Кафедра радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил

Кафедра «Радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил» є профілюючою кафедрою по підготовці військових фахівців в галузі радіоелектронних систем та засобів управління командних пунктів, штабів, об’єднань, з’єднань, частин та підрозділів родів військ Повітряних Сил.

Кафедра має великий досвід з підготовки військових зв’язківців, має відповідну навчально-матеріальну базу. У навчальний процес кафедри впроваджуються новітні інформаційні технології моделювання та проектування систем та засобів зв’язку.
На кафедрі працює високоосвічений професорсько-викладацький склад: 2 доктори технічних наук, 7 кандидатів технічних наук, 1 професор, 4 доцента, які передають свій досвід та знання курсантам та слухачам. За останні роки на кафедрі захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

Підготовка курсантів здійснюється за спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка” за спеціалізаціями:

 • Радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил;
 • Радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації.

Наукові напрямки кафедри:

 • Розробка методики оцінки технічного стану і проведення відновлювальних робіт наземних радіостанцій та науково обґрунтованих рекомендацій щодо впровадження в практичну діяльність даної методики;
 • Проведення досліджень в галузі забезпечення безпеки використання інформаційних технологій;
 • Забезпечення необхідної ефективності радіотехнічних систем в умовах малого об’єму вибірки, низького відношення сигнал-шум, апріорної невизначеності відносно статистичних характеристик сигнально-завадової обстановки, коли умови для застосування класичних методів обробки спостережень не виконуються;
 • Розвиток теоретичних основ і методів спільного застосування класичних методів статистичної обробки спостережень, методів нелінійної динаміки та нетрадиційних методів математичної статистики, а саме технології сурогатних даних, з метою підвищення ефективності багатоканальних телекомунікаційних систем при вирішенні завдань просторового та часового спектрального аналізу сигналів в умовах малого об’єму вибірки, низького відношення сигнал-шум, телекомунікаційних систем що використовують MIMO, OFDM та інші технології з метою підвищення швидкості передачі інформації та зменшення імовірності бітової помилки;
 • Розробка теорії та методів стеганографії.

На кафедрі розгорнуті та вивчаються наступні зразки техніки зв’язку:

 1. Цифрові КХ/УКХ радіостанції Нarris Falcon III RF7800H-МР, Нarris RF7850M-V501;
 2. Телекомунікаційні комплекти ТК тип-1, 2, 4;
 3. Цифрові РРС вітчизняного виробництва Р-450, Р-425С3, TRANSEND-800;
 4. Станції радіорелейні широкосмугові СРШ-5000 (Р-402), Ubiquiti AirGrid M5 HP 23;
 5. Сучасні портативні та автомобільні цифрові УКХ радіостанції Aselsan PRC/VRC-9661, PRC-9651;
 6. Засоби супутникового зв’язку:
  • супутниковий телекомунікаційний комплект (Tooway);
  • захищений телекомунікаційний комплект ЗТК – 1/С (iDirect).
 7. Аналогові засобі зв¢язку, що стоять на озброєнні ЗС України – Р-845М4, Р-161А2-М, Р-140М, Р-409МС.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА