Новітні технології – для захисту повітряного простору

Правила участі у Чотирнадцятій науковій конференції
«Новітні технології – для захисту повітряного простору»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Чотирнадцятої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “Новітні технології – для захисту повітряного простору”, яка відбудеться 11-12 квітня 2018 року

Метою конференції є обмін науковою інформацією з питань розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку та бойового застосування озброєння і військової техніки в інтересах захисту повітряного простору держави.

Робота конференції буде організована за наступними секціями:

 1. Проблеми воєнного мистецтва, управління військами (силами) в сучасних війнах і конфліктах та при виконанні завдань АТО.
 2. Наукове супроводження створення єдиної автомати­зованої системи управління та автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України.
 3. Підготовка, бойове застосування частин (підрозділів) авіації та льотна експлуатація літальних апаратів.
 4. Створення, експлуатація та ремонт авіаційної техніки з урахуванням досвіту АТО.
 5. Комплекси і системи бортового обладнання військових літальних апаратів та авіаційне озброєння.
 6. Тактика зенітних ракетних військ, розвиток, експлуа­тація, ремонт та бойове застосування озброєння і війсь­кової техніки ЗРВ з урахуванням досвіту АТО.
 7. Тактика радіотехнічних військ, розвиток та бойове застосування радіоелектронної техніки РТВ. Особливості ведення радіолокаційної розвідки в зоні проведення АТО.
 8. Розвиток та особливості застосування засобів радіотехнічного забезпечення та зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України в АТО.
 9. Інформаційні технології управління військових організаційно-технічних систем, ергономіка та принципи прийняття рішень операторами АСУ.
 10. Розвиток озброєння, інформаційного забезпечення та способів застосування військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України. Протиповітряна оборона військ в зоні АТО.
 11. Розвиток тилового та технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України на основі аналізу досвіду АТО.
 12. Актуальні питання розробки та бойового застосування високоточних засобів ураження з урахуванням досвіду АТО.
 13. Розвиток та застосування засобів розвідки та сил спеціальних операцій. Підвищення ефективності інформаційного забезпечення АТО.
 14. Оперативне (бойове) забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України та зброя на нових фізичних принципах.
 15. Сучасні напрямки розвитку радіоелектроніки. Перспективні технології виявлення малорозмірних літальних апаратів.
 16. Принципи обробки і використання інформації космічних систем, засобів дальнього радіолокаційного зондування та геоінформаційного забезпечення Збройних Сил України при виконанні завдань АТО.
 17. Електротехнічні системи комплексів озброєння та військової техніки.
 18. Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки.
 19. Соціально-гуманітарні проблеми національної безпеки, реформування та розвитку Збройних Сил України.
 20. Психологічний супровід, соціально-правовий захист та фізична підготовка військовослужбовців в умовах АТО.
 21. Особливості викладання іноземних мов військовим фахівцям.
 22. Мовна підготовка та сертифікація авіаційних фахівців.

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська.

Для участі в роботі конференції необхідно подати в Оргкомітет:

 • заявку про участь в конференції;
 • тези доповіді;
 • експертний висновок про можливість відкритого опублікування тез доповіді;
 • електронний файл матеріалів доповіді (CD або е-mail). Збірник тез доповідей та програма конференції будуть видаватись учасникам під час реєстрації.
 • Вартість одного комплекту – 150 гривень.

Кращі доповіді учасників, оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані в залежності від галузі наук у наукових журналах “Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України” та “Системи озброєння і військова техніка”, а також “Збірнику наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил” та збірнику наукових праць “Системи обробки інформації”, які входять до переліку фахових наукових видань України та міжнародних науковометричних баз.

  У разі публікації наукової статті необхідного додатково подати :

 • друкований текст та електронний файл статті;
 • витяг з протоколу засідання кафедри (науково-дослідного відділу), де розглянуті матеріали статті;
 • експертний висновок про можливість відкритого опублікування матеріалів статті;
 • рецензію доктора наук (професора).

УВАГА! Заявки, тези доповідей (в друкованому і електронному вигляді) та експертні висновки необхідно подати в Оргкомітет до 1 березня. Матеріали, надіслані з запізненням, прийматися не будуть.

Адреса оргкомітету: Україна, 61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Голові оргкомітету наукової конференції.

Детальну інформацію та довідки можна отримати за тел.: (057) 704-96-01 – Щербінін Сергій Олександрович, відповідальний секретар;

Е-mail: vvti_hups@ukr.net

Відрядження на конференцію оплачуються за рахунок частин і установ, де служать (працюють) учасники.

Можливе проживання в гуртожитку університету (за окремим замовленням).

Реєстрація учасників конференції

відбудеться 11 квітня 2018 року з 8.00 до 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Сумська 77/79, головний навчальний корпус університету.

Проїзд до університету:

від залізничного вокзалу та автовокзалу: метро до станції “Університет”, далі тролейбусом № 2 до зупинки “Вулиця Олеся Гончара”.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез доповіді складає одну сторінку тексту формату А5 (Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 11, інтервал між рядками – 1,1 із розстановкою пере носів). Розмір полів: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 1,5 см.

На другому рядку сторінки вказується – назва тез (великими літерами, за центром), на рядку після назви тез – ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання для кожного автора в окремому рядку (за центром, курсив), далі в окремому рядку (ах) повна назва організації (ій), далі – пустий рядок та текст тез.

Тези доповіді, оформлені з порушенням вимог або надіслані із запізненням, опубліковані не будуть.

ЗРАЗОК

ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСУ В ЯКОСТІ
ІНТЕРФЕЙСУ ДО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО РЕСУРСУ

А.А. Гриценко1, к.т.н., доц.; Є.Є. Котенко2
1
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”;
2
Черкаський технологічний університет

Різноманітність існуючих мережевих архітектур та протоколів взаємодії систем в комп’ютерних мережах дає розробникам величезний простір для вибору проектних рішень в залежності від задач, що вирішуються, та існуючих обмежень. Однак, досить часто вибір здійснюється за принципом використання готових (раніше використаних) рішень взагалі без розгляду та аналізу альтернатив.

У доповіді подано результати розробки системи з використанням концепцій об’єктно-орієнтованого проектування. Прикладним результатом роботи є набір програм, створених на базі технології ASP.NET в середовищі Microsoft Visual Studio 2010. Програмна реалізація серверної та клієнтської частин дозволяє показати можливість застосування запропонованого підходу до простих обчислювальних задач, а також визначити напрямки та сформулювати задачі подальших досліджень.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В РОБОТІ ЧОТИРНАДЦЯТОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Оголошення та останні новини наукової діяльності університету