Правила прийому
Харківського національного університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
у 2022 році

Додатки до правил прийому

  1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем БАКАЛАВР (бюджетна форма навчання)
  2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та вступних випробувань (бюджетна форма навчання)
  3. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
  4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  5. Вимоги До рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
  6. Вимоги До індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
  7. Медичний огляд кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
  8. Перелік документів навчальної справи кандидата на навчання
  9. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем магістра у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2022 році (бюджетна форма навчання)
  10. Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2022 році
  11. Правила прийому до Інституту цивільної авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2022 році
  12. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем БАКАЛАВР (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
  13. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та вступних випробувань БАКАЛАВР (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
  14. Заява в електронній формі 

Напрям підготовки

Програма вступних екзаменів

Факультети університета

Контактна інформація

Адреса університету:
м. Харків
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба

Веб-сайт:
www.hups.mil.gov.ua

Електронна адреса:
info@hups.mil.gov.ua

Електронна пошта:
prcom_hups@ukr.net

Приймальна комісія:

Телефони для довідок:

+38 (097) 324-88-82