[ultimate_heading main_heading=”Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін” heading_tag=”h2″ alignment=”center” spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#cccccc” icon_type=”selector” icon=”Defaults-angle-down” icon_size=”32″ icon_color=”#cccccc” icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″][/ultimate_heading]
Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін була заснована у 2013 році на базі кафедри оперативного мистецтва та тактики Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в ході організаційних заходів. Кафедру очолює полковник Гузченко Сергій Вікторович, учасник бойових дій та миротворчих операцій в Іраку.
Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін має глибоку історію, яка своїми коріннями пов’язана з багатьма військовими навчальними закладами України. Проте чіткий взаємозв’язок та продовження традицій попередніх поколінь простежується тільки у відповідних кафедрах Харківського військового університету та Харківського інституту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

ІСТОРИЧНА ХРОНІКА:

[icon_timeline timeline_style=”csstime” timeline_line_style=”dotted” timeline_line_color=”” time_block_bg_color=”” time_sep_color=”” time_sep_bg_color=”” timeline_layout=”” custom_width=”200″ tl_animation=””][icon_timeline_sep time_sep_title=”Історія кафедри починається з травня 1941 року ” line_width=”1″ line_radius=”5″][icon_timeline_feat icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More” arrow_position=”top”]Історія кафедри загальної тактики ХВУ починається з травня 1941 року разом із створенням Вищої школи ППО, з 1945 року у Військовій академії  артилерійської радіолокації, а з 1948 року в Артилерійській радіотехнічній академії Радянської Армії. Першим начальником кафедри був Герой Радянського Союзу генерал-майор Бастєєв І.В. На кафедрі разом із полковниками Борисовим П.Л. та Третьяковим Ф.І. з перших днів розпочалося проведення занять із загальної тактики. Ними були розроблені тактичні заняття, які відпрацьовувалися зі слухачами у польових умовах на околицях міста Харкова. Кафедру з 1948 року очолив полковник Борисов П.Л. У той же час в навчальний процес включаються підполковники Маздриков І.Т., Пузиков Д.Ф. та Тиклін В.А., які викладали військову топографію. Значну частину цієї дисципліни складали польові заняття, які проводилися в приміських районах Харкова. Військову географію викладав полковник Зеленін С.М.

Лекції з історії війн та військового мистецтва періоду першої світової війни восени 1946 року слухачам молодших курсів  прочитав запрошений з академії Ф.Е. Дзержинського генерал-лейтенант Чортков М.С., учасник цієї війни. Його глибокі за змістом і емоційні за формою заняття надовго збереглися в пам’яті слухачів того часу. З 1948 року історію воєнного мистецтва Великої Вітчизняної війни викладав  полковник Войнаровський І.М.

Кафедра існувала як самостійна до 1950 року, після чого вона була об’єднана з кафедрою тактики Військ ППО. З 1951 року кафедру очолив полковник Попов С.І., який був призначений заступником начальника кафедри.

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

Улітку 1951 року загальноакадемічна кафедра тактики перетворюється в кафедру оперативного мистецтва і тактики військ ППО.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

З 15 травня 1964 року до 1 вересня 1993 року кафедра носила назву «Захист від зброї масового ураження» ВІРТА ППО імені Маршала Радянського Союзу Л.А. Говорова.  На кафедрі в той час викладалися дисципліни: загальна тактика, захист від зброї масового ураження та хімічне забезпечення, автомобільна підготовка.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

З 1 вересня 1993 року кафедра отримала назву «Бойового забезпечення». З 1994 року на кафедрі змінився зміст дисциплін, разом із загальною тактикою почали викладати інженерне забезпечення, військово-інженерну підготовку, військову топографію (з 2000 року – військову топографію та топогеодизичне забезпечення).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]З 1 вересня 1999 року кафедра отримала назву «Загальної тактики» Харківського військового університету.

У 1998  – 1999 роках кафедру очолював полковник Судаков В.М. У 1999 році його змінив полковник Смірнов Є.Б., який мав великий досвід служби в військах. В 2003 році кафедру очолив полковник Наливайко Ю.В., який керував нею до кінця її існування.[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More” arrow_position=”top”]Кінець ХХ – початок ХХІ ст.ст. відзначається піднесенням наукової та науково-технічної діяльності кафедри. Саме в цей період на кафедрі загальної тактики формується потужний науково-педагогічний колектив, який вирішував широке коло завдань навчально-виховного процесу.

На кафедрі в цей час викладали учасники бойових дій в Афганістані полковники Бортніков В.Я., Огороднійчук Б.Д., Татарин М.В., учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС полковники Блекот О.М. та Писарєв В.В., які ділилися своїм досвідом зі слухачами та курсантами.

Традиції викладання тактичних дисциплін на кафедрі загальної тактики ХІ ВПС імені Івана Кожедуба формувалися в Харківському вищому військовому інженерному авіаційному училищі. У процесі підготовки фахівців іженерно-авіаційної служби велика увага завжди приділялась тактичній та тактико-спеціальній підготовці курсантів. Головна роль у виконанні цього завдання відводилася кафедрі тактики та загальновійськових дисциплін Харківського ВВАІУ, яка була створена на базі циклу тактики та воєнної історії Харківського ВАТУ. До 1977 року обов’язки начальника кафедри виконував полковник Купчихін М.М. З листопада 1977 року по 1989 рік кафедру очолював кандидат військових наук доцент полковник Турковський С.А. У 1989 році начальником кафедри був призначений кандидат військових наук доцент полковник Моісеєнко В.Д. Становлення кафедри відбувалося паралельно з навчанням курсантів за програмою середнього училища. Великий внесок в становлення кафедри надав заступник начальника кафедри кандидат  військових наук доцент Попов І.М. (до 1984 року), старші викладачі полковники Пугач В.І., Сєров Ф.С., Кирнос В.Ф., викладачі підполковники Мовчан І.М., Козинець В.Д., Горбунов В.І. та Новіков В.І.. У цей час на кафедрі викладалися дисципліни: загальна тактика та військова топографія, тактика ВПС, автомобільна підготовка, воєнна історія, основи права та військового господарства.[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

З 1993 року, разом із створенням Харківського інституту льотчиків, кафедра була перетворена на кафедру загальної тактики Факультету загальної авіаційної підготовки, яку очолив кандидат військових наук доцент полковник Сутюшев Т.А.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

У 2000 році, після об’єднання Київського інституту ВПС та ХІЛ ВПС, був організований Харківський інститут ВПС імені Івана Кожедуба. На його базі була створена кафедра загальної тактики Інженерно-авіаційного факультету, яка проіснувала до 2004 року. В цей час на кафедрі викладалися такі навчальні дисципліни, як загальна тактика, військова топографія, історія війн та військового мистецтва, безпека життєдіяльності, збройні сили іноземних держав, дисципліни первинної військової професійної підготовки. Цей період характеризується піднесенням наукової діяльності кафедри та розквіту редакційно-видавничої роботи. Так за чотири роки науково-педагогічний склад кафедри виконав чотири науково-дослідні роботи, отримав одну заявку на винахід, підготував до видання вісім навчальних та навчально-методичних посібників.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More” arrow_position=”top”]Основним організатором наукової роботи на кафедрі був начальник кафедри полковник Сутюшев Т.А. Активну участь у ній приймали доцент кафедри кандидат технічних наук доцент працівник ЗС України Лєнкін В.М., викладач працівник ЗС України Манікін Б.Ю., начальник науково-дослідної лабораторії підполковник Шакіров Р.Р. Провідну роль в редакційно-видавничій діяльності відігравали доценти кафедри полковник Соколов В.М., старший викладач працівник ЗС України Горбунов В.І.

У ході проведення організаційних заходів щодо об’єднання Харківського військового університету і Харківського інституту Військово-Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в єдиний провідний навчальний заклад – Харківський університет Повітряних Сил, були об’єднані і відповідні кафедри загальної тактики цих військових ВНЗ.

Після об’єднання цих структурних підрозділів кафедру загальної тактики ХУПС очолив випускник оперативно-стратегічного факультету Національної академії оборони України полковник Заліван О.В.

Об’єднана кафедра мала потужний науково-педагогічний потенціал, до складу якого входили три доктора наук, вісім кандидатів наук, серед яких було два професора та чотири доцента.

У той час перед особовим складом кафедри постали важливі завдання щодо перебазування навчально-матеріальної бази до нового місця дислокації, оптимізації та уніфікації навчально-методичної документації. З цими завданнями кафедра впоралась успішно.

Найбільш плідно в період існування кафедри загальної тактики ХУПС працювали доцент кафедри кандидат технічних наук доцент Таран І.А., доценти кафедри кандидат історичних наук Гнєзділов Є.Ф. та кандидат технічних наук доцент Лєнкін В.М. Забезпеченню навчально-виховного процесу багато уваги приділяли працівники ЗС України Зуєв А.І. та Ярош Я.Ю.[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

У 2006 році відбулося об’єднання кафедри загальної тактики та кафедри радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки університету. На теперішній час кафедра тактики та загальновійськових дисциплін складається з колективів науково-педагогічних працівників та навчально-тренувального комплексу.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More”]

Традиційно великий обсяг навчального навантаження науково-педагогічні працівники кафедри виконують у ході польових занять на базі 203 навчальної авіаційної бригади та військового містечка «Проходи». В кращій бік по підготовці та проведенню тактичних та тактико-спеціальних занять відзначаються доцент кафедри підполковник Ушмаров П.В. та старші викладачі підполковники Качан М.В. та Силаєв О.І.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat icon_type=”noicon” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#de5034″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#dbdbdb” icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ time_read_text=”Read More” arrow_position=”top”]Значний внесок в підвищенні рівня загальновійськової підготовки навчаємих університету вносять старші викладачі підполковники Василенко В.В., Зливка Г.А., працівник ЗС України Ольшевський І.П.

Одним з найважливіших завдань, які постають перед кафедрою є організація командно-штабних військових ігор та командно-штабних навчань з науково-педагогічними працівниками університету та тактико-спеціальних занять з курсантами випускних курсів. Активну участь у цих питаннях приймають заступник начальника кафедри кандидат військових наук підполковник Тіхонов І.М. та старший викладач підполковник Пугач В.В.

Редакційно-видавничою діяльністю та методичною роботою плідно займаються доцент кафедри кандидат військових наук працівник ЗС України Гишко Г.Б., старший викладач кафедри підполковник Пугач В.В., автори декількох навчальних посібників.

Велику увагу проведенню військово-наукової роботи з курсантами приділяє старший викладач працівник ЗС України Семенюк В.І.

Значний внесок у підготовку навчаємих вносять підполковник Колотілов В.Ю., кандидат технічних наук підполковник Телюков С.М., майор Медінець І.Р.та майор Гончар А.В.

Прихід на кафедру нових викладачів працівників ЗС України Веденікіна Г.П., Малицького Р.Ж., майора Шарапи І.А., майора Лисиці А.В. та  досвідчених фахівців своєї справи кандидата технічних наук, доцента працівника ЗС України Овчарова О.В. та працівника ЗС України Бобкова О.В. значно підвищить практичну складову викладання дисциплін кафедри.

Колектив навчально-тренувального комплексу (НТК) беззмінно очолює капітан Чепурний В.П. Навчально-тренувальний комплекс творчо виконує завдання щодо забезпечення навчально-виховного процесу. В кращий бік в цьому напрямку працюють працівники ЗС України інженер групи тактики та загальновійськових дисциплін Васильченко О.Б., лаборанти Моргун І.І. та Ворошилова Н.І. Вдосконаленню навчально-методичної бази кафедри велику увагу приділяють інженери Івахненко Г.П. та Лук’янчиков Р.А.

Велика робота проводиться особовим складом НТК про обладнанню польової бази, а саме військового стрільбища на полігоні «Великі Проходи», тактичного поля та вогневої штурмової смуги на базі військової частини А‑4104. У цьому відзначаються офіцери НТК майори Тітов О.С., Сальник О.В., капітан Гогін С.О.

Кафедра тактики та загальновійськових дисциплін пройшла складний історичний шлях в своєму становленні та розвитку. Традиції попередніх колективів науково-педагогічних працівників, які заклали потужний фундамент в її сучасну діяльність ретельно зберігаються, а досвід постійно використовується в навчально-виховному процесі.[/icon_timeline_feat][/icon_timeline]

Останні новини університету