

У складі кафедри – 1 доктор наук, 10 кандидатів наук , мають вчене звання «професор» – 2, «доцент» – 5, «старший науковий співробітник» – 1.

У 2017 році проведено ліцензування підготовки курсантів за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».

У 2018 році проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».

У 2020 році за новою процедурою проведено акредитацію освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».

Основні зусилля науково-педагогічних працівників кафедри зосереджені на:

  • дослідженні теорії і практики морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • визначенні основних форм і методів роботи в системі інформаційно-пропагандистського забезпечення;
  • розробці методологічних і методичних основ виховної роботи, дослідженні проблем військової педагогіки, психології, конфліктології, девіантології, військового права;
  • удосконаленні напрямків психологічного забезпечення бойового чергування, бойової підготовки, бойового застосування підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України.

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри видано майже 40 навчально-методичних праць із питань морально-психологічного забезпечення, формування лідерських якостей в офіцерів та сержантського складу, соціально-правової роботи у військах.

Останні новини кафедри психології та педагогіки