Кафедра радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил

Кафедра «Радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил» є профілюючою кафедрою по підготовці військових фахівців в галузі радіоелектронних систем та засобів управління командних пунктів, штабів, об’єднань, з’єднань, частин та підрозділів родів військ Повітряних Сил.

Кафедра має великий досвід з підготовки військових зв’язківців, має відповідну навчально-матеріальну базу. У навчальний процес кафедри впроваджуються новітні інформаційні технології моделювання та проектування систем та засобів зв’язку.
На кафедрі працює високоосвічений професорсько-викладацький склад: 2 доктори технічних наук, 4 кандидата технічних наук, 2 професора, 2 доцента, які передають свій досвід та знання курсантам та слухачам. За останні роки на кафедрі захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та 5 дисертацій на здобуття накового ступеня кандидат технічних наук.

Курсанти готуються за спецаільністю “Радіотехніка” за спеціалізаціями:

  • радіоелектронні системи та засоби командних пунктів ПС;
  • радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації;

Наукові напрямки кафедри:

  • шляхи модернізації та побудови сучасних систем та засобів звязку;
  • розробка сучасних систем контролю та діагностики РТС;
  • розробка практичних рекомендацій по побудові телекомунікаційних мереж в системі ПС;
  • аналіз та розробка математичних моделей для оцінювання гарантій інформаційноїбезпеки.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА