Підготовка наукових кадрів
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів (НПНК) у Харківському національному університеті Повітряних Сил здійснюється в докторантурі, ад’юнктурі та шляхом самостійного здобуття.
Процес підготовки в докторантурі та ад’юнктурі Харківського національного університету Повітряних Сил здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” від 23.03. 2016 № 261 та Наказу “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах)” Міністерства оборони України від 21.03.2016 № 115.

Правила прийому до докторантури та ад’юнктури

ПРОГРАМА
для складання вступного іспиту зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія до очної ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил

ПРОГРАМА
для складання вступного іспиту зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка до очної ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил

ПРОГРАМА
для складання вступного іспиту зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил) до очної ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил

ПРОГРАМА
для складання вступного іспиту зі спеціальності 255 Озброєння та військова техніка до очної ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил

ПРОГРАМА для складання вступного іспиту з іноземної мови до ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил

ПРОГРАМА
для складання вступного іспиту з філософії до очної ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів (НПНК) у Харківському національному університеті Повітряних Сил здійснюється в докторантурі, ад’юнктурі та шляхом самостійного здобуття.

Процес підготовки в докторантурі та ад’юнктурі Харківського національного університету Повітряних Сил здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309 та Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, введеної в дію спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265.

Докторантура та ад’юнктура Харківського національного університету Повітряних Сил функціонує відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.06.2005 № 379 та наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України від 26.10.2012 року № 1204 за наступними спеціальностями:

у докторантурі:

 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові і технічні науки);
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки);

в ад’юнктурі:

 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові і технічні науки);
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки).

У зв’язку з введенням в дію постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) в Харківському національному університеті Повітряних Сил поступово проводиться перехід на нову систему підготовки на науковому рівні “докторів наук” та навчання на третьому освітньо-науковому рівні “доктора філософії”.

У зв’язку з цим відповідно до наказу Міністра освіти і науки від 23.06.2016 №707 університетом проведено розширення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні “доктора філософії” за наступними спеціальностями:

 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 253 Військове управління (за видами збройних сил);
 • 255 Озброєння та військова техніка;

272 Авіаційний транспорт.
Також відповідно до рішень вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил (протокол від 19.07.2016 №11 та від 20.12.2016 №21), що затверджені наказами начальника Харківського національного університету Повітряних Сил від 10.08.2016 №1415 та від 23.12.2016 №2388 в Харківського національного університету Повітряних Сил відкрита докторантура за наступними спеціальностями:
053 Психологія;
123 Комп’ютерна інженерія;
172 Телекомунікації та радіотехніка;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
272 Авіаційний транспорт.

Керівні документи

Наказ про присвоєння вчених звань
Наказ про вимоги до оформлення презентацій

Оголошення та новини наукової діяльності університету