Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті здійснюється цивільна підготовка студентів за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб згідно з укладеним договором.

Після закінчення випускники одержують диплом Державного зразка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за відповідними напрямами та спеціальностями професійної підготовки.

Питання, які найчастіше запитують

За якими спеціальностями навчаються студенти в університеті?
Молодший спеціаліст Бакалавр Спеціаліст
Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Програмна інженерія Програмне забезпечення систем
Системна інженерія
Електротехніка та електротехнології Електротехнічні системи електроспоживання
Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден Радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні системи
Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів Авіоніка Комплекси та системи бортового обладнання військових літальних апаратів
Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів Обслуговування повітряних суден Технічне обслуговування військових повітряних суден і авіадвигунів
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Термін навчання?
Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма Заочна форма
молодший спеціаліст 3 роки 3 роки
бакалавр 4 роки 4,5 року
спеціаліст 1 рік 1,5 року
магістр 1,5 року 1,5 року
Терміни приймальної комісії?

Особи, які виявили бажання вступити до університету, особисто подають заяву і документи до приймальної комісії:

Етапи вступної компанії Денна форма Заочна форма
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 25 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени або фахові вступні випробування в Університеті 20 липня 2016 року о 18.00 18 серпня 2016 року о 18.00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів або фахових вступних випробувань в Університеті 27 липня 2016 року о 18.00 25 серпня 2016 року о 18.00
Строки проведення університетом вступних екзаменів та фахових вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016 року 19-25 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2016 року о 12.00 26 серпня 2016 року о 12.00
Терміни зарахування вступників 12 серпня 2016 року 10 вересня 2016 року
Які документи необхідно надавати до приймальної комісії?
 1. заява про участь у конкурсному відборі;
 2. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий вибір – оригінали або копії;
 3. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір оригінали або копії;
 4. копію паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;
 5. копію ідентифікаційного номеру;
 6. копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 7. медичну довідку за формою №086-У та картку щеплень або їх копії;
Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на перший курс?

Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра обов’язково подають до приймальної комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Напрями підготовки(спеціальності) Перелік конкурсних предметів(вступних екзаменів, випробувань) Мінімальна кількість балів
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден Українська мова та література Математика 100
100
Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів
Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів
Oбслуговування повітряних суден і двигунів
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Комп’ютерна інженерія Українська мова та література Математика Фізика або хімія або іноземна мова 100
100
Програмна інженерія
Системна інженерія
Авіоніка
Обслуговування повітряних суден
Електротехніка та електротехнології Українська мова та література Математика Фізика або хімія або іноземна мова 100
100
100
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
Радіотехніка Українська мова та література
Математика або іноземна мова
100
100
Хто має право на вступ без сертифікатів ЗНО?

Право вступу без сертифікатів ЗНО, а за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті мають:

 • особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
Вступ на старші курси (за скороченим терміном навчання)?

Випускники технікумів та коледжів, які мають здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “молодшого спеціаліста”, можуть бути прийняті на старші курси навчання (другий або третій курс з нормативним терміном навчання) за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра з відповідного напряму підготовки за конкурсом за результатами фахових вступних випробувань.
Випускники вищих навчальних закладів, які мають здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра”, приймаються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліста” або “магістра” з відповідного напряму підготовки за конкурсом за результатами фахових вступних випробувань.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістра” здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліста”.

Вступні випробування до університету проводяться:

 • на денну форму навчання з 21 липня до 27 липня 2016 року;
 • на заочну форму навчання з 19 серпня до 25 серпня 2016 року.

Додатково усі бажаючі юнаки і дівчата можуть:

 • навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу безпосередньо в університеті;
 • навчатися за програмою підготовки водіїв;
 • навчатися на курсах вивчення іноземних мов.
Яка вартість навчання?
Освітньо-кваліфікаційні рівні Вартість одного року навчання (грн.)
Денна форма Заочна форма
Молодший спеціаліст 3750 Не має
Бакалавр 6400
Спеціаліст 7600-7900 4800 – 5200
Магістр 7600-9400 5600

Напрям підготовки

Програма вступних екзаменів

Факультети університета

Контактна інформація

Адреса університету:
61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба

Веб-сайт:
www.hups.mil.gov.ua

Електронна адреса:
info@hups.mil.gov.ua

Електронна пошта:
prcom_hups@ukr.net

Приймальна комісія:
Телефони для довідок:
+38 (057) 704-96-93
+38 (057) 704-96-40
+38 (057) 704-96-05
+38 (095) 943-53-55