Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Начальник факультету

кандидат технічних наук доцент
полковник

МАКАРОВ
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Складні завдання виконуємо – негайно, неможливі – інноваційно!

факультету АСУ та НЗПА
Попередниками факультету були факультет автоматизованих систем управління та факультет наземного забезпечення бойових дій авіації. Кафедри факультету в різні роки входили до складу Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені М.І. Крилова, Військової інженерної радіотехнічної академії імені Л.А. Говорова та Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки.

Навчальна робота факультету АСУ та НЗПА

Факультет був створений у 2008 році на базі факультетів автоматизованих систем управління та факультету наземного забезпечення бойових дій авіації Харківського університету Повітряних Сил Івана Кожедуба.

Факультет вирішує завдання підготовки згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих військових фахівців для Міністерства оборони та інших державних військових формувань України.

З моменту створення і по 2010 рік факультет очолив кандидат технічних наук, доцент полковник Тімочко Олександр Іванович.

З 2010 по 2013 рік начальник факультету кандидат військових наук, доцент
полковник Бабенко Олександр Іванович.

З 2013 по жовтень 2018 року начальник факультету доктор технічних наук, професор, полковник Васюта Костянтин Станіславович.

З листопада 2018 року і по теперішній час факультет очолює кандидат технічних наук, доцент полковник Макаров Сергій Анатолійович.

Навчальний процес на факультеті характеризується поєднанням фундаментальності навчання з яскраво вираженою практичною спрямованістю підготовки фахівців, широким використанням нових прогресивних форм і методів навчання.

На факультеті працюють 11 докторів наук та 25 кандидатів технічних наук. З них: 8 професорів, 15 доцентів та один старший науковий співробітник..

Основними завданнями Факультету є:

  • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності та відповідальності, здорового способу життя;
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі свідомого ставлення до виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі, Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства;
  • провадження на високому рівні освітньої діяльності по здобуттю вищої освіти;
  • організація освітнього процесу, забезпечення умов для оволодіння системою знань;
  • забезпечення високих етичних норм у стосунках між викладачами і курсантами, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
  • Військовослужбовці факультету завжди були зразком виконання вимог Присяги. За мужність та героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, курсанти факультету були відзначені високими державними нагородами: старший сержант Литвин Д.А., солдат Савчук О.О., молодший сержант Ревенко В.Д.;
  • Курсанти факультету щорічно беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і завжди демонструють високі результати. На всіх кафедрах працюють наукові гуртки.

Після закінчення навчання випускникам факультету присвоюються наступні кваліфікації:

Бакалаври Магістри
Технічний фахівець в галузі системної інженерії Магістр в галузі системної інженерії, офіцер військового управління тактичного рівня
Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій Магістр в галузі електроніки та телекомунікацій, офіцер військового управління тактичного рівня
Бакалавр з комп’ютерної інженерії Магістр з комп’ютерної інженерії, офіцер тактичного рівня

Здійснюється викладання дисциплін з основ програмування на алгоритмічних мовах та використання сучасних пакетів прикладних програм при розв’язанні прикладних та військово-прикладних задач спеціальності.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА