Кафедра вищої математики

Кафедра призначена для виконання таких завдань

  • забезпечення повної реалізації вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців університету з використанням об’єктивних критеріїв оцінки набутих теоретичних знань, умінь і практичних навичок з блоку фундаментальних наук;
  • забезпечення високого науково-теоретичного, методичного рівня викладання дисциплін кафедри, посилення військово-професійної, державної і патріотичної спрямованості навчально-виховного процесу, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;
  • втілення в навчальний процес та подальше удосконалення нових технологій навчання;
  • утвердження престижу знань, професійних умінь і навичок слухачів і курсантів, впровадження рейтингової системи оцінок;
  • якісну реалізацію вимог ОКХ та ОПП на випускників ХНУПС;
  • забезпечення високого науково-теоретичного, методичного рівня викладання дисциплін кафедри, військово-професійної спрямованості навчально-виховного процесу;
  • формування у курсантів і слухачів наукового світогляду, домінуючих якостей майбутніх офіцерів: відданість справі держави, патріотизм, відповідальність, ініціативу, самостійність, честь і порядність;
  • підготовка екзаменаційних матеріалів та проведення вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають до ВВНЗ.

За своею організаційною структурою та науково-педагогічним складом кафедра “Вища математика” спроможна забезпечувати всі завдання щодо математичної підготовки курсантів, слухачів і студентів всіх форм навчання за всіма спеціальностями та спеціалізаціями ХНУПС імені Івана Кожедуба.

Останні новини кафедри вищої математики