Бібліотека ХНУПС – інформаційний, культурний, освітній структурний підрозділ університету

Бібліотека університуту

Головне завдання бібліотеки – забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування курсантів, студентів, науково-педагогічних працівників та інших категорій читачів відповідно до їх інформаційних запитів.

У своїй діяльності бібліотека керується Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про інформацію», «Положенням про бібліотеки у Збройних Силах України».

Штат бібліотеки – 29 працівників: завідувач бібліотеки, 4 провідних бібліотекаря, 2 бібліографа, 21 бібліотекар, адміністратор системи.

Читальні зали оснащені сучасними комп’ютерами, які мають доступ до мережі Internet та ІКС Moodle.

Бібліотека університету

На 01.01.2017р. фонд бібліотеки Харківського університету Повітряних Сил становить 674862 примірника.
Бібліотека Харківського національного університету Повітряних Сил за характером фонду є універсальною бібліотекою.
Фонди бібліотеки розташовані у трьох військових містечках:

  • вул. Сумська,77/79;
  • вул. Клочківська, 228;
  • вул. Динамівська, 4.

Це зібрання творів з військових наук, стратегії та тактики ведення воєн та бойових дій, з історії воєнного мистецтва, з військової техніки та озброєння військ. Особливо повно в фондах представлені видання з авіаційної техніки, озброєння військ протиповітряної оборони, ракетних та радіотехнічних військ. Також представлена література з гуманітарних питань, природознавства, математики, мовознавства, довідкова література та інша.
Фонд наукової та навчальної літератури нараховує 642734 прим., фонд рідкісних книг, рукописів, архіву – 19463  прим., фонд стандартів – 9 427 прим., фонд періодичних видань – 3 238  прим.

Фонд рідкісних книг містить видання з 1803 р. Серед цих видань – «Очеркъ современнаго состоянія артилеріи» (1882), «Энциклопедія военныхъ и морськихъ наукъ» (1883 – 1893), «Энциклопедическій словарь» Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ (1890 – 1904), «Сборникъ новьйшихъ свьдьній о вооруженныхъ силахъ европейскихъ и азіятскихъ государствъ» (1900), «Военная енциклопедія» (1911-15).
З метою збереження найбільш цінних, рідкісних книг на протязі 1993 – 1994 рр. був сформований фонд РКРА, який складається з: фонду рідкісних книг, рукописів, архіву. Також у фонді зібрані депоновані рукописі.

В архіві бібліотеки містяться всі видання друкарні університету, звіти з науково-дослідних робіт, дисертації, навчальні плани та програми.
Вищевказаний фонд розташований у головному навчальному корпусі університету.
Режим зберігання фонду рідкісних книг, рукописів та архіву відповідає усім нормативним вимогам.
Згідно з «Правилами користування бібліотекою», читачі мають право знайомитися та працювати з книгами фонду РКРА тільки у читальному залі.

Працівники бібліотеки бережуть цінні книжкові фонди та дають читачам можливість ознайомитися з унікальними науковими розробками, складними науковими проблемами, над якими працювали та продовжують працювати наукові колективи ХНУПС.

Останні новини бібліотеки університету