Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті здійснюється цивільна підготовка студентів за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб згідно з укладеним договором.

Після закінчення випускники одержують диплом Державного зразка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за відповідними напрямами та спеціальностями професійної підготовки.

Питання, які найчастіше запитують

За якими спеціальностями навчаються студенти в університеті?
Код та найменування  спеціальності Спеціалізація
Бакалавр Магістр
Код Назва Назва Назва
121 Інженерія програмного забезпечення Програмна інженерія Програмне забезпечення систем
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем Управління інформаційною безпекою
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехніка та електротехнології Електротехнічні системи електроспоживання
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Інформаційні вимірювальні системи
Метрологія та вимірювальна техніка
173 Авіоніка Авіоніка Авіоніка
272 Авіаційний транспорт Льотна експлуатація повітряних суден

(пілот)

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Обслуговування повітряних суден Технічне обслуговування та ремонт

повітряних суден і

авіадвигунів

Термін навчання?
Освітній ступінь Денна форма Заочна форма
бакалавр 4 роки 4,5 року
магістр 1,5 року 1,5 року
Терміни приймальної комісії?

Для вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 18 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити в університеті 16 липня 2019 року о 18.00 17 серпня 2019 року о 18.00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 22 липня  2019 року о 18.00 17 серпня 2019 року о 18.00
Строки проведення Інститутом вступних іспитів 17 липня – 22 липня 2019 року 19 серпня – 23 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 26 липня 2019 року о 18.00 27 серпня 2019 року о 12.00
Терміни зарахування вступників до 30 серпня 2019 року до 10 вересня 2019 року

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та іншого здобутого ступеня вищої освіти

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі неповної, базової (повної) вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 18 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування в університеті 22 липня 2019 року о 18.00 17 серпня 2019 року о 18.00
Строки проведення Інститутом фахових вступних випробувань 23 липня – 30 липня 2019 року 19 серпня – 23 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2019 року о 12.00 27 серпня 2019 року о 12.00
Терміни зарахування вступників до 30 серпня 2019 року до 10 вересня 2019 року

Для вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі базової (повної) вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 15 лютого 2019 року 18 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування в університеті 23 липня 2019 року о 18.00 02 березня 2019 року о 18.00 17 серпня 2019 року о 18.00
Строки проведення Інститутом фахових вступних випробувань 24 липня – 31 липня 2019 року 04 березня – 09 березня 2019 року 19 серпня – 26 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2019 року о 12.00 11 березня 2019 року о 12.00 27 серпня 2019 року о 12.00
Терміни зарахування вступників до 30 серпня 2019 року 14 березня 2019 року до 10 вересня 2019 року
Які документи необхідно надавати до приймальної комісії?
 1. заява про участь у конкурсному відборі;
 2. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий вибір – оригінали або копії;
 3. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір оригінали або копії;
 4. копію паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;
 5. копію ідентифікаційного номеру;
 6. копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 7. медичну довідку за формою №086-У та картку щеплень або їх копії;
Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на перший курс?

Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра обов’язково подають до приймальної комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Освітній ступень бакалавр
Назва спеціальності Код Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, випробувань)

Мінімальна кількість балів, для допуску до участі у конкурсі
Інженерія програмного забезпечення 121 Українська мова та література

 

Математика

 

Фізика або іноземна мова

100

 

100

 

100

Комп’ютерна інженерія 123
Кібербезпека 125
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141  

Українська мова та література

 

Математика

 

Фізика або хімія

 

100

 

100

 

100

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152
Авіоніка 173
Авіаційний транспорт (обслуговування повітряних суден) 272
Телекомунікації та радіотехніка 172 Українська мова та література

 

Математика

 

Фізика або іноземна мова

100

 

100

 

100

Авіаційний транспорт (льотна експлуатація повітряних суден) 272
Хто має право на вступ без сертифікатів ЗНО?

Право вступу без сертифікатів ЗНО, а за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті мають:

 • особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
Вступ на старші курси (за скороченим терміном навчання)?

Випускники технікумів та коледжів, які мають здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “молодшого спеціаліста”, можуть бути прийняті на старші курси навчання (другий або третій курс з нормативним терміном навчання) за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра з відповідного напряму підготовки за конкурсом за результатами фахових вступних випробувань.
Випускники вищих навчальних закладів, які мають здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра”, приймаються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліста” або “магістра” з відповідного напряму підготовки за конкурсом за результатами фахових вступних випробувань.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістра” здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліста”.

Вступні випробування до університету проводяться:

 • на денну форму навчання з 23 липня до 31 липня 2019 року;
 • на заочну форму навчання з 19 серпня до 27 серпня 2019 року.

Додатково усі бажаючі юнаки і дівчата можуть:

 • навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу безпосередньо в університеті;
 • навчатися за програмою підготовки водіїв;
 • навчатися на курсах вивчення іноземних мов.
Яка вартість навчання?
Освітній ступінь Вартість одного року навчання (грн.)
Денна форма Заочна форма
бакалавр 8500-12000 4400-4600
магістр 10200-10500 7500

Напрям підготовки

Програма вступних екзаменів

Факультети університета

Контактна інформація

Адреса університету:
61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба

Веб-сайт:
www.hups.mil.gov.ua

Електронна адреса:
info@hups.mil.gov.ua

Електронна пошта:
prcom_hups@ukr.net

Приймальна комісія:

Телефони для довідок:

(057) 704-96-10

+38 (095) 943-53-55