Шеврон ФІТС

Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті проводиться підготовка цивільних фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра за кошти фізичних та юридичних осіб. З 2014 року факультет проводить підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства за всіма ліцензованими спеціальностями.

Факультет здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

МАГІСТР
Код та найменування спеціальності Спеціалізація Нормативні терміни навчання
Код Назва Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 1,5 роки 1,5-2 роки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 1,5 роки 1,5-2 роки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 1,5 роки 1,5-2 роки
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 1,5 роки 1,5-2 роки
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні системи 1,5 роки 1,5-2 роки
Метрологія та вимірювальна техніка 1,5 роки 1,5-2 роки
173 Авіоніка Авіоніка 1,5 роки 1,5-2 роки
272 Авіаційний транспорт Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів 1,5 роки 1,5-2 роки
Виробництво, технічне обслуговування та ремонт
повітряних суден і
авіадвигунів
1,5 роки 1,5-2 роки
БАКАЛАВР
Код та найменування спеціальності Спеціалізація Нормативні терміни навчання
Код Назва Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
121 Інженерія програмного забезпечення Програмна інженерія 4 роки 4,5 років
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 4 роки 4,5 років
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехніка та електротехнології 4 роки 4,5 років
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 4 роки 4,5 років
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 4 роки 4,5 років
173 Авіоніка Авіоніка 4 роки 4,5 років
272 Авіаційний транспорт Обслуговування повітряних суден 4 роки 4,5 років

На навчання приймаються випускники загальноосвітніх закладів, технікумів, коледжів або особи, які мають бажання отримати другу вищу освіту. Випускники технікумів і коледжів навчаються за скороченою програмою і термін їх навчання може бути скорочений до 2 років.

З 2014 року факультет проводить підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства за всіма ліцензованими спеціальностями. Дисципліни викладаються на державній та англійській мовах. Студенти факультету мають можливість обирати мову навчання і за бажанням навчатися на англійській мові за відповідними програмами.

Навчання  студентів проводиться згідно програм європейських стандартів і включає теоретичну та практичну підготовку. Навчання проходить у спеціалізованих аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, майстернях  та навчальному аеродромі. Практична підготовка на старших курсах проводиться на відповідних підприємствах. Підготовку проводять 5 професорів, докторів технічних наук, 21 доцент, кандидат технічних наук та інші висококваліфіковані науково-педагогічні працівники.

Ступенева система підготовки передбачає отримання студентами відповідних знань, умінь і навичок після кожного курсу навчання. Тому вже після другого курсу студенти володіють навичками кваліфікованого робітника, після третього – навичками техніка, а по завершенню навчання за програмою бакалавра отримають кваліфікацію інженера за відповідним напрямом.

Всі випускники факультету отримують двомовний диплом (українська, англійська) державного зразка та додаток до диплому європейського зразка (двомовний), що дозволяє успішно працевлаштуватися не тільки в Україні але і за кордоном.

Запрошуємо всіх продовжити навчання та отримати гідну професію і якісну підготовку у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на факультеті інформаційних та технічних систем.

Декан факультету

ШЕВЯКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук

ШЕВЯКОВ
ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

тел. моб. +38050-300-64-85

Склад факультету

Додатково студенти факультету можуть:

  • безкоштовно навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу безпосередньо в університеті;
  • проходити комп’ютерну підготовку з отриманням сертифікату Microsoft;
  • додатково вивчати іноземні мови з отриманням міжнародних сертифікатів;
  • отримати другу вищу освіту.

Довiдник абiтурiєнта

Факультет інформаційних та технічних систем

Загальна інформація

Наша адреса:
61023, м. Харків, вул. Клочківська 228

сайт:
www.hups.mil.gov.ua

Наші контакти:
(057) 704-96-30, 704-96-18,
097-6100570, 099-3034544

Електронна адреса:
fits_stud@ukr.net

Останні новини факультету інформаційних та технічних систем