Кафедра Вищої математики


Кафедра “Вища математика”  яку очолює кандидат технічних наук, доцент Фурсенко Олександр Кузьмич.
Кафедра “Вища математика” забезпечує математичну підготовку курсантів, слухачів і студентів за всіма напрямами підготовки фахівців в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Також веде плідну та значну за обсягом діяльність, щодо науково-методичного та наукового становлення курсантів, слухачів і студентів.

ІСТОРИЧНА ХРОНІКА:

З часу створення та до 1993 року

Історія кафедри визначається її історичними шляхами становлення, які пройшли кафедри вищої математики ВІРТА імені Маршала Радянського Союзу Л.О. Говорова, ХВВКІУ РВ імені Маршала Радянського Союзу М.І. Крилова, ХВУ, ХІ ВПС.

З часу створення та до 1993 року на кафедрі вищої математики ВІРТА склався колектив, який відзначався високим професіоналізмом, значним внеском в загальну підготовку висококваліфікованих фахівців для противоповітряної оборони Радянського Союзу. Значний обсяг науково-методичної роботи по розробці навчальних програм та виданню навчальних посібників під керівництвом завідувача кафедри доктора фізико-математичних наук, професора І.В. Сухаревського був забезпечений колективом провідних науково-педагогічних працівників: кандидата фізико-математичних наук, доцента С.І. Грінберга; кандидата фізико-математичних наук, доцента О.М. Семіняка; кандидата фізико-математичних наук, доцента Є.З. Могульського.

Кафедра “Вища математика” ХВВКІУ РВ імені Маршала Радянського Союзу М.І. Крилова виконувала повний обсяг науково-методичних та наукових робіт, щодо забезпечення спеціальних дисциплін за фахом переліку напрямів підготовки, який був визначений для училища.

Ядром кафедри була кафедра “Вища математика” Харківського вищого авіаційно-інженерного військового училища (ХВАІВУ).

З 1949 по 1952 рік

кафедрою завідував доктор фізико-математичних наук, професор О.Я. Повзнер

з 1952 по 1974 рік

начальником кафедри був кандидат фізико-математичних наук, професор полковник І.О. Яковлев

з 1974 по 1984 рік

кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент І. В. Рубаненко

з 1984 по 1987 рік

завідував кафедрою кандидат технічних наук, доцент В. І. Гришин

з 1987 по 2005 рік

начальником кафедри був призначений доктор технічних наук, професор В.М. Більчук

в 1993 році

Об’єднання ВІРТА імені Маршала Радянського Союзу Л.О. Говорова та ХВВКІУ РВ імені Маршала Радянського Союзу М.І. Крилова в 1993 році привело до створення ХВУ. Значна кількість слухачів, які навчались в ВІРТА та курсантів, які навчались в ХВВКІУ РВ привела до необхідності створення кафедри вищої математики з чисельним складом, який перевищував би 50 посадових осіб. Кафедра з таким чисельним складом викладачів, з точки зору її управління, передбачалась недоцільною. Було прийнято рішення про створення кафедри “Загальна математика” та “Прикладна математика”.  На кафедрі загальної математики, яка нараховувала більше 30 викладачів, була призначена завідуючою кандидат фізико-математичних наук, доцент О.І. Тарапова. Начальником кафедри прикладної математики був призначений доктор технічних наук, професор В.М. Більчук. На цій кафедрі працювало більше 20 осіб. В такому складі кафедри забезпечували математичну підготовку слухачів та курсантів до 2000 року.

По складу викладачів кафедра “Загальна математика” в основному була створена на основі кафедри вищої математики ВІРТА та кафедри вищої математики ХВАУРЄ. В основу методичної діяльності кафедри загальної математики та її подальшого удосконалення були покладені науково-методичні напрацювання кафедри вищої математики ВІРТА. Так в основному подальший розвиток науково-методичної діяльності кафедри загальної математики був забезпечений, перш за все, за рахунок праць доктора фізико-математичних наук, професора  І.В. Сухаревського; кандидата фізико-математичних наук, доцента С.І. Грінберга; кандидатів фізико-математичних наук, доцентів Л.Д. Нацик, О.І. Тарапової, А.О. Дрогаченко, Ю.О. Сіротіна.

Кафедра «Прикладна математика» була створена на основі кафедри «Вища математика»ХАВКУ. ЇЇ очолив Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор В.М. Більчук.

В ці роки захистила докторську дисертацію А.О. Олександрова та отримала вчене звання професор. На конкурсі кращих викладачів вищих навчальних закладів Харкова вона була нагороджена дипломом першого ступеня. Вона також має диплом кращого викладача університету за досягнення у навчально-виховному процесі.

В ці роки захистили кандидатські дисертації Н.І. Литвинець, Ю.О. Акімова, Н.М. Генералова, З.Ю. Літвіна, а також ад’юнкти С.І. Тимошенко, Є.В. Брежнев, А.А. Адаменко, І.В. Лисицька, В.В. Ликов, А.В. Фисенко, О.В. Десятов.

у 2000 році

У зв’язку із значним скороченням тих хто навчається у 2000 році було прийнято рішення про об’єднання кафедр “Загальна математика” та “Прикладна математика” та створення на їх основі кафедри “Вища математика” ХВУ, завідуючим якої до 2005 року був доктор технічних наук, професор В.М. Більчук

2000-2004 рр

На протязі 2000-2004 рр. Кафедра вищої математики ХВУ продовжувала збагачувати успіхи в науковій та науково-методичній діяльності своїх попередників.

За значну науково-методичну діяльність було присвоєно звання доцента кандидату фізико-математичних наук Н.І. Яковлевій, кандидату фізико-математичних наук

Н.М. Яценко, кандидату технічних наук Л.Філатовій, кандидатам технічних наук

Н.І. Литвинець, З.Ю. Літвіной, О.К. Фурсенко.

Велика увага  в ці роки приділялась розробці навчальних та робочих програм за новими дисциплінами для курсантів, студентів та ад’юнктів: “Вступ в теорію систем”, “Дискретна математика”, “Методологічні основи наукових досліджень”. Значну роботу кафедра виконувала для забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання.

У 2004 році

На базі ХВУ та ХІ ВПС було створено навчальний заклад ХУПС імені Івана Кожедуба. У відповідності до чого кафедра вищої математики ХІ ВПС була об’єднана з кафедрою вищої математики ХВУ.

Кафедра “Вища математика” ХІ ВПС була створена на базі відповідних навчальних підрозділів ХВВАІУ, ХВВАУЛ, ХВВАУРЕ. Довгі роки кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент М.С. Петренко.

1994-2004 рр

У період існування (1994-2004рр) кафедра забезпечила фундаментальну підготовку льотчиків, вертольотчиків, штурманів, офіцерів бойового управління, фахівців наземного та радіоелектронного забезпечення польотів. Значний вклад до навчально-методичної та наукової діяльності інституту внесено провідними викладачами кафедри кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Є.З. Могульським, кандидатом технічних наук, старшим науковим співробітником В.А. Ваніним, Г.А. Мордухович.

з 2007 по 2012 рік

Завідуючим кафедри “Вища математика” ХУПС   за конкурсом був призначений доктор технічних наук, професор В. М. Більчук

з 2012 року та до теперішнього часу

За конкурсом  був призначений кандидат технічних наук, доцент О. К.Фурсенко, який очолює кафедру до теперішнього часу.

Значних успіхів за останні роки кафедра досягла в науковій та видавницькій діяльності. Видані підручник “Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика”, автор доктор технічних наук, професор В.М. Більчук, навчальний посібник “Математичний аналіз” ч.І, ІІ, ІІІ,  автор доктор фізико-математичних наук, професор А.О. Олександрова, навчальний посібник “Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії”, автори Л.Д. Нацик, Л.В. Першина, навчальний посібник «Прикладна математика» автори кандидат технічних наук, доцент О.К.Фурсенко, В.П.Похальчук, а також навчальні посібники для забезпечення навчально-виховної процесу військовослужбовців та студентів заочної форми навчання.