Підготовка наукових кадрів
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів (НПНК) у Харківському національному університеті Повітряних Сил здійснюється в докторантурі, ад’юнктурі та шляхом самостійного здобуття.
Процес підготовки в докторантурі та ад’юнктурі Харківського національного університету Повітряних Сил здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” від 23.03. 2016 № 261 та Наказу “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах)” Міністерства оборони України від 21.03.2016 № 115.

Правила прийому до докторантури та ад’юнктури

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів (НПНК) у Харківському національному університеті Повітряних Сил здійснюється в докторантурі, ад’юнктурі та шляхом самостійного здобуття.

Процес підготовки в докторантурі та ад’юнктурі Харківського національного університету Повітряних Сил здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309 та Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, введеної в дію спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265.

Докторантура та ад’юнктура Харківського національного університету Повітряних Сил функціонує відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.06.2005 № 379 та наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту України від 26.10.2012 року № 1204 за наступними спеціальностями:

у докторантурі:

 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові і технічні науки);
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки);

в ад’юнктурі:

 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові і технічні науки);
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки).

У зв’язку з введенням в дію постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) в Харківському національному університеті Повітряних Сил поступово проводиться перехід на нову систему підготовки на науковому рівні “докторів наук” та навчання на третьому освітньо-науковому рівні “доктора філософії”.

У зв’язку з цим відповідно до наказу Міністра освіти і науки від 23.06.2016 №707 університетом проведено розширення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні “доктора філософії” за наступними спеціальностями:

 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 253 Військове управління (за видами збройних сил);
 • 255 Озброєння та військова техніка;

272 Авіаційний транспорт.
Також відповідно до рішень вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил (протокол від 19.07.2016 №11 та від 20.12.2016 №21), що затверджені наказами начальника Харківського національного університету Повітряних Сил від 10.08.2016 №1415 та від 23.12.2016 №2388 в Харківського національного університету Повітряних Сил відкрита докторантура за наступними спеціальностями:
053 Психологія;
123 Комп’ютерна інженерія;
172 Телекомунікації та радіотехніка;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
272 Авіаційний транспорт.

Керівні документи

Наказ про присвоєння вчених звань
Наказ про вимоги до оформлення презентацій

Оголошення та новини наукової діяльності університету